France Nederlands Hebrew English staal.bz
Home
Archief
Links
Artikelen
ww2
Contact


Documenten behorende bij het boek Roestvrijstaal

Om de documenten te downloaden en te lezen heeft u Adobe Reader versie 6 of hoger nodig.
Indien u dit programa niet heeft kunt u de nieuwste versie hier gratis downloaden.

Documenten behorende bij de Noten, per hoofdstuk, van het boek Roestvrijstaal
Ten geleideTen Geleide.
Hoofdstuk 1Joodse Oorlogswezen.
Hoofdstuk 2Onderzoek en de vergeten Joodse oorlogswezen.
Hoofdstuk 3Roof tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hoofdstuk 4Het naoorlogse rechtsherstel.
Hoofdstuk 5Restitutie Joodse WO II Tegoeden.
Hoofdstuk 6Verdeling Maror-gelden.
Hoofdstuk 7De strijd om een wetenschappelijk onderzoek.
NawoordNawoord.Ten geleide
Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
NotenOmschrijving noten bij: Ten geleide.
TG-1Overeenkomst tussen de verzekeraars en CJO, getekend op 11 november 1999.
*******To top of page*******

Hoofdstuk 1: Joodse oorlogswezen
Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
NotenOmschrijving
1-1Archief Ph. Staal. Akte van huwelijksvoorwaarden Isaac en Anna Staal.
1-2Lidia E. van Woerden, Vertrouwen tijdens de oorlog, p. 19.
1-3Milo Anstadt, De verdachte oorboog, pp. 7 e.v.
1-4Mezoeza: een op de deurpost van een Joodse woning bevestigde tekst uit Deuteronomium in een hulsje.
1-5I. Lipschits, Tsedaka. p. 29.
1-6Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland, pagina Berg-Stichting.
1-7I. Lipschits, Tsedaka, p. 60.
1-8Elma Verhey, Om het Joodse kind, p. 41.
1-9I. Lipschits, Tsedaka, pp. 73-75.
1-10E. Verhey, Om het Joodse kind, p. 108.
1-11I. Lipschits, Tsedaka, p. 94.
1-12Peter Manasse, De naoorlogse opvang van joodse weeskinderen. De rol van de stichting Le-Ezrath Ha-Jeled, p. 9.
1-13Ibid.
1-14Archief Ph. Staal. E-mail van Hans Vuijsje aan Ph.Staal, 6 augustus 2003: Ik zie geen enkele zin in een tweede (controle)onderzoek door jou naar deze problematiek. Ik beperk derhalve mijn toestemming tot de persoonlijke dossiers van jou en je broer. Geen toestemming wordt derhalve gegeven voor inzage in andere dossiers zoals de bestuursarchieven.
1-15I. Lipschits, Tsedaka, p. 420 (noot 7).
1-16Paardekooper & Hoffman, Jaarrekening 1981 van het Centraal Beleggingsdepot van de bij de Fusie aangesloten instellingen, p. 4.
1-17Verweerschrift (JMW) tegen verzet van Staal tegen de voorgenomen Fusie van het Samenwerkingsverband JMW met de Voogdij-instellingen, 14 september 2004, p. 27.
1-18LEHJ, dossier Staal, Experimenteel–psychologisch onderzoek van 18 april 1946.
1-19LEHJ, dossier Staal, Rapportage mevrouw R. de Vries-Spier van LEHJ d.d. 21 januari 1946.
1-20Lidia E. van Woerden, Vertrouwen tijdens de oorlog.
1-21NIOD, LEHJ, Bijlage behorende bij de notulen van de vergadering van 3 juni 1947.
1-22LEHJ, dossier Staal, Beschikking voogdij.
1-23Stichting Marorgelden Overheid is een zelfstandig bestuursorgaan, opgericht per akte d.d. 1 december 2000, met als doel het beheren en (doen) verdelen van de gelden die door de rijksoverheid eenmalig ter beschikking zijn gesteld aan de Nederlands-Joodse gemeenschap, als erkenning van achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog en in het overheidshandelen ter zake.
1-24Toespraak van Rob Wurms (Voorzitter CJO) bij de installatie van het SMO op 4 december 2000.
1-25Een psychiater heeft een medische wetenschap (Geneeskunde) gestudeerd en heeft zich na zijn studie als arts toegelegd op de psychiatrie (studie van de mens die kampt met zeer ernstige psychologische problematiek). Hij mag uit hoofde van zijn beroep medicijnen voorschrijven.
1-26LEHJ, dossier Staal, Keilson's rapportage van 10 februari 1958.
1-27Deze onderscheiding word elk jaar uitgereikt voor een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Israël.
1-28Jom Kippoer (Grote Verzoendag), de heiligste dag van het Joodse jaar en daarmee de belangrijkste Joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Het Joodse etmaal en dus iedere feest- en gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang en wordt afgesloten bij het vallen van de avond van de volgende dag. In het Joodse jaar begint Jom Kippoer op de vooravond van de tiende dag van de maand Tisjri. Het is een dag van algeheel vasten en volkomen werkonthouding. Alles is gericht op loutering van lichaam en geest, het belijden van de eventueel begane zonden en het krijgen van vergiffenis.
1-29NIOD, LEHJ, Brief van Caneel aan LEHJ, 20 januari 1948.
1-30Monument ter nagedachtenis van de Sjoa in Jeruzalem.
1-31Kaddisj is het gebed ter nagedachtenis van overledenen en één van de belangrijkste gebeden van het Jodendom.
*******To top of page*******Hoofdstuk 2: Onderzoek en de vergeten Joodse oorlogswezen
Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
NotenOmschrijving
2-1De Groene Amsterdammer, 3 december 1997.
2-2Commissie-Kordes, Eindrapport van de Commissie van Onderzoek LIRO-archieven en archievengids, 9 december 1998.

2-3a
2-3b
F. Hoek en J. ten Wolde, Roof en Restitutie Joods Vermogen:
 • deel I, 15 december 1999.
 • deel II, 15 december 1999.
 • 2-4Commissie-Van Kemenade, Roof en Rechtsherstel, Eindrapport van de Contactgroep Tegoeden WO II, Amsterdam, 12 januari 2000. Hoofdstuk 5, 'Inventarisatie Omvang Roof en Restitutie, pp. 88 e.v.
  2-5Commissie-Scholten, Eindrapport van de Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland, 15 december 1999.
  2-6Commissie-Van Kemenade, op. cit.

  2-7a
  2-7b
  2-7c
  2-7d
  Commissie-Ekkart, Herkomst Gezocht:
 • Deelrapportage III (met fotos), februari 2002.
 • Deelrapportage IV (zonder fotos), november 2002.
 • Aanbevelingen, januari 2003.
 • Slotaanbevelingen, december 2004.
 • 2-8Eindrapport Commissie-Van Galen, januari 2000, Onderzoek naar de particuliere bank- en levensverzekeringstegoeden van Nederlanders in Nederlands-Indië/Indonesië 1940-1958. Verricht in opdracht van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden.
  2-9 Price Waterhouse Coopers, Amsterdam, 27 maart 2000, Onderzoek naar enkele onderwerpen betreffende Joodse tegoeden uit WO-II, Bijlage 3 van de Vaststellingsovereenkomst d.d. 13 juli 2000, tussen de Joodse- en de Bank/Beurs partijen.
  2-10Paardekooper & Hoffman, Actuele waarde Joodse Tegoeden bij de Overheid, 15 maart 2000.
  2-11Paardekoper & Hoffman, 26 april 2000, Present value of damage by performance VvdE.
  2-12Commissie-Kordes, op. cit., onderaan p. 5, Samenvatting en conclusies.

  2-13a
  2-13b
  Reacties van de Joodse gemeenschap op de overheidsrapporten:
 • Commissie-Scholten, op. cit., pp. 5, 6 en v.a. 493.
 • Hiaten en Onduidelijkheden in de rapporten Commissie Scholten en Commissie Kordes.
 • 2-14 Commissie-Van Kemenade, op. cit., deel 1, p. 3, §1.1.
  2-15Commissie-Scholten, op. cit., pp. 5, 6 en v.a. 493.
  2-16Hiaten en Onduidelijkheden in de rapporten van de commissies-Scholten, -Van Kemenade en -Kordes.
  2-17Elma Verhey, Kind van de rekening, p. 242, noot 13.
  2-18a
  2-18b
  2-18c
 • Commissie-Scholten, op. cit., §9.3, pp. 203-205 en p. 217.
 • G. Aalders, Berooid, op. cit., p. 150.
 • Brief van JBW te Amsterdam, 22 oktober 1999 (Commissie-Scholten, p. 217).
 • 2-19Archief Ph. Staal. Brief d.d. 16 januari 2002 van het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims.
  2-20E-mail van Hans Vuijsje aan Ph.Staal, 6 augustus 2003.
  2-21Rapport Paardekooper & Hoffman aan het bestuur van de Joodse Instellingen voor Kinderbescherming, d.d. 6 augustus 1982.

  2-22a

  2-22b
  Tom Kreling en Herman Staal, NRC Handelsblad, 29 juli 2005.
 • Te weinig controle op geldbeheerders.
 • Aanrommelen onder het oog van de rechter.
 • 2-23Overeenkomst (hoofdpunten) CJO/Platform Israël/WJC/Adviescollege Restitutie en Verdeling CJO – AEX/VvdE/NVB, getekend te Amsterdam op 13 juli 2000.
  2-24Elma Verhey, destijds redacteur van Vrij Nederland en schrijfster van onder meer Om Het Joodse Kind.
  2-25Pauline Micheels: Historica en auteur van het boek over de vatenman Bernard van Leer (1883-1958).
  2-26Overeenkomst Micheels/Verhey met JMW, 14 februari 2001.
  2-27Archief Ph. Staal, Brief JMW aan prof. A. Heertje en Philip Staal, 23 januari 2004, p. 1, §2.
  2-28Lezing Verhey, maandag 16 december 2001, Tel-Aviv, Israël.
  2-29NBI: Als uitvloeisel van het door de Nederlandse regering in ballingschap uitgevaardigde Besluit Herstel Rechtsverkeer (Besluit E 100 van 17 september 1944) en het Besluit Vijandelijk Vermogen (Besluit E 133 van 20 oktober 1944) werd op 9 augustus 1945 het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) opgericht. Het NBI benoemde bewindvoerders voor afwezigen.
  2-30Ph. Staal, Bijlage 5, p.2 van rapport Be-Ezrath Ha-Jeled.
  2-31Trouw, 3 juli 2004.
  2-32NIDI rapport Schatting individuele verdeling Joodse tegoeden, 21 september 2000, tabel 2, p. 11.
  2-33G. Aalders, Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945, p. 88.
  2-34a
  2-34b
 • I. Lipschits, Tsedaka, p. 148.
 • G. Aalders, Berooid, p. 73.
 • 2-35G. Aalders, Berooid, p. 87.
  2-36Archief Ph. Staal, Brief van JMW aan Staal, 11 juni 2003, p. 2.
  2-37Elma Verhey, Kind van de rekening, p. 178.
  2-38Philip Staal, januari 2004, Be-Ezrath Ha-Jeled (‘Met de Hulp van het Kind’).
  2-39E-mail van H. Vuijsje d.d. 6 augustus 2003 aan Staal.
  2-40F. Hoek is forensisch accountant en was als onderzoeker werkzaam voor de Contactgroep Tegoeden Wereldoorlog II, ‘Roof en Restitutie Joods Vermogen’ (commissie-Van Kemenade).
  2-41Ph. Staal, januari 2004, Be-Ezrath Ha-Jeled (‘Met de Hulp van het Kind’).
  2-42LEHJ, dossier Staal, Beschikking rechtbank, toewijzing voogd en toeziend voogd.
  2-43Archief Ph. Staal, Verklaring van Erfrecht d.d. 6 februari 1952, getekend door Maurits West, notaris te Amsterdam.
  2-44Archief NBI, dossier Staal, Correspondentie NBI – Jager (pp. 1, 2 en 3).
  2-45Archief NBI, dossier Staal, Rapport accountantskantoor Vos, 9 februari 1954.
  2-46Archief NBI, dossier Staal, Correspondentie NBI – Jager (p. 20).
  2-47Archief NBI, dossier Staal, Correspondentie NBI – Jager (p. 19).
  2-48Op 2 april 2003, tijdens een vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv, vertelde Gerard Polak, ex-voorzitter van Le-Ezrath Ha-Jeled, dat hij Philip Vos goed kende, daar Vos zijn privé-accountant was. In ons gesprek op 7 april 2003 ten huize van Max Duitscher, ex-accountant van Le-Ezrath Ha-Jeled, heeft Gerard Polak dit herhaald.
  2-49LEHJ, dossier Staal, Rapportage Ph. Vos van 30 juni 1947 aan K. Caneel (directeur Rudelsheimstichting.
  2-50LEHJ, dossier Staal, Brieven LEHJ aan OPK, NBI en Vos d.d. 29 en 30 maart 1949.
  2-51LEHJ, dossier Staal, Brieven geschreven door de Rudelsheimstichting naar de verschillende instanties.
  2-52LEHJ, dossier Staal, Brieven van LEHJ aan Rudelsheimstichting waarin ze om de volmacht vragen.
  2-53Archief Ph. Staal, correspondentie periode 12 juni 1951 – 25 maart 1958, betreffende levensverzekering A.O.F op naam van Isaac Staal.
  2-54LEHJ, dossier Staal, Brieven LEHJ aan P. Frank van 10 oktober en 21 november 1949.
  2-55E. Verhey, Kind van de rekening, p. 123.
  2-56idem, p. 124.

  2-57a

  2-57b
  Archief Ph. Staal:
 • correspondentie (12 juni 1951 – 25 maart 1958) betreffende levensverzekering A.O.F.
 • Brief van Rudelsheimstichting aan de NMB van 17 november 1952.
 • 2-58Archief Ph. Staal, E-mail van PricewaterhouseCoopers aan Staal d.d. 9 mei 2000.
  2-59Ph. Staal, Conceptrapport LEHJ van 17 maart 2003.
  2-60Ph. Staal, Bijlage 5, pp. 3 en 4, van rapport Be-Ezrath Ha-Je-Led.
  2-61Archief Ph. Staal, Kopie van bijlage 5 van rapport BEHJ, zoals door JMW gestuurd aan de klachtencommissie JMW.
  2-62Archief NBI, dossier Staal, Correspondentie NBI – Jager (p. 20).
  2-63Archief Ph. Staal, Brief van Mr. A.E. Blom op 14 oktober 1998 aan Staal (pp. 1 en 2).
  2-64Archief NBI, dossier Staal, Correspondentie NBI - Jager (pp. 25-26).
  2-65Archief Belastingdienst, Memorie van Successie van Isaac en Anna Staal, 15 november 1954.
  2-66a
  2-66b
  2-66c
  2-66d
 • F. Hoek, Rapport uitgebracht aan JMW, 30 mei 2003, p. 3.
 • Idem, bijlage 1.
 • Idem, bijlage 2.
 • Idem, bijlage 3.
 • 2-67Archief Ph. Staal, Eindafrekening Ph. Vos aan Ph. Staal, 16 juni 1977.
  2-68Archief Ph. Staal, brief van H. Vuijsje aan A. Heertje en Ph. Staal, 23 januari 2004.
  2-69Website JMW van 12 juli 2004, Beheer van erfenissen, p. 3.
  2-70Archief Ph. Staal, brief en volmacht van LEHJ aan oorlogswees R. bij het bereiken van haar meerderjarige leeftijd.
  2-71Archief Ph. Staal. Eindafrekening LEHJ van oorlogswees R.
  2-72Archief Ph. Staal, brief van de Rudelsheimstichting aan oorlogswees H., 9 februari 1954.

  2-73a
  2-73b
  LEHJ, dossier Staal, Brieven Rudelsheimstichting verstuurd bij meerderjarige leeftijd van:
 • Marcel Staal.
 • Philip Staal.
 • 2-74Archief Ph. Staal, Verklaring van Erfrecht d.d. 6 februari 1952, getekend door Maurits West, notaris te Amsterdam.
  2-75Archief Ph. Staal, Eindafrekening Ph. Vos aan Ph. Staal, 16 juni 1977.
  2-76Archief Ph. Staal, e-mail correspondentie JMW/Staal (2001-2004) p. 11.
  2-77S.G. Engelsman, Aanklacht onterecht, Nieuw Israëlietisch Weekblad, 14 October 2005.
  2-78Archief Belastingdienst, Memorie van Successie van Isaac en Anna Staal, 15 november 1954.
  2-79Archief NBI, dossier Staal, Rapport accountantskantoor Vos, 9 februari 1954.
  2-80Ph. Staal, Rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, januari 2004.
  2-81Archief NBI, dossier Staal, Rapport accountantskantoor Vos, 9 februari 1954.
  2-82Idem, p. 9.
  2-83Idem.
  2-84Commissie-Kordes, op. cit., hoofdstuk 7-2, pp. 85 e.v.
  2-85LEHJ, dossier Staal, Brief van de Rudelsheimstichting aan accountantskantoor Mezritz, 23 apr 1958.
  2-86Archief Ph. Staal, Staat van Ontvangsten en Uitgaven, 13 juni 1962.
  2-87Idem.
  2-88Idem.

  2-89a
  2-89b
  Archief van het Ministerie van Financiën:
 • AOW en besluit Inkomstenbelasting.
 • AOW en besluit Vermogensbelasting.
 • 2-90Ph. Staal, Rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, januari 2004.
  2-91Archief Ph. Staal, Brief van JMW aan Staal, 11 juni 2003, pp. 6 en 7.
  2-92I. Lipschits, Tsedaka, p. 420 (noot 7).
  2-93Joodse Ereraad, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 21 mei 1948.
  2-94I. Lipschits, Tsedaka, pp. 105 e.v.
  2-95Archief Ph. Staal, Samenstelling Besturen van de Joodse Voogdij-instellingen.

  2-96a
  2-96b
  De zaak Staal/JMW - voorgenomen fusie van JMW met de Voogdij-instellingen:
 • Verweerschrift De Brauw Blackstone Westbroek, 27 september 2004, pp. 7 en 8 punt 2.4.
 • Pleitnotities De Brauw Blackstone Westbroek, 29 november 2004
 • 2-97Jaarrekening 2003, Stichting Samenwerkingsverband JMW, p. 2.
  2-98Idem, p. 3.
  2-99Reformatorisch Dagblad, 28 september 2004. Geld Joodse oorlogswezen inzet conflict.
  2-100Het Parool, 20 juli 2004. Strijd om joodse miljoenen.
  2-101Archief Ph. Staal, Gespreksverslag van de bespreking JMW-Staal, 1 november 2004.

  2-102a
  2-102b
  De zaak Staal/JMW - voorgenomen fusie van JMW met de Voogdij-instellingen:
 • Verweerschrift De Brauw Blackstone Westbroek, 27 september 2004, p. 23 punt 5.28.
 • Pleitnotities De Brauw Blackstone Westbroek, 29 november 2004
 • 2-103E.J. Fischer, artikel van 9 februari 2005, in: Verzekerd!, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars.
  2-104Archief Ph. Staal, Brief van SINJOI aan JMW en rechtbank, 28 september 2004.
  2-105Archief Ph. Staal, Brief Gebr. Staal aan JMW, 20 januari 2004.
  2-106Trouw, 3 juli 2004.
  2-107a
  2-107b
 • Archief Ph. Staal, brief van A. Heertje aan H. Vuijsje, 27 maart 2004.
 • Trouw, 3 juli 2004.
 • 2-108Trouw, 3 juli 2004.
  2-109Beschikking van de rechtbank in de zaak Staal/JMW, 17 januari 2005.
  2-110NIOD, LEHJ, Brief van L. Levin uit Israël, 29 juni 1949.
  2-111NIOD, LEHJ, Overzicht van Nederlandse Oorlogspleegkinderen onder voogdij van Le-Ezrath Ha-Jeled Voogdijkinderen in Israël per 30 november 1950.
  2-112LEHJ, dossier Staak, Brief van LEHJ aan de Raad voor de Kinderbescherming van 11 februari 1957.
  2-113LEHJ, dossier Staal, Brief van de Rudelsheimstichting d.d. 23 juli 1958 aan de Kantonrechter in Amsterdam.
  2-114LEHJ, dossier Staal, Rapportage Le-Ezrath Ha-Jeled (Februari 1957 tot maart 1959) betreffende Marcel Staal.
  2-115LEHJ, dossier Staal, brief Kantonrechter in Amsterdam aan de Rudelsheimstichting van 14 augustus 1958.
  2-116LEHJ, dossier Staal, brief LEHJ aan de IOH van 8 september 1958.
  2-117LEHJ, dossier Staal, Briefwisseling vanaf 1959 tot eind 1960 tussen IOH en LEH.
  2-118LEHJ, dossier Staal, Brief van de IOH d.d. 25 mei 1959 aan L. Cohen.
  2-119LEHJ, dossier Staal, Brief van L. Cohen aan IOH d.d. 15 november 1960.
  2-120Archief Ph. Staal, Brief van JMW aan Staal, 11 juni 2003, pp. 5 en 6 (bijlage 5 rapport BEHJ).
  2-121Idem, p. 4.
  2-122Idem, p. 5.
  2-123De Groene Amsterdammer, 3 december 1997.
  2-124I. Lipschits, Tsedaka, p. 333.
  2-125Idem, p. 148.
  2-126Idem, pp. 148-152.
  2-127Commissie-Kordes, op. cit., p. 46.
  2-128Idem, pp. 45-46.
  2-129Idem, p. 46.
  2-130Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 30.
  2-131Commissie-Kordes, op. cit., p. 46.
  2-132National Archief, Den Haag, Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (Cadsu), 1959-1966.
  2-133Commissie-Kordes, op. cit., p. 79.
  2-134Eindverslag Hoofd Cadsu van 27 juni 1966 aan de minister van Financiën; commissie-Kordes, op. cit., p. 78.
  2-135Choepa is de gangbare term voor huwelijksplechtigheid. De eigenlijke betekenis van het woord choepa is baldakijn. Het Joodse huwelijk vindt plaats onder een baldakijn of afdak, als symbool van het nieuw te stichten huis. Vandaar dat men onder de choepa ook de gehele huwelijksplechtigheid verstaat.
  2-136LEHJ, dossier Staal, Brief van M.v.d.Sluis d.d. 14 augustus 1963.
  2-137a
  2-137b
 • JMW, CADSU-II (immateriele schadevergoeding) 104613.
 • JMW, CADSU-II (immateriele schadevergoeding) 108224.
 • 2-138CJO, Jaarverslag 1999, p. 9.
  2-139CJO, Jaarverslag 2002, p. 1.
  2-140Archief, Ph. Staal, Brief JMW d.d. 2 augustus 1999.
  2-141a
  2-141b
  2-141c
 • JMW, JOKOS-dossier 10773.
 • JMW, JOKOS-dossier 10774.
 • JMW, JOKOS-dossier 10775.
 • 2-142Bijlage 7 van Rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, januari 2004.
  2-143Archief Ph. Staal, E-mail van Xerox (Nederland) B.V., 5 december 2003.
  2-144The Story of Xerography, 1999, p. 11.
  2-145JMW, JOKOS-dossier 20668.
  2-146Archief Ph. Staal, Brief van JMW aan M. Staal, 2 augustus 1999, p. 4.
  2-147Archief Ph. Staal, Verklaring van erfrecht van 8 juli 1952, opgemaakt door notaris J. van Hasselt.
  2-148JMW, JOKOS-dossier 20668, Verklaring van Erfrecht, pp. 18-22.
  2-149Idem, idem, pp. 18-29.
  2-150Idem, betaling aan notaris J. Schaap, pp. 35-38.
  2-151Idem, idem, pp. 35-38.
  2-152Idem, onherroepelijke volmacht van aanvraagster, p. 5.
  2-153Idem, idem, p. 9.
  2-154Idem, Verklaring van Erfrecht, pp. 18-29.
  2-155Idem, idem, p. 19.
  2-156Idem, Verklaring van notaris Schaap, p. 20.
  2-157a
  2-157b
 • G. Aalders, Berooid, p. 197
 • Commissie-Kordes, op. cit. p.26.
 • 2-158Commissie-Kordes, op. cit., p. 46.
  2-159I. Lipschits, Tsedaka, p. 337-338.
  2-160JMW, Jokos-dossier 20668, p. 22.
  2-161I. Lipschits, Tsedaka, pp. 148-152; Notulen van de AB-vergadering van 8 november 1970; archief JMW, map 886; Notulen van de BR-vergadering van 5 september 1972; archief JMW, map 946.
  2-162E. Verhey, Kind van de rekening, p. 206.
  *******To top of page*******
  Hoofdstuk 3: Roof tijdens de Tweede Wereldoorlog
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  3-1NIDI rapport van 21 september 2000. Schatting individuele verdeling Joodse tegoeden, p. 12, tabel 3.
  3-2Centraal Bureau voor de Statistiek, 1899-1989 'Negentigjaren statistiek in tijdsreeksen', p. 182.
  J. Barendregt, Oorlogseffecten 'Roof en rechtsherstel van Joods effectenbezit', p. 20.
  3-3Commissie-Van Kemenade, Roof en Rechtsherstel, Eindrapport van de Contactgroep Tegoeden WO II, Amsterdam, 12 januari 2000, pp. 90-92.
  3-4Het Landoorlogreglement (LOR) werd in 1899 op de eerste Vredesconferentie van Den Haag vastgelegd en in 1907 op de tweede Vredesconferentie van Den Haag, herzien. Het LOR hoort bij het verdrag dat de wetten en gebruiken van de oorlog te land regelt.
  3-5G. Aalders, Roof. De ontvreemding van Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 254.
  3-6Idem, p. 125.
  3-7Stelling behorende bij het proefschrift van Wouter Veraart, Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw, p. 631 (van boek).
  3-8Lijst van Verordeningen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
  3-9G. Aalders, op. cit. p. 165.
  3-10F. Hoek en J. ten Wolde, Roof em Restitutie Joods Vermogen, deelrapport I, p. 29.
  3-11Idem p. 30.
  3-12J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandsche Jodendom 1940-1945, deel I, p. 455.
  3-13Idem, p. 492.
  3-14Arthur Seyss-Inquart, door Hitler benoemd tot Reichskommissar, was de hoogste vertegenwoordiger van het Nazi-bewind in bezet Nederland.
  3-15I. Lipschits, Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland, 1997, p. 59.
  3-16Idem, p. 56.
  3-17J. Presser, Ondergang, deel I, pp. 455-456.
  3-18Gedeeltelijke lijst van de bestuursleden van de Joodse voogdij-instellingen.
  3-19Sam de Wolff in het weekblad De vlam van 11 november 1947.
  3-20J. Presser, Ondergang, deel I, p. 514.
  *******To top of page*******
  Hoofdstuk 4: Het naoorlogse rechtsherstel
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  4-1Centraal Joods Overleg, een Nederlandse samenwerkingsverband, bestaat uit:
  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap, Centrum Informatie en Documentatie Israël, Federatie Nederlandse Zionisten en het Joods Maatschappelijk Werk.
  4-2Commissie-Van Kemenade, Eindrapport Roof en Rechtsherstel.
  4-3Commissie-Scholten, Eindrapport van de Begeleidingscommissie Onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland, 15 december 1999.
  4-4Door de opdracht van de Contactgroep aan het NIOD werd de opdracht van het Verbond van Verzekeraars overbodig.
  4-5Commissie-Kordes, Eindrapport van de Commissie van Onderzoek LIRO-archieven en archievengids, 9 december 1998.

  4-6a
  4-6b
  4-6c
  4-6d
  Commissie-Ekkart, Herkomst Gezocht:
 • Deelrapportage III (met fotos), februari 2002.
 • Deelrapportage IV (zonder fotos), november 2002.
 • Aanbevelingen, januari 2003.
 • Slotaanbevelingen, december 2004.
 • 4-7Commissie-Scholten, op. cit., p. 38.
  4-8Idem, pp. 553-556.
  4-9Idem, pp. 311 e.v.
  4-10Idem, p. 369.
  4-11Ph. Staal, Rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, pp. 21-22.
  4-12Idem, p. 28.
  4-13Commissie-Scholten, op. cit., pp. 655-656.
  4-14Idem, pp. 254-259.
  4-15Idem, pp. 123-128.
  4-16Idem, pp. 182-189.
  4-17Ph. Staal, Rapport Be-Ezrath Ha-Jeled, pp. 21 en 23.
  4-18Idem, p. 27.
  4-19Commissie-Scholten, op. cit., pp. 286-287.
  4-20Idem, p. 247.
  4-21J. Barendregt, Oorlogseffecten, p. 67;
  Commissie-Scholten, Eindrapport, pp. 377-378
  4-22Commissie-Scholten, op. cit., p. 256.
  4-23Commissie-Van Kemenade, Eindrapport, p. 81.
  4-24Commissie-Scholten, Eindrapport, p. 395.
  4-25Idem, p. 12.
  4-26Commissie-Kordes, op. cit., pp. 53 e.v.
  4-27Uit de door de commissie-Kordes onderzochte dossiers blijkt in vrijwel geen enkel geval de naam van de boedelnotaris, zodat een eventueel nader onderzoek naar de afwikkeling door de boedelnotaris moeilijk is. In voorkomende gevallen kan echter via de Belastingdienst te Apeldoorn uit de leggers van de Memorie van Successie de naam van de boedelnotaris worden achterhaald en kunnen tevens de namen van de gerechtigden in de boedel worden gevonden. Ook kan in de Jokos-dossiers worden gezocht naar de naam van de boedelnotaris.
  4-28Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 67.
  4-29F. Hoek en J. ten Wolde, Roof em Restitutie Joods Vermogen, deelrapport II, p. 104.
  4-30Commissie-Kordes, op. cit., p. 69.
  4-31F. Hoek en J. ten Wolde, Roof em Restitutie Joods Vermogen, deelrapport II, p. 56.
  4-32Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 106.
  4-33G. Aalders, Berooid. De beroofde Joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945, p. 9.
  4-34G. Aalders, Idem, p. 14.
  4-35Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 106.
  4-36Idem, p. 108.
  4-37P.W. Klein, Het rechtsherstel gewogen: vragen mét en zónder antwoord, pagina 76.
  4-38Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 30-32.
  4-39Ibid.
  4-40Advies uitgebracht aan de Minister van VWS door het Adviescollege besteding vierde tranche, 1 juli 1999.
  4-41Organisaties op de officiele NGO-lijst van het Nazi Persecutee Relief Fund, 20 januari 2000.
  4-42Brief d.d. 16 juni 2000 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (TTW/IAU-2079158).
  4-43Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 110.
  4-44Rapport Adviescollege-Dolman d.d. 26 mei 2000 (besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund), p. 16.
  4-45Organisaties op de officiële ngo-lijst van het Nazi Persecutee Relief Fund, 20 januari 2000.
  4-46Notulen vergadering commissie-Dolman in Israël d.d. 6 oktober 1999.
  4-47Concept projectaanvraag van Ajalah bij het NPR Fonds, oktober 1999.
  4-48Concept projectaanvraag Elah bij het NPR Fonds, oktober 1999.
  4-49Rapport Adviescollege-Dolman, 26 mei 2000.
  4-50Idem, p. 16.
  *******To top of page*******
  Hoofdstuk 5: Restitutie Joodse WO II Tegoeden
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  5-1F. Kuitenbrouwer in het NRC van 30 maart 2001.
  5-2Overeenkomst tussen de verzekeraars en CJO, getekend op 11 november 1999.
  5-3Monument Joodse Gemeenschap is te zien op de website: www.joodsmonument.nl.
  5-4Zie Veegens-gelden, p. 242.
  5-5Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 108.
  5-6Brief regering aan Tweede Kamer, maart 2000, p. 10.
  5-7G. Aalders, Berooid, p. 350.
  5-8Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 108.
  5-9Commissie-Kordes, op. cit., p. 80 e.v.
  5-10Idem, p. 83.
  5-11Idem, pp. 85-87.
  5-12Idem, p. 31.
  5-13Idem, pp. 45-46.
  5-14Idem, p. 46.
  5-15Idem, p. 73.
  5-16Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 107.
  5-17Ibid.
  5-18Commissie-Kordes, op. cit., p. 26.
  5-19Idem, p. 43.
  5-20Commissie-Scholten, op. cit., p. 251.
  5-21Idem, pp. 245 e.v.
  5-22J. Barendregt, Op. cit. pp. 11-12. De uitgave van dit boek is een onderdeel van de overeenkomst tussen de VvdE/AEX en CJO/SPI.
  5-23Commissie-Van Kemenade, op. cit., p. 107.
  5-24Commissie-Kordes, op. cit., p. 79.
  5-25Paardekooper & Hoffman, Actuele waarde Joodse Tegoeden bij de Overheid, 15 maart 2000.

  5-26a
  5-26b
  Standpunt Regering Rechtsherstel na Tweede Wereldoorlog, 21 maart 2000:
 • Persconferentie.
 • Brief aan Tweede Kamer inzake Tegoeden Tweede Wereldoorlog.
 • 5-27Notulen vergadering SPI van 16 maart 2000.
  5-28Poerim is wel het meest uitbundige feest van het jaar voor de Joden. Dit feest is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman. Deze wilde alle Joden in het land uitroeien.
  5-29Brief van de regering aan de Tweede Kamer van maart 2000, naar aanleiding van de rapporten Tegoeden Tweede Wereldoorlog.
  5-30Idem, p. 8.
  5-31Idem, p. 8.
  5-32Zie gespreksverslag SPI, 2 april 2000.
  5-33Toespraak Staal op 2 april 2000 tijdens bezoek premier Kok in Israël.
  5-34Price Waterhouse Coopers, Onderzoek naar enkele onderwerpen betreffende Joodse tegoeden uit WO-II, 27 maart 2000. Dit rapport is bijlage 3 van de overeenkomst tussen NVB/VvdE/AEX en CJO/SPI.
  5-35
  5-35a
  5-35b
  5-35c
  5-35d
  5-35e
  5-35f
  5-35g
  5-35h
  Overeenkomst tussen NVB/VvdE/AEX en CJO/SPI d.d. 13 juli 2000.
 • Bijlage 1a & 1b: Door het CJO en SPI vertegenwoordigde organisaties.
 • Bijlage 2: Lijst met categorieen van Financiele Tegoeden.
 • Bijlage 3: Rapport Price Waterhouse Coopers (samenvatting).
 • Bijlage 4: Excuusverklaring VvdE en AEX.
 • Bijlage 5: Accoord van 15 juni 2000.
 • Bijlage 6: Ledenlijst NVB; ledenlijst VvdE.
 • Bijlage 7: Namenlijst van niet-opgevraagde creditgelden.
 • Bijlage 8: Brief WJC.
 • 5-36Lijst van categorieën van Financiële Tegoeden, overeenkomst NVB met CJO.
  5-37Idem.
  5-38Commissie-Van Kemenade, Eindrapport, pp. 76, 77 en 78.
  5-39Notulen vergadering SPI d.d. 16 maart 2000.
  5-40Overeenkomst tussen verzekeraars en CJO d.d. 11 november 1999 (p. 2, punt 1) inzake een definitieve en finale regeling van verzekeringen van door de Tweede Wereldoorlog getroffen verzekerden die vervolgd zijn op grond van hun Jood-zijn.
  5-41Idem, p.3, punt 3.
  5-42Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financien, 21 maart 2000 (25839 Tegoeden Tweede Wereldoorlog nr. 13) p. 8.
  5-43Lijst van categorieen van Financiele Tegoeden, overeenkomst NVB met CJO, p.3.
  5-44E-mail correspondentie tussen SPI (Staal) en CJO van 25-27 januari 2000.
  5-45Notulen van de SPI vergadering d.d. 16 maart 2000.
  5-46Brief van J. Kleiterp aan A. Roet, 18 januari 2000.
  5-47Brief van SPI aan NVB d.d. 17 mei 2000.
  5-48Commissie-Scholten, op. cit., pp. 15 en 16.
  5-49Paardekoper & Hoffman, 26 april 2000, Present value of damage by performance VvdE.
  5-50SPI Notulen van 3 mei 2000, gesprek met Avi Becker, pp. 3 e.v.
  5-51Brief van Blocks d.d. 3 oktober 2000 aan de redactie Historisch Dagblad.
  5-52Brief van Naftaniel en Staal aan NVB d.d. 7 juli 2000.
  5-53Archief Ph. Staal, Gespreksverslag CJO/SPI met banken en beurs, 15 juni 2000.
  5-54Jaarverslag SPI 2000, p. 12.
  *******To top of page*******
  Hoofdstuk 6: Verdeling Maror-gelden
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  6-1Maror, Hebreeuws voor ‘bitter kruid’ (mierikswortel) herinnert het Joodse volk aan de slavernij in Egypte ten tijde van Farao. Op de vooravond van Pesach (Pasen) wordt door de Joden de uittocht uit Egypte gevierd. Op tafel staat een schotel met daarop verschillende soorten voedsel die een symbolische betekenis hebben. Zo herinnert bitter kruid aan de slavernij, peterselie aan de lente en zout water aan tranen van verdriet.
  6-2Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financien, 21 maart 2000 (25839 Tegoeden Tweede Wereldoorlog nr. 13), p. 8.
  6-3Archief Ph. Staal, Oprichtingsakte van de stichting: Stichting Maror-gelden Overheid.
  6-4Uitkeringsreglement Stichting Maror-gelden Overheid.
  6-5Oprichtingsakte van de stichting: Stichting Individuele Maror-gelden.
  6-6SIM, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-7COM, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-8SCMI, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-9Jaarverslag SMO 2001, p. 9.
  6-10a
  6-10b
  6-10c
  6-10d
 • Jaarverslag SMO 2001, p. 9.
 • Jaarverslag SMO 2003, p. 7.
 • SMO Financiële verantwoording per 15 november 2004, p. 2.
 • Jaarverslag SMO 2004, p. 9.
 • 6-11a
  6-11b
 • Jaarverslag SMO 2001, p. 19 (23).
 • SPI financiële positie per 31 december 2000, p. 4.
 • 6-12a
  6-12b
  6-12c
 • Positieve beschikkingen Maror-gelden, gecorrigeerd n.a.v.
 • Jaarverslag SMO 2003 en
 • Jaarverslag SIM 2003.
 • 6-13Brief SMO aan het Ministerie van Financiën, 8 juli 2004.
  6-14Eindrapport werkgroep Verdeling Joodse Tegoeden.
  6-15Archief Ph. Staal, E-mail van Ph. Staal betreffende de verdelingscriteria d.d. 20 augustus 2000.
  6-16NIDI rapport, Schatting individuele verdeling Joodse Tegoeden, 21 september 2000, p. iv.
  6-17Idem, tabel 3, p. 12.
  6-18Idem, tabel 6, p. 27.
  6-19Idem, tabel 6, p. 27.
  6-20Idem.
  6-21Archief Ph. Staal, Lezing betreffende de verdelingscriteria, gehouden op 30 oktober 2000 in Amsterdam.
  6-22NIDI rapport, Schatting individuele verdeling Joodse Tegoeden, 21 september 2000, p. 10.
  6-23a
  6-23b
 • Jaarverslag SIM 2003, p. 14, (€ 126,50 miljoen).
 • Jaarverslag SMO 2003, p. 13 (€ 141,71 miljoen).
 • 6-24a
  6-24b
 • Jaarverslag SIM 2003, pp. 10 en 11.
 • Jaarverslag SMO 2003, p. 9.
 • 6-25Jaarverslag SIM 2003, p. 16.
  6-26NIDI-rapport 21 september 2000, tabel 6, p. 27. Van de 19.197 belanghebbenden is 53% beroofd (vol-Joden) en 47% niet beroofd (half-Joden plus gemengd gehuwde Joden). Van de 7.145 porties ontvangen door plaatsvervangers is 38% beroofd (vol-Joden) en 62% niet beroofd (half-Joden plus gemengd gehuwde Joden).
  6-27Het Adviescollege Restitutie & Verdeling (adviescollege van het CJO) bestaat uit: Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV), Committee of Former Dutch Holocaust Survivors (U.S.A.), het Nederlands Auschwitz Comité, Het Ondergedoken Kind (HOK), Joodse Oorlogskinderen (JOK), Pressiegroep Afwikkeling Joodse Oorlogsclaims (PAJO), Joodse Naoorlogse Generatie (JONAG), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Onteigend Joods Bezit (SWOOJB) en de vereniging Het Verloren Transport. In 2000 is het VBV uit dit adviescollege gestapt.
  6-28R. Naftaniel, Minutieus onderzoek doen naar de aanvragen van half-Joden en hun plaatsvervangers voor WOII-uitkeringen, 24 september 2000.
  6-29a
  6-29b
 • Uitkeringsreglement Stichting Maror-gelden Overheid.
 • Uitkeringsreglement Stichting Individuele Maror-gelden
 • 6-30Notulen Werkgroep Verificatie Maror-gelden van 18 januari 2001.
  6-31VaststellingsOvereenkomst tussen de Banken/Beurs en Joodse partijen d.d. 13 juli 2000.
  6-32Jaarverslag SIM 2000/2001, p. 11.
  6-33Idem.
  6-34Notulen SIM-bestuursvergadering 4 december 2000 met Uitkeringsreglement SIM.
  6-35Idem.
  6-36Idem.
  6-37Afspraken tussen SIM, CJO en SPI, brief MAZARS d.d. 4 april 2002, p. 3.
  6-38Idem, p. 5.
  6-39Statuten SIM, versie 29 november 2000, blad 3, artikel 2 lid 1.
  6-40Jaarverslag SIM 2000/2001, p. 3.
  6-41Afspraken tussen SIM, CJO en SPI, brief MAZARS d.d. 4 april 2002, p. 6.
  6-42a
  6-42b
  6-42c
  6-42d
 • Jaarverslag SIM 2003, p. 3.
 • Jaarverslag SIM 2004, p. 3.
 • Jaarverslag SIM 2005, p. 3.
 • Jaarverslag SIM 2006, p. 5.
 • 6-43Tachtig procent van dit uitkeringsvermogen (€ 11,75 miljoen) is € 9,4 miljoen; 26.342 volledige porties.
  6-44a
  6-44b
 • Jaarverslag SIM 2003, p. 14.
 • Jaarverslag SMO 2003, p. 13.
 • 6-45a
  6-45b
 • Jaarverslag SIM 2003, pp. 10 en 11.
 • Jaarverslag SMO 2003, p. 9.
 • 6-46a
  6-46b
  6-46c
 • Jaarverslag SIM 2003, pp. 3 en 7.
 • Jaarverslag SIM 2004, pp. 3, 7 en 8.
 • Jaarverslag SIM 2005, pp. 7 en 12.
 • 6-47Bezwaarschriftenreglement SMO.
  6-48Jaarverslag SAMO 2005.
  6-49Commissie-Van Kemenade, Eindrapport, p. 110.
  6-50Jaarverslag SMO 2004, p. 12.
  6-51Jaarverslag SIM 2004, p. 7.
  6-52Commissie-Kordes, Eindrapport, p. 26.
  6-53Idem.
  6-54Adviescommissie-Dolman, Besteding Nederland vierde tranche, 1 juli 1999.
  6-55Adviescollege-Dolman, Besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund, 26 mei 2000.
  6-56SAMO Jaarverslag 2006, p. 18.
  6-57Idem.
  6-58Jaarverslag SIM 2006, p. 16.
  6-59Idem.
  6-60a
  6-60b
 • Jaarverslag SIM 2004, p. 7 (74% van € 7,4 miljoen).
 • Jaarverslag SIM 2005, p. 7 (74% van € 7,4 miljoen).
 • 6-61a
  6-61b
 • Jaarverslag SIM 2004, p. 7 (26% van € 7,4 miljoen).
 • Jaarverslag SIM 2005, p. 7 (74% van € 7,4 miljoen).
 • 6-62Jaarverslag SIM 2004, pp. 3 en 17. € 3.219.000 {(11.750.000 – 7.400.000)x74%}.
  6-63Idem. € 1.131.000 {(11.750.000 – 7.400.000)x26%}.
  6-64COM, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-65SCMI, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-66Statuten SCMI van 20 november 2002, artikel 4.2 en 4.3.
  6-67Idem, artikel 4.1.
  6-68Idem, artikel 2.1.
  6-69Ajalah is op 3 september 1986 opgericht met als doel de belangen van de Nederlandse oorlogsslachtoffers in Israël te behartigen.
  6-70Brief van Berthie Nachbahr-Cohen en Philip Staal d.d. 1 augustus 2000 aan bestuur SPI.
  6-71Archief Ph. Staal. Brief van bestuur Ajalah d.d. 9 mei 2001 aan het bestuur SPI.
  6-72Notulen Algemene Ledenvergadering 2000 van Platform Israël, gehouden op 9 mei 2001.
  6-73Idem, p. 4.
  6-74Jaarrekening SPI 2000.
  6-75a
  6-75b
 • Jaarrekening SPI 2000.
 • Jaarrekening SPI 2001.
 • 6-76Archief Ph. Staal, Notulen Algemene Ledenvergadering 2001 Ajalah, gehouden op 29 april 2002, pp. 7-15.
  6-77Archief Ph. Staal, Brief Ph. Staal aan SPI, 22 oktober 2001.
  6-78Archief Ph. Staal, Brief accountantskantoor Ben-Shimon, Elias & Co aan Abraham Roet, 9 juli 2000.
  6-79SCMI, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-80SCMI, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  6-81Notulen SCMI-vergadering van 10 juni 2004, p. 7.
  6-82Idem.
  6-83Archief Ph. Staal, Ontslagbrief van Uri Kupferschmidt d.d. 10 juni 2004.
  6-84Archief Ph. Staal, Ontslagbrief van Bernd Struch d.d. 4 juli 2004.
  6-85Archief Ph. Staal, Ontslagbrief van Shalom Pront d.d. 5 juli 2004.
  6-86Jaarverslag SIM 2003, pp. 8 en 11.
  6-87Jaarverslag SIM 2004, p. 7.
  6-88Jaarverslag SIM 2005, p. 16.
  6-89Jaarverslag SIM 2004, p. 7.
  6-90Jaarverslag SIM 2005, pp. 7 en 16.
  6-91Jaarverslag SAMO 2005, pp 4 en 14.
  6-92Idem, pp. 4 en 14.
  6-93Idem, pp. 4 en 14.
  6-94Oprichtingsakte van de stichting: Stichting Maror-gelden Overheid.
  6-95Brief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 november 2004.
  6-96Statuten SMO van 1 december 2000, artikel 4.
  6-97Brief voorzitter CJO van 11 november 2004.
  6-98Notulen SMO-vergadering van 15 november 2004.
  6-99Brief SPI aan SMO van 12 october 2004. betreffende zittingstermijn SMO-bestuur.
  6-100Notulen SMO-vergadering van 15 november 2004.
  6-101Financiële verantwoording SMO per 15 november 2004.
  6-102Brief van SPI aan SMO van 17 november 2004.
  6-103Notulen SMO-vergadering van 26 november 2004.
  6-104Idem.
  6-105Idem.
  6-106Notulen SPI-vergadering van 9 november 2004.
  *******To top of page*******
  Hoofdstuk 7: De strijd om een wetenschappelijk onderzoek
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  7-1a
  7-1b
 • Uitkeringsreglement Collectieve Tegoeden Kamer II van de SMO.
 • Uitkeringsreglement Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland.
 • 7-2a
  7-2b
 • Uitkeringsreglement Collectieve Tegoeden Kamer III van de SMO.
 • Uitkeringsreglement Stichting Collectieve Maror-gelden Israël.
 • 7-3Verhey, Kind van de rekening, p. 12.
  7-4SCMI, Besluiten over aanvragen per verdeelperiodes, tweede verdeelperiode, p. 3.
  7-5Notulen 'Werkgroep Verificatie Marorgelden' van 18 januari 2001, p. 8.
  7-6Jaarrekening 2003 van Stichting Samenwerkingsverband-JMW.
  7-7Verhey, Kind van de rekening, op. cit., pp. 13 en 14.
  7-8Idem, p. 13.
  7-9E-mail van Frits Hoek, 10 mei 2005.
  7-10E-mail van Verhey, 29 mei 2003.
  7-11E-mail van Abraham Roet aan Vuijsje, 11 mei 2005.
  7-12E-mail Harry van den Bergh aan Abraham Roet, 18 mei 2005.
  7-13a
  7-13b
 • Interne memo van JMW, 11 april 2005.
 • Interne memo van JMW, 18 april 2005.
 • 7-14a
  7-14b
 • Trouw, 12 april 2005.
 • Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), 15 april 2005.
 • 7-15Hans Vuijsje, Een goede naam, 21 april 2005.
  7-16Lezing van Verhey, gehouden op 16 december 2001 in Israël.
  7-17Verhey, Rapportage aan JMW van 22 oktober 2002.
  7-18Verhey, In het belang van 's Rijks schatkist, mei 2003.
  7-19Advertentie JMW, najaar 2004.
  7-20Interne memo van JMW, 18 april 2005, p. 2.
  7-21Hans Vuijsje, Een goede naam, 21 april 2005, p. 33.
  7-22Interne memo van JMW, 11 april 2005, p. 3.
  7-23Idem, p. 2.
  7-24Brief van mr. J.H. Oosterveen, advocaat, kantoor Schram Oosterveen Sarfaty, 13 april 2005.

  7-25a
  7-25b
  Zaak Staal/JMW - Hoger beroep voorgenomen fusie van JMW met Voogdij-instellingen:
 • Verweerschrift De Brauw Blackstone Westbroek in de zaak-Staal/JMW, 10 maart 2005.
 • Pleitnotities De Brauw Blackstone Westbroek, 24 maart 2005
 • 7-26Brief van mr. P.N. Ploeger, advocaat, kantoor Brauw Blackstone Westbroek, 13 april 2005.
  7-27Jaarrekening 2003 van Stichting Samenwerkingsverband-JMW.
  7-28Beschikking van de rechtbank in de zaak-Staal/JMW d.d. 17 januari 2005.
  7-29Verhey, Kind van de rekening, op. cit., p. 207.
  7-30Overeenkomst Micheels/Verhey met JMW, d.d. 14 februari 2001.
  7-31Verhey, Kind van de rekening, op. cit., Slotbeschouwing, p. 244.
  7-32Verhey, In het belang van 's Rijks schatkist, mei 2003, p. 91.
  7-33Idem.
  7-34Brief JMW van 23 januari 2004 aan prof. Heertje en Philip Staal, p. 2.
  7-35E-mail van Frits Hoek, 10 mei 2005.
  7-36E-mail Verhey aan Bouma van 29 juni 2004.
  7-37Trouw, 3 juli 2004.
  7-38E-mail van Vuisje, 2 juli 2004.
  7-39Eindafrekening (opgesteld door LEHJ) van Siegfried (Shalom) Pront.
  7-40a
  7-40b
 • Akte van verkoop van 3 panden in Amsterdam.
 • Akte van verkoop van 1 pand in Groningen.
 • 7-41Peter Manasse, De naoorlogse opvang van Joodse weeskinderen. De rol van de stichting Le-Ezrath Ha-Jeled, pp.16-21.
  7-42E-mail van Engelsman aan Verhey, 2 november 2005.
  7-43Artikel op website van SINJOI.
  7-44Subsidie aanvraag ALJH aan Kamer III/SCMI voor onderzoek naar vermogensbeheer van oorlogswezen.
  7-45Beschikking Kamer III/SCMI op subsidieaanvraag van ALJH, 11 oktober 2004.
  7-46Notulen SRJO-vergadering van 13 november 2005.
  7-47Brief van JMW aan SINJOI en ALJH, 29 augustus 2005.
  7-48Brief van SRJO aan JMW, 25 oktober 2005.
  7-49Subsidieaanvraag SRJO aan Kamer III/SCMI voor onderzoek naar vermogensbeheer van oorlogswezen, 29 december 2005.
  7-50Brief van SRJO aan JMW, 14 november 2005.
  7-51Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), 16 december 2005.
  7-52E-mail SRJO aan JMW, 25 december 2005.
  7-53E-mail van JMW aan SRJO, 27 januari 2006.
  7-54Brief van SINJOI aan SRJO, 29 januari 2006.
  7-55Voorlopig onderzoeksvoorstel: Vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen (concept 7), 3 februari 2006.
  7-56Gezamenlijk Perscommuniqué van JMW en SRJO, 6 februari 2006.
  7-57Onderzoeksvoorstel SRJO, 19 februari 2006.
  7-58Rapport van 9 februari 1954 uitgebracht aan D. Jager, bewindvoerder voor I. Staal en A. Staal-Nathan o.g. Cohen.
  7-59Staat van Ontvangsten en Uitgaven per 13 juni 1962 opgesteld door de S.A. Rudelsheim-Stichting.
  7-60a
  7-60b
  7-60c
  7-60d
 • Rapportage van drs. F. Hoek, uitgebracht aan JMW, 30 mei 2003, p. 1.
 • Idem, bijlage 1.
 • Idem, bijlage 2.
 • Idem, bijlage 3.
 • 7-61Rapportage van drs. F. Hoek, uitgebracht aan JMW, 30 mei 2003, p. 3.
  7-62Verweerschrift van JMW van 14 september 2004.
  7-63Proces Verbaal hoorzitting, 29 november 2004, p. 8.
  7-64Brief van Frits Hoek aan Ph. Staal, 24 juli 2003, p. 4.
  7-65E-mail van Hoek aan Ph. 6 maart 2005.
  7-66Pleitnota Fusiepartners, 29 november 2004, pp. 9-10.
  7-67Idem.
  7-68a
  7-68b
 • Proces Verbaal hoorzitting, 29 november 2004, pp. 9-10.
 • Pleitnota Fusiepartners in hoger beroep, 24 maart 2005, p. 9.
 • 7-69Verweerschrift Fusiepartners in hoger beroep, 10 maart 2005.
  7-70Pleitnotitie Fusiepartners in hoger beroep, 24 maart 2005.
  7-71Pleitnota Fusiepartners, 29 november 2004.
  7-72Verweerschrift Fusiepartners in hoger beroep, 10 maart 2005, pp. 16 en 17.
  7-73Onderzoeksvoorstel SRJO, 19 februari 2006.
  7-74Brief van Harry van den Bergh aan de SRJO, ALJH, SINJOI en VBV, 6 maart 2006, p.2.
  7-75Idem.
  7-76Brief van JMW aan SRJO, 22 november 2005.
  7-77Voorlopig onderzoeksvoorstel: Vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen (concept 7), 3 februari 2006, p. 4, punt 3.
  7-78Onderzoeksvoorstel SRJO, 19 februari 2006.
  7-79Brief van Samenwerkingsverband-JMW en JMW aan oorlogswezen, 8 mei 2006, p. 1.
  7-80Brief van JMW aan oorlogswezen, 13 februari 2008.
  7-81Jaarverslag 2006 Pensioen en Uitkeringsraad, pp. 37 en 59.
  7-82Beschikking SCMI op subsidieaanvraag van SRJO, 5 juni 2006.
  7-83Halacha is de collectie rabbijnse wetten en regels die gefundeerd is in de Tenach (het voornaamste boek in het Jodendom) en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling tot vandaag. Het woord Halachisch wordt gebruikt om aan te duiden of iets in overeenstemming of strijdig is met de Joodse leerregels.
  7-84Huwelijksvoorwaarden Isaac en Anna Staal.
  *******To top of page*******
  Nawoord
  Even geduld a.u.b. het downloaden van documenten kan een minuut duren
  NotenOmschrijving
  N-1Statuten Joods Maatschappelijk Werk, artikel 5.1 en 5.2.
  *******To top of page*******