Nieuwsbrief
Artikelen
Prikbord
Help ons
Petitie


Joods
www.joods.nl - donderdag 4 augustus 2005

donderdag, 04 augustus 2005
JMW mag fuseren met Joodse voogdij-instellingen
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 augustus 2005 het hoger beroep van een aantal orthodox-Joodse organisaties en de gebroeders Staal afgewezen. Dat meldt de website van Joods Maatschappelijk Werk. Op 17 januari verklaarde de rechtbank het verzet van de organisaties en de gebroeders Staal tegen de fusie van JMW met Joodse voogdij-instellingen al ongegrond.

Deze eerdere uitspraak is in Hoger Beroep nu bekrachtigd. In de Uitspraak oordeelt de rechtbank dat de orthodox-Joodse organisaties geen schuldeisers zijn van de fuserende instellingen en geen aanspraak kunnen maken op een batig liquidatiesaldo bij vereffening. De Rechtbank en de Ondernemingskamer maken daarmee de weg vrij voor de voorgenomen fusie.

De voorgenomen fusie doet recht aan de doelstellingen uit de jaren 1980 om de Joodse voogdij-instellingen met de stichting Samenwerkingsverband-JMW te integreren. Sinds die jaren werken de verschillende instellingen al intensief samen. De voorgenomen fusie leidt er toe dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke praktijk van de afgelopen decennia

Een aantal orthodox-Joodse organisaties en de gebroeders Philip en Marcel Staal hadden verzet aangetekend tegen de fusie. De gebroeders Staal stellen dat hun erfenis door hun voogdij-instellingen niet volledig is uitbetaald. Zij beweren daarom een claim te hebben van Euro 1,6 miljoen op de Rudelsheim-stichting en Le-Ezrath, stichtingen die na de voorgenomen fusie juridisch op zullen gaan in het Samenwerkingsverband-JMW. De Ondernemingskamer heeft het verzet van de gebroeders Staal ongegrond verklaard. Zij overweegt in haar beschikking dat bij de meerderjarigheid van de oorlogswezen de rechtbank destijds de eindafrekening van de voogdij-instelling heeft goedgekeurd. Op grond daarvan kan in ieder geval geconcludeerd worden dat bij de eindafrekening geen aanmerking op het beheer van de voogdij-instellingen viel te maken en dat het niet aannemelijk is dat de voogdij-instellingen nog bedragen verschuldigd zouden zijn, aldus de Ondernemingskamer.

copyright: JMW

Lezersreacties
Geef uw reactie

top