<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 16 November 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2"> <A href="../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> </table> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin html Bovenbalk --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Koop nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A HREF="../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TR></TABLE> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=NRC-Handelsblad src="NRC-logo.gif" height=35 width=375 border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.nrc.nl - vrijdag 29 juli 2005</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="4"><B>Kritiek op rol van kantonrechters</FONT></B> <BR><FONT SIZE="5"><B>'Te weinig controle op geldbeheerders'</B></FONT> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"><B>Door onze redacteuren Tom Kreling en Herman Staal</FONT></B> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P><B>AMSTERDAM, 29 JULI. De controle op bedrijven, stichtingen en personen die het geld beheren van mensen die onder bewind zijn gesteld, is niet goed geregeld.</B> <BR><P> <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <FONT COLOR="#CC0000">Bij dit artikel</FONT><BR>Achtergrond - <A HREF="NRC-Jul-29B-05.html">Aanrommelen<BR>onder het oog van de rechter</li></A> </DIV> <BR>Kantonrechters en rechters-commissarissen die met deze taak zijn belast, besteden er weinig tijd aan en zijn er niet in gespecialiseerd. Dat zeggen diverse deskundigen en betrokkenen bij bewindvoering. <BR><P>,,Kantonrechters houden slechts marginaal toezicht'', zegt voorzitter H. Geerdes van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters. Volgens hem is er alleen sprake van ,,een oogje in het zeil houden''. <BR><P>K. Blankman, universitair docent privaatrecht en lid van een commissie die de kantonrechters heeft geadviseerd, meent: ,,Het toezicht hoort niet bij rechters thuis.'' De bewindvoerders beheren volgens hem het geld van ,,heel kwetsbare mensen''. <BR><P>H. Dethmers, secretaris van het landelijke overleg rechters-commissarissen insolventies (RECOFA): ,,De grote vraag is of we rechters het toezicht moeten laten houden. Moet de rechter niet alleen beslissingen nemen? Is toezicht wel een taak die bij een rechter hoort?'' <BR><P>Kantonrechters zouden elk jaar een overzicht moeten krijgen van een onderbewindgestelde, maar volgens Blankman gebeurt het ook vaak dat rechters genoegen nemen met n verslag per vijf jaar. <BR><P>,,Het toezicht laat zeer te wensen over'', zegt M. Kooi, voorzitter van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. <BR><P>Er zijn twee vormen van onderbewindstelling, het zogeheten beschermingsbewind en het schuldsaneringsbewind. Deze worden respectievelijk opgelegd door de kantonrechter en de rechtbank. De eerste is bedoeld voor mensen die geestelijk of lichamelijk niet in staat zijn hun eigen financile belangen te behartigen. <BR><P>Eerder deze week ging een stichting in Amsterdam failliet die het geld beheerde van circa driehonderd mensen die onder bewind waren gesteld. Het geld van deze mensen, die door de kantonrechter onder bewind zijn gesteld, is verdwenen. Deze stichting, De Opstap, laat een schuld achter van acht ton. <BR><P>De gedupeerden zijn onder anderen dementerende bejaarden, verstandelijk gehandicapten en verslaafden. Per jaar worden circa achtduizend mensen onder zogeheten beschermingsbewind geplaatst. <BR><P><P class=fullviewtext><EM>copyright! 2005 PCM Uitgevers B.V. NRC Handelsblad</EM> <BR><P> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <!-- Begin Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>