France Nederlands Hebrew English staal.bz
Home
Recensies
Bestel nu
Archief
Artikelen
Links
Ter nagedachtenis
About
Verhalen
Prikbord
Gastenboek
Nieuwsbrief
Nieuws
Video
Contact

Roestvrijstaal
Een historisch document over de beroofde Joden en het Nederlandse rechtsherstel sinds 1945
Dit smerige aanbod brengt terug de verwoestende gevoelens van het gedrag van de
Nederlandse naoorlogse gemeenschap tegenover mij, als een 5-jarige wees.
Rechtsherstel 4 iedereen !

Recensies en Reacties

Recensies

Wij beiden (mijn vrouw en ik) hebben Roestvrijstaal gelezen. Het boek heeft ons buitengewoon geboeid. Vooral omdat de problematiek ons zo dichtbij is komen staan. Na het lezen is ook de verhouding tot het boek Kind van de rekening ons duidelijk geworden en daarmee het advies om Roestvrijstaal te gaan lezen. De achter ons liggende weken kwamen wij onder de indruk van de gedegenheid waarmee de schrijver zijn onderzoek heeft uitgevoerd. Mede door de energie en tijd daaraan besteed vinden wij het erg jammer, dat het onderwerp niet heeft geleid tot een dissertatie. De eindconclusie, dat een wetenschappelijk onderzoek broodnodig is doet naar onze mening niets af aan de wetenschappelijke verdienste van dit onderzoek en het respect voor de boekstaving. Misschien horen wij nog eens of er op enig moment sprake is geweest van een promotiekans?
Het zijn de, overigens onderbelichtte, frustraties van de schrijver tijdens het onderzoek, die ons respect voor zijn doorzettingsvermogen hebben bewerkstelligd. Wij zouden zijn boek een grotere lezerskring toewensen en zouden daaraan ook willen bijdragen, maar als daarover reeds gedachten zijn geformuleerd, dan horen we die graag.
Hans E, der Weduwen, Noordwijk, Nederland, 25 april 2010

Knap geschreven schokkend verhaal. Ondanks emotionele betrokkenheid van de schrijver, die genoodzaakt was zijn eigen case te analyseren, is hier sprake van een bewonderenswaardige objectiviteit. De feiten die hij op onweerlegbare wijze aangeeft, liegen er niet om. Maar zoals in vele zaken, 'De waarheid is niet genoeg' !
Israel, Moshe ben Baruch, juni 2009

Het boek bevat veel feiten maar leest prettig en is vlot geschreven. Voor een ieder die inzicht wil krijgen in het naoorlogse rechtsherstel, is dit boek zeker interessant.
Terugblik Maandorgaan van Documentatiegroep '40-45, Nederland, Peter Krans, april 2009.

Een diepgravend overzicht van de diverse wetten en regelingen, vanaf de Duitse herstelbetalingen tot de uitbetaling van de Marorgelden.
Maar bovenal is het een goed onderbouwd document over het financiele rechtsherstel van na de oorlog, de rol van de banken en effectenhandelaars, de diverse wetenschappelijke onderzoeken naar uitvoering van dit rechtsherstel.
NBD | Biblion, Nederland, M.G. van Mourik, april 2009.

Philip Staal geeft een pakkende beschrijving van het gebeuren rond de Maror-gelden en de Stchting Collectieve Marorgelden Israel (SCMI).
ALEH, Israel, Bart Berman, februari-maart 2009

Ingetogen reconstructie van Philip Staals eigen speurtocht naar de erfenis van zijn ouders en die van de andere Joodse wezen is vastgelegd in ’Roestvrijstaal’. Het is een tijdsdocument, een gedetailleerde reconstructie van een periode die nog altijd niet is afgesloten. Staal heeft de emoties van het zo vroege verlies van zijn ouders buiten het boek gehouden. Wat opvalt is de ingetogenheid van zijn verhaal, geen bittere, harde verwijten, maar een poging om met feiten te overtuigen. Na lezing past maar één conclusie: het na-oorlogse rechtsherstel is - ook 63 jaar na dato - nog steeds niet voltooid.
Trouw, Nederland, Joop Bouma, 24 januari 2009.

Wie kennis neemt van deze gedetailleerde en aan de hand van documenten verantwoorde studie kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de Joodse oorlogswezen door Joodse instellingen zijn beroofd van delen van hun vermogen en dat Joods Maatschappelijk Werk justitie bewust valselijk heeft voorgelicht om deze onverkwikkelijke feiten in nevelen te hullen. In dit opzicht herhaalt de geschiedenis zich.
Nederland, prof. dr. Arnold Heertje, 21 januari 2009.

Philip Staals Roestvrijstaal is een aanklacht tegen de onachtzaamheid en desinteresse van de na-oorlogse Joodse regentenklasse.
Hoe zat de vork nu écht in de steel, met de restitutie (Joodse WO II tegoeden) en het conflict tussen JMW en de oorlogswezen? Philip Staal heeft hier een enorm nuttig boek over geschreven.
NIW, Nederland, Daphne Meijer, 12 december 2008.

U kunt Roestvrijstaal bestellen door hier te klikken


To top of pageIn "Roestvrijstaal" beschrijft Philip Staal, zelf wees, over zijn onderzoek naar het rechtsherstel en de erfenis van de Nederlandse kinderen, die hun ouders verloren tijdens de Shoah. Kort beschrijft hij zijn persoonlijke geschiedenis tijdens de oorlog, maar dit boek gaat met name over het rechtsherstel (het ontbreken daarvan) na de oorlog. Een strijd, welke tot op dit moment nog voortduurt. Staal gebruikt zijn persoonlijke zoektocht, als een objectieve "case-study". Het boek begint met het persoonlijke verhaal van hem en zijn broer Marcel. De eerste fouten met betrekking tot de voogdij worden beschreven en de financiële gang van zaken. Daarnaast beschrijft hij in het algemeen de verschillende Joodse voogdijinstellingen en zijn verzet tegen de fusie van deze instellingen. Deze fuseerden uiteindelijk en gingen enkele jaren geleden op in JMW, Joods Maatschappelijk Werk. Op deze manier wordt de lezer goed ingeleid.
Na deze meer algemene inleiding, wordt het boek concreter en gaat het in op de roof van de Nederlandse Joden tijdens de bezetting. Staal vermeldt een bedrag van minstens 1 miljard gulden. Gezien het gemiddeld jaarinkomen in 1941, 1640 gulden, een enorm bedrag. Verzekeraars komen later tot een factor 22, om het bedrag om te rekenen naar de waarde rond 2000. Deze factor komt later in het boek vaker terug en het blijkt dat de verantwoordelijke instellingen dit maar moeilijk willen accepteren. In hetzelfde hoofdstuk wordt ook uitgebreid ingegaan op de Liro-bank. Via deze instellingen werden de Nederlandse Joden systematisch van al hun bezittingen beroofd. Na de oorlog moeten deze geroofde bezittingen weer terugkomen bij de oorspronkelijke eigenaren. In het naoorlogse Nederland was er weinig aandacht voor rechtsherstel. Het ging zelfs zo ver dat er besloten werd tot een beursstaking, toen de beurshandelaren hun goede trouw tijdens de bezetting aannemelijk moesten maken. Ook werden successierechten geheven over de erfenissen. Hier werd het moment van overlijden (moord) gekozen als uitgangspunt. De nog in leven zijnde familie werd op dat moment belast als erfopvolger. Gevolg was dat over vele schijven successierechten betaald moesten worden, aangezien uiteindelijk vrijwel complete families omkwamen. Voor de wezen en vele anderen bleef zo weinig tot niets over. Naast deze voorbeelden verhaalt Staal ook van de verschillende uitkeringen van bijvoorbeeld Duitsland en de vergoeding van geroofd goud.
Staal raakt persoonlijk betrokken bij de onderhandelingen met de Nederlandse overheid en de opvolger van de Amsterdamse beurs, de AEX. Uiteindelijk wordt er een bedrag overeengekomen van 714 miljoen gulden. Dit wordt bekend als de Maror-gelden. Maror betekent bitterkruid in het Ivriet en staat voor Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel. Dit bedrag moet natuurlijk worden verdeeld. Uitgebreid beschrijft Staal over de verdeling en kosten en opbrengsten. Het laatste hoofdstuk gaat over de strijd om een goed wetenschappelijk onderzoek naar met name de vermogens en de gang van zaken rond de oorlogswezen. De financiële gegevens van de wezen blijken in 1976 vernietigd en tot vandaag is nooit een gedegen financieel onderzoek gedaan. Staal weet hier echter soms moeilijk afstand te bewaren en geeft, hoewel slechts feiten opsommend, zijn persoonlijke mening. Personen worden met volledige naam genoemd en correspondentie lijkt niet gecensureerd. Dit geeft mij de indruk dat het boek meer is dan een "case-study". Niettemin slaagt Staal erin aan de lezer duidelijk te maken dat de oorlogswezen een vergeten groep zijn en dat gedegen financieel onderzoek en rechtsherstel nodig is.
Het boek bevat veel feiten, waardoor het overzicht soms verloren gaat, maar leest prettig en is vlot geschreven. Voor een ieder die inzicht wil krijgen in het naoorlogse rechtsherstel, is dit boek zeker interessant.
(Terugblik - Maandorgaan van Documentatiegroep '40-45, Peter Krans, april 2009.)

U kunt Roestvrijstaal bestellen door hier te klikken


To top of pageDe schrijver, oorlogswees, is opgegroeid in joodse weeshuizen en naar Israel geemigreerd. Telkens als er regelingen werden getroffen om de joodse overlevenden en hun erfgenamen het leed, maar vooral ook hun gestolen bezittingen te vergoeden, merkte hij dat daarbij de belangen van de joodse wezen 'vergeten' werden. Hij heeft daarom jarenlang getracht te achterhalen wat er met die erfenissen is gebeurd en gepleit voor een degelijk wetenschappelijk onderzoek. Om de in Israel wonende wezen een stem te geven, richtte hij een platform op. Dit boek vormt de weerslag van die zoektocht, waaruit het leed spreekt van de schrijver en zijn broer die als heel jonge kinderen hun hele familie verloren. Maar bovenal is het een goed onderbouwd document over het financiele rechtsherstel van na de oorlog, de rol van de banken en effectenhandelaars, de diverse wetenschappelijke onderzoeken naar uitvoering van dit rechtsherstel. Waarbij telkens de erfenissen van oorlogswezen niet aan de orde kwamen. Een diepgravend overzicht van de diverse wetten en regelingen, vanaf de Duitse herstelbetalingen tot de uitbetaling van de Marorgelden.
(NBD | Biblion recensie, M.G. van Mourik, april 2009.)

U kunt Roestvrijstaal bestellen door hier te klikken


To top of page