<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 23 mei 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG height="68" alt=Trouw src="trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - 18 december 2004</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="2"><i></i></FONT> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <FONT SIZE="4" COLOR="#0000FF"> <BR><P><B>Uitbetaling aan joden afgesloten</FONT></B> <i><BR>door Louis Cornelisse</i> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P>DEN HAAG - De uitbetaling van tegoeden aan joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden is afgesloten. Bijna 36000 aanvragers hebben een vergoeding gekregen voor de roof van geld en goederen tijdens de bezetting. <BR><P>Niet alleen nabestaanden konden zich melden bij de bureaus van de stichting Maror in Den Haag en Tel Aviv. 'Plaatsvervangers' kwamen ook in aanmerking. Als plaatsvervangers werd een (pleeg) kind of partner gezien van een joodse overledene die in de oorlog in Nederland woonde. <BR><P>De stichting keerde een vast bedrag uit omdat het ondoenlijk zou zijn precies vast te stellen wat een aanvrager in de oorlog was kwijtgeraakt en hoeveel dat nu waard zou zijn geweest. <BR><P>Nadat alle naoorlogse regeringen zich doof hadden gehouden voor joodse claims, besloot het kabinet-Kok II in 2000 dat er alsnog iets moest gebeuren. ,,Als erkenning van achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog'', staat in de brochure Joodse Tegoeden. Daarin staat ook dat gelden worden teruggegeven aan de Nederlands-joodse gemeenschap. Maror-voorzitter Van der Heijden: ,,Aanvragers moesten aantonen dat ze op een bepaalde plaats en oorlogsperiode in Nederland woonden. Als dat zo was, nemen we aan dat er schade is geleden. Dan kreeg de aanvrager zijn of haar portie.'' Bij plaatsvervangers ging het om het aannemelijk maken van schade die een ouder of partner had geleden. <BR><P>De Nederlandse staat stelde 82,5 miljoen euro beschikbaar. Banken, beurs en verzekeraars wilden tonen dat hun instellingen soms grove steken hadden laten vallen. Uit de private sector werd daarom 165 miljoen euro gestort. <BR><P>Van der Heijden reisde naar Amerika en Isral om joden uit Nederland attent te maken op de regeling. Via ambassades werden elders in media waarvan wordt verwacht dat die de joden bereiken, oproepen gedaan. Van der Heijden: ,,Iedereen heeft zijn best gedaan zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er kan nu een streep worden getrokken.'' <P class=fullviewtext><EM>Copyright: Trouw</EM> </P></FONT> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> <!-- Begin Lezersreacties --> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>