Nederlands Hebrew English wezen.org
Home
Documenten
Bestel nu
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Over ons
Nieuws
Ter nagedachtenis
Contact
Links
Video

Trouw
www.trouw.nl - zaterdag 2 oktober 2010

’Strafzaak tegen Wilders wordt triest’
Nederland


Advocaat Moszkowicz (links) en Geert Wilders
na de behandeling van een (verworpen)
bezwaarschrift tegen de aanklacht.
© FOTO MARCEL ANTONISSE, ANP
Het proces tegen Geert Wilders is een ’zeer principiële zaak op een onontgonnen gebied’. Dat de PVV-leider strafrechtelijk wordt vervolgd op verdenking van het aanzetten tot haat en discriminatie, alsmede belediging van moslims, is ’absurd’.

De Amsterdamse strafpleiter Bram Moszkowicz zegt dit vandaag in een vraaggesprek met Trouw. Moszkowicz is de raadsman van Wilders, die vanaf maandag in Amsterdam terechtstaat. De advocaat vindt dat het proces tegen zijn cliënt ’naar aard, omvang en reikwijdte’ geen vergelijking kent in de historie van het Nederlandse strafrecht. „De strafzaak wordt inhoudelijk, stevig en triest”.

Moszkowicz: „Met Wilders hebben we te maken met een van de prominentste politici van Nederland, die men probeert de mond te snoeren. Dat maakt deze zaak onvergelijkbaar met andere. Het gaat erom wat iemand wel of niet mag zeggen. Dat maakt dit proces zo principieel.”

„Mijn persoonlijke mening is dat je in Nederland moet kunnen zeggen wat je wilt, zolang dat maar niet met een oproep tot geweld gepaard gaat. Als je het met Wilders oneens bent, moet je daarover met hem in debat: in de Tweede Kamer, in de krant, op de televisie, waar dan ook. Maar niet in de rechtszaal.”

De raadsman denkt dat zelfs het Openbaar Ministerie (OM) de strafzaak absurd vindt. Na uitvoerig en breed ingewonnen extern advies besloot het OM aanvankelijk Wilders niet te vervolgen. Het hof gelastte naderhand echter dat zijn zaak toch voor de rechter moet komen.

Moszkowicz weet meerdere wetenschappers achter zich, die eerder het OM informeerden en adviseerden over eventuele strafvervolging van Wilders. Onder hen de hoogleraren Theo de Roos en Henny Sackers, die in De Pers de vervolging van Wilders achtereenvolgens betitelden als ’rampzalig’ en ’niet passend bij een beschaafd land’. Moszkowicz: „Er zijn mensen die het inhoudelijk helemaal oneens zijn met Wilders, maar die wel vinden dat hij mag zeggen wat hij wil.”

© Trouw 2010.
top