Nieuwsbrief
Artikelen
Prikbord
Documenten
Bestellen


VBVVBV
www.vbvinfo.nl - maandag 17 november 2008
Flory Neter

Oordeel Arnold Heertje over onderzoek Joodse wezen


Heertje
Prof. dr. Arnold Heertje was bereid om op verzoek van Flory Neter het complete en behoorlijk lijvige rapport van Hoek en Joor door te nemen. Hieronder vindt u, kort en bondig, zijn visie. Voor verdere informatie zie ook INFO 78 met de visie van Elma Verhey en de redactie.

Ik heb met verbijstering kennis genomen van de rapporten over de Joodse wezen van Hoek en Joor en van de conclusie van de begeleidingscommissie.
De conclusie wekt de suggestie van goed beheer, maar wie de tekst zorgvuldig leest, ziet dat deze suggestie onjuist is. "Het beheer -hoewel niet vlekkeloos- is in het algemeen naar behoren geweest".

1. “niet vlekkeloos” is een restrictie.
2. “in het algemeen” betekent dus niet altijd.
3. “behoren” is ook restrictief, een synoniem voor redelijk.

Er worden dus behoorlijke slagen om de arm gehouden.
Dat kan ook niet anders, omdat alle financiële gegevens in 1975 weloverwogen en zonder deugdelijke argumentatie zijn vernietigd. Als de begeleidingscie zegt dat de financiële bronnen regulier zijn opgeheven, wordt gedoeld op de regelgeving omtrent het verjaren van administratieve gegevens. dat een administratie bv. vanwege de feiten na verloop van tijd niet meer beschikbaar hoeft te zijn, betekent niet dat deze moet worden vernietigd. Er kunnen belangrijke redenen van historische aard zijn deze gegevens in een archief op te bergen. De financiële gegevens zijn echter zonder slag of stoot op zuiver formele gronden vernietigd (‘Toegestaan wegens verjaring’).

De conclusie van de begeleidingscie -zelfs in de afgezwakte vorm- is dan ook zeer aanvechtbaar omdat er geen bewijsmateriaal is.

De formulering ‘indirect bewijs’ verhult deze lacune. Bovendien worden de aanwijzingen, resp. illustraties van dubieus handelen door voogden e.d. in het rapport zelf al te gemakkelijk terzijde geschoven.
Zo staat er op blz. 32: "geen aanwijzingen dat er (systematisch) misbruik is gemaakt van de vermogens van Joodse minderjarige oorlogswezen......", dus kennelijk wel ‘niet-systematisch dan wel van tijd tot tijd’, zo concludeert de opmerkzame lezer.

Samenvattend, deze rapporten versterken veeleer de twijfel aan de integriteit van het beheer dan dat zij deze wegnemen. Het ANP-bericht is dan ook onjuist.

Met vriendelijke groet,
Arnold Heertje.


top