Samenwerkingsverband Rechtsherstel
Joodse Oorlogswezen i.o. (SRJO/Kadima)

P.O.Box 746, Even Jehuda 40500, Israel
Internet site: www.wezen.org, E-mail: wezen@sisanit.com


P E R S B E R I C H T
JOODSE OORLOGSWEZEN VERENIGEN ZICH EN WILLEN
ONDERZOEK NAAR HUN RECHTSHERSTEL.

Sinds het congres “Still Going Strong” - Joodse oorlogskinderen, Amsterdam, augustus 2005, waar Elma Verhey (Kind van de Rekening) en Philip Staal een lezing hebben gehouden over wat er met de vermogens en tegoeden van de Joodse oorlogswezen is gebeurd, hebben 150 oorlogswezen vanuit heel de wereld informatie opgevraagd over het beheer van hun vermogen door hun vroegere Joodse Voogdijorganisaties.
Ook heeft Joods Maatschappelijk Werk, de juridische opvolger van de Joodse voogdijorganisaties, inmiddels ruim 300 petities ontvangen, waarin wordt aangedrongen op onafhankelijk onderzoek.
Om de belangen van de Joodse oorlogswezen te kunnen behartigen is op 20 oktober 2005 in Israel/Nederland besloten tot de oprichting van het


Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen
SRJO/Kadima (Hebreeuws voor Voorwaarts)
De primaire doelstelling van de stichting SRJO/KADIMA is het entameren van een onafhankelijk onderzoek naar de vermogens van de Joodse oorlogswezen – in de breedste zin van het woord.

Het Samenwerkingsverband SRJO/Kadima" streeft naar een goed contact met de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. Hiertoe zijn reeds stappen ondernomen.

Voor verdere achtergrondinformatie zie website: www.wezen.org
Het Samenwerkingsverband SRJO/Kadima is bereikbaar:
Per e-mail: wezen@sisanit.com
Per telefoon:
In Israel: Philip Staal – (+972) (0)4 62 70 381.
In Nederland: Flory Neter - (+31) (0) 229 50 35 19.