Documenten
Bestellen
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Parool
www.parool.nl - dinsdag 5 mei 2009

FJN: Amsterdam heeft Joods tegoed
reacties ( 0 )


De Gemeentegiro / Postgiro, de latere
Postbank, nu ING. Archieffoto ANP

AMSTERDAM - Alles wijst erop dat de gemeente Amsterdam zich wel degelijk de slapende Joodse tegoeden van de Amsterdamse Gemeentegiro heeft toegeëigend.

Dat concludeert Federatief Joods Nederland (FJN) na aanvullend onderzoek van de Gemeentelijke Ombudsman. FJN-voorzitter Herman Loonstein had de hulp van de ombudsman ingeroepen om uit te zoeken wat er was gebeurd met het geld van Joodse oorlogsslachtoffers die bankierden bij de Gemeentegiro. Eerdere vragen hierover aan het gemeentebestuur bleven onbeantwoord.

Medewerkers van de ombudsman wisten de afgelopen weken een overeenkomst van 15 augustus 1978 te achterhalen, toen de Gemeentegiro op het punt stond te fuseren met de Postgiro -de latere Postbank, nu ING. In de 'conceptfusieovereenkomst' staat te lezen dat 'de schulden aan rekeninghouders van nog af te rekenen saldi vanwege het geen gebruik meer maken van de rekening tegen de nominale waarde worden overgenomen'.

Volgens Loonstein is het document zeer interessant voor eventuele rechthebbenden op de joodse tegoeden. ''Het is weliswaar maar een concept, maar als de definitieve overeenkomst er ook zo uit ziet, vormt het een bevestiging van wat we al dachten. Straks kan de gemeente zich nergens meer achter verschuilen.''

De Gemeentegiro was tot de fusie met de Postgiro eigendom van de gemeente Amsterdam. Slapende tegoeden werden na dertig jaar formeel eigendom van de bank. ''In 1978, toen de conceptfusieovereenkomst werd opgesteld, waren de rekeningen al vrijgegeven. Ze waren in de algemene kas van de gemeente Amsterdam terechtgekomen.''

De administratie van de Gemeentegiro is in 1979 in het Stadsarchief ondergebracht, waar zich nog steeds een overzicht van de slapende tegoeden bevindt. Het betreft volgens de ombudsman 'een bladzijdenlange computeruitdraai op kettingpapier met louter rekeningnummers, dus zonder de namen van rekeninghouders'.

Nader onderzoek zou 'wellicht helderheid kunnen brengen', stelt de ombudsman, maar eenvoudig zal dat niet zijn. Tot en met de jaren tachtig vond de registratie van rekeninghouders bij de Gemeentegiro handmatig plaats. De achternamen werden niet alfabetisch opgeslagen. Het niet-geïnventariseerde archief heeft een omvang van 110 strekkende meter en volgens de ombudsman moeten 'wellicht ook nog andere archieven worden geraadpleegd'.

Wie over een achternaam en een rekeningnummer beschikt moet uiteindelijk in de boeken kunnen achterhalen wanneer een rekening is beëindigd en of het geld aan een ander is toegekend. De hoogte van het tegoed is hieruit volgens de ombudsman niet af te leiden: ''Niet duidelijk is waar dat is te achterhalen. Juist dat vergt speurwerk.''

Loonstein bereidt een schadeclaim van ' ten minste honderd miljoen euro' voor tegen de gemeente Amsterdam. Hij heeft de ombudsman om een kopie van de conceptovereenkomst gevraagd en wil de komende maanden in het Stadsarchief aanvullend onderzoek doen naar enkele rekeningen van omgekomen joodse rekeninghouders. ''We hoeven ze niet allemaal te achterhalen om een procedure te beginnen, een representatief groepje is voldoende.''

Voormalig wethouder van Financiën Harry Groen liet in 2000 nog weten dat de slapende joodse tegoeden waren overgeheveld naar de Postgiro. ING ontkent dit echter. In een brief aan Loonstein gaf burgemeester Job Cohen in februari van dit jaar toe dat hij niet weet wat er met het geld is gebeurd. (HENK SCHUTTEN)

© Parool 2009.


top

Lezersreacties ( 0 )
Geef uw reactie


top