Nederlands Hebrew English
Home
Documenten
Bestel nu
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Over ons
Nieuws
Ter nagedachtenis
Contact
Links
Video

Philip Staal
Philip Staal
28 juni 2010
wezen.org - Opinie
JMW richt oorlogswezenfonds op

reacties (19)

Het is zo ver. Waar ik voor vreesde, jaren geleden had voorspeld en te lezen is in het boek "Roestvrijstaal", is gebeurd. JMW maakt een gebaar en richt een fonds op voor de oorlogswezen. De wetenschappelijke waarheid wordt plechtig begraven en is hooguit een zorg voor later.
Het bedrag vastgesteld door JMW voor dit in leven geroepen oorlogswezenfonds is 125.000 euro. Omgerekend naar de waarde van de jaren vijftig van de vorige eeuw is dit minder dan vier euro per oorlogswees. Dat is volgens JMW een reëel bedrag als het gaat om het rechtsherstel van Joodse WO-II wezen. Totaal waren er na de oorlog 1.363 Joodse kinderen voor wie de rechter een voogd moest aanwijzen. Het aantal pleegkinderen waarover de Joodse instellingen gedurende de jaren 1945 tot 1966 het voogdijschap kreeg toegewezen licht ver boven de 538 kinderen ("Roestvrijstaal" pp. 36-41).

Deze maand is het tweede lustrum van het conflict tussen de Joodse WO-II wezen en JMW. Maar helaas valt er niets te vieren.
In maart 2003 overhandigde ik mijn eerste rapport over het Vermogensbeheer WO II wezen aan Hans Vuijsje directeur van JMW. Deze rapportage was een eerste aanzet om antwoord te krijgen op de door mij, in juni 2000, aan hem gestelde vraag. Dit was nadat ik, als vertegenwoordiger van Platform Israël (overkoepelend orgaan van (ex)Nederlanders in Israël), mijn handtekening had geplaatst onder de Vaststelling-overeenkomst tussen de Bank/Beurspartijen en de Joodse Partijen (Maror-gelden).
De reden van mijn vraagstelling kwam voort uit het feit dat het onderzoeksteam dat (begin 2000) aan de commissie-Van Kemenade rapporteerde, geen onderzoek verricht had naar de omvang en het beheer van de vermogens van de minderjarige Joodse Tweede Wereldoorlogswezen.

De Joodse voogdij-instellingen, JMW en de Joodse oorlogswezen zijn immers voor altijd met elkaar verbonden zegt Vuijsje in het artikel over de Joodse oorlogswezen (NIW 18 juni 2010). Met deze uitspraak ben ik het volkomen eens, immers, JMW ontfermde zich in 2004, door middel van een juridische fusie, over het miljoenen kapitaal van de Joodse Voogdijinstellingen.

In hetzelfde artikel zegt Vuijsje: De uitkomsten van het onderzoek "Rekenschap" zijn duidelijk. Er zijn geen redenen gevonden om te twijfelen aan de goede intenties, inzet en integriteit van bestuursleden en betrokken medewerkers van de Fusie. Toch willen wij als JMW een gebaar maken naar de bewuste groep wezen.
Maar de stempel van onafhankelijkheid kan men het onderzoeksteam "Rekenschap" niet geven. JMW heeft de vraagstelling opgesteld; de opdracht gegeven; de Onderzoekscommissie samengesteld en eveneens de onderzoekers aangesteld en betaald. Impliceert zoiets niet dat het wezenrechtsherstel gedoemd is tot falen?
Dat de regie van het onderzoek in handen was van JMW impliceert dat ze hierbij konden handelen, ongeacht de aanwijzingen en inschattingen van de professionele uitvoerders J. Joor en F. Hoek.

In het NIW van 2 januari 2009 schrijven de onderzoekers dat ze vanwege de vraagstelling geweigerd hebben de oorlogswezen zelf te horen. Geen financieel onderzoek werd verricht naar individuele gevallen; vermogensdossiers van oorlogswezen in het NBI archief werden niet onderzocht; het archief met de Memories van Successie van de Rijksbelastingdienst werd ook, vanwege de vraagstelling, uitgesloten van onderzoek. In dit opzicht herhaalt de geschiedenis zich (Roestvrijstaal pp. 381-386).
Het is duidelijk dat onder die omstandigheden niet langer sprake is van een serieus, wetenschappelijk onderzoek, nu de direct betrokkenen niet in het onderzoek werden betrokken. Veeleer is sprake van een politiek pamflet schrijft prof. A. Heertje aan J. Joor op 21 januari 2009. Heeft JMW iets te verbergen?

Het wordt tijd dat JMW zijn excuses aanbiedt voor het leed de oorlogswezen aangedaan.
Het maakt voor de WO-II oorlogswezen geen verschil of een notaris, advocaat, makelaar en/of de Joodse voogdijinstelling zich een gedeelte van hun vermogen heeft toegeëigend. De Joodse voogdijinstellingen waren immers de beheerders van hun vermogen. De claim ligt dus bij JMW als zijnde de vermogensopvolger van de Joodse voogdijinstellingen.

Het oorlogswezenfonds geeft geen oplossing van het conflict. Diefstal compenseer je niet met een gebaar.

Het rechtsherstel van de oorlogswezen moet nog beginnen.

Geef uw reactie
Naam*
E-mailadres*
E-mailadres tonen
Woonplaats*
*Verplichte velden
Uw bericht

top
Reacties

Ik vind al deze reacties prachtig en positief, als ik een supporter van Oranje ben op de huidige mondiaal dacht ik, deze reacties zijn net als supporters die op de tribune zitten, wat gebeurd er! Als de ploeg verliest zijn er dan ook nog supporters? Waarom zou JMW zich druk maken over een paar weeskinderen als de enige die tegen JMW vecht het alleen doet en de supporters op het lijntje staan te wachten. Sterkte en gezondheid broer.
Marcel Staal, Moshav Netaim, Israel, 2 juli 2010.

Ben het volledig eens met het boven geschreven stuk.
Mia Levy Lakmaker, Israel, 2 juli 2010.

Met uw gebaar geeft u aan dat u daad werkelijk, gelden heeft weggenomen, anders was de zaak, niet zo afgelopen. En is door uw houding, duidelijk dat u met het op richten, van een fonds, een gebaar maakt, alsof wij die al zo veel verloren hadden, op een zulke, wijze er op gewezen worden, hoe uw handelen werkelijk is.
J. Smeer, Amersfoort, Nederland, 1 juli 2010.

Zoals ik al eerder schreef, het is een groot schandaal.
Micha Van Son, Zichron Ya'akov, Israel, 1 juli 2010.

Geachte heer Staal, bedankt voor uw antwoord. Bij de vele namen die in mijn documenten voor komen zijn E.Spier en Mr. C.E. Masse - Notarissen, en nog een paar andere namen. Wel veel mensen die zich bemoeide met een persoon, :((. Ik had nooit mijn dossiere gehad ( ik wist niet dat het bestond) als het niet met de hulp van Ezra La-yeled was die ik toevalig op het internet tegekwam). Ik weet niet hoe U de kracht heeft om het te doen. כל הכבוד !!!!!!!!!
Lea Barzilay, Kfar Azar, Israel, 30 juni 2010.

Vermoed dat u notaris Eduard Spier bedoeld. Hij was tot aan zijn dood in 1980 een van de belangrijkste naoorlogse bestuurders binnen de Joodse gemeenschap in Nederland. Hij was o.a. de voorzitter van JMW en voorzitter van Jokos. Meer informatie kunt u vinden in "Roestvrijstaal" pp. 80-82, 97, 154-166, 170, 174-176.
Redactie wezen.org, Pardes Hanna, Israel, 30 juni 2010.

Ben sinds Juli '52 in Israel, heb mijn OPK dossier pas in de zomer van 2000 kunnen zien (na maanden lang van argumenten) want het dossier is van "historische waarde", ik wou het hebben wegens moeilijkheden met JMW, want je moet "bewijzen" hebben dat je helemaal alleen in de wereld staat, (hoe durf je !!) en je eigendom/vermogens beheer te bewijzen (want photo's zijn geen bewijs), maar het blijkt dat het hun niet bepaalt interseert (je hebt toch geen bewijs van de inboedel, en geen bewijs dat het huis tot je fam. behoorde), etc., etc. Het lijkt mij onwerkelijk dat wij ooit (terug) krijgen wat tot ons behoort. excuse voor mijn slechte taal en fouten. p.s. komt de naam E. Spier bekent voor ??
Lea Barzilay, Kfar Azar, Israel, 30 juni 2010.

Beste Philip, Principieel ben ik tegen een tegemoetkoming of gebaar. Sterker, de Joodse Gemeenschap zelf ziet niets in een gebaar en heeft daarom indertijd het aanbod van minister president Kok afgewezen. Dit is voor mij de belangrijkste reden om het oprichten van een fonds met een startbedrag van 125.000,-- euro af te wijzen. Ook inhoudelijk zie ik ook niets in het nu op te richten fonds. De oorlogswezen zijn zeer divers kwa opleiding en achtergrond. Bovendien wonen zij verspreid over vrijwel de gehele wereld. Ik zie hen niet voor een sociaal culturele activiteit of cultuurhistorisch project bijeenkomen. Een eenmalige uitkering heeft betrekkelijk weinig nut. Mensen zijn meer geholpen met uitkeringen als de WUV en van de Claims Conference. Bovendien zijn er al veel fondsen beschikbaar, die weliswaar onvoldoende uitkeren wegens hun lange termijn politiek. Ik sta geheel achter het commentaar van prof.dr. A. Heertje en erken het rapport "Rekenschap" niet. Vriendelijke groet,
John Koekoek, Amstelveen, Nederland, 30 juni 2010.

Beste Philip, Bedankt voor jouw nieuwsbrief.
Ik begin nu ook het onrecht te merken in mijn ledematen en beraad mij ook over een bericht op de een of andere manier naar JMW als erfopvolger van Le-ezrath Ha-Jeled.
Jij bent een grote voorvechter tegen het onrecht en ik begin nu ook het onterechte wegmoffelen te voelen bij mezelf.
Je hoort of merkt wel als ik iets gedaan heb. Eerst beraad ik mij tijdens mijn vakantie over “what to do”. All the best ook voor jouw vrouw,
Robert Hompes, Den Haag, Nederland, 29 juni 2010.

Dat is de beste manier om van Joden antisemieten te maken. Het is een van de beste wegen om te laten zien hoe officiele diefstal nog steeds mogelijk is.
Dr. Louis I. Leviticus, Linbcoln, Nebraska, USA, 29 juni 2010.

Het wordt nu, na 65 jaar oorlogswees te zijn geweest, de hoogste tijd dat er eens spijkers met koppen worden geslagen. Een fatsoenlijk resultaat zal zeker op zijn plaats zijn. Ga a.u.b. zo door!! Met vriendelijke groeten,
Maurits (Tom) Dormits, Almere, Nederland, 29 juni 2010.

Begrijp niet goed, wat zijn die 4 euro voor iets? Kan je daar een broodje half Om mee kopen? Groetjes uit een zonnig Zweden,
Channa Combelas-Ensel (Hannie Ensel), Huddinge, Zweden, 29 juni 2010.

Nu wij, oorlogswezen, bijna dood zijn, lijkt het me de hoogste tijd dit probleem voor eens en altijd fatsoenlijk op te lossen, voor zover er nog sprake kan zijn van 'fatsoen' na zoveel tijd. Wat die oorlog met een mensenleven doet kan men lezen in mijn boek: Leven Na Anne Frank.
Berthe Goldschneider-Meijer, Amsterdam, Nederland, 29 juni 2010.

Hoe lang moet dit alles nog doorgaan?????? Mensen om ons heen geloven er niets van dat na zeventig jaar wees zijn dit nog niet is opgelost. Met wezelijke groeten,
Fred Senator, Eefde, Nederland, 29 juni 2010.

Beste Philip, ik begrijp dat je onverdroten voort gaat. Waar haal je de koich vandaan?
Moshe Ben-Baruch, Ashkelon, Israel, 29 juni 2010.

Philip, ik heb alles goed gelezen en tot mij door laten dringen. JMW zal nooit zijn excuses aan ons aanbieden, JMW heeft alleen maar plezier dat ze het zo goed hebben gespeeld. Alles was heel goed voorbereid. Ik weet nog dat ik een keer met SINJO (waar ik toen ter tijd lid van was) een tioel had van 3 dagen. We waren in het Noorden. Bij de eerste dag vertelde Shalom Pront ons al dat hij een verrassing had want er kwamen twee hele belangrijke mensen van uit Holland om met ons te praten. Nou daar kwamen dan de twee, Hans Vuistje (directeur JMW) en Harry van den Bergh (voorzitter JMW). Harry nam direct het woord en vertelde bij de opening "de wezen krijgen geen geld". Dat was vier en een half jaar geleden. Was het ook niet jij Philip die op 3 mei 2009 de toegang werd ontzegd bij de open vergadering te komen van een zoveelste nieuwe wezen organisatie??!! Natuurlijk mocht jij niet komen jij wist te veel en zou hele nare vragen gaan stellen. Ik wil je bedanken dat je ons steeds op de hoogte hebt gehouden. Je boek stond in februari 2009, op de lijst van "Boeken in het Nieuws" van de Koninklijke Bibliotheek, bij de eerste acht. En dat alleen al is een kroon op je werk.
Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 29 juni 2010.

U ziet het allemaal veel te zwart, het gaat natuurlijk om 125.000 euro per oorlogswees. Eventueel wacht het JMW inderdaad, tot er nog maar 1 wees in leven is en de anderen er geweest zijn.
W.B. van der Grijn Santen, Doetinchem, Nederland, 28 juni 2010.

Ja wanneer gebeurd er nu eens iets daadwerkelijks vraagt B. Ensel zich af. Ik denk dat, dat zal gebeuren als iedereen zich, wezen, halve wezen, geen wezen, zich meer zou inspannen om Philip te helpen en niet maar alleen artikeltjes lezen. Ook zou ik het op prijs stellen als iedereen zich meer inzet voor deze zaak en geen commentaar levert als ze niet daad werkelijk zien dat er iets gaat gebeuren. Bedoel je met "iets gebeuren" geld of Rechtsherstel?
Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 29 juni 2010.

Tzora 28-06-2010, de laatste jaren horen wij erg veel over J.M.W.maar behalve dat er erg veel over de volle als wel half volle wezen die destijds in joodse inrichtingen hebben gezeten, gepraat wordt,veranderd er niets. zou het op prijs stellen als jullie mij laten weten, wanneer er iets daadwerkelijks gebeurt.
B. Ensel, Kibbutz Tzora D.N.Shimshon, 99803 Israel, 28 juni 2010.
top