Back to Home Page
Trouw
www.trouw.nl - 14 februari 2005
 
Nieuws & achtergronden; pg. 5

Geld slapende joodse organisaties blijft staan
Van onze verslaggever
Nederland, maandag 14 februari 2005

Het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) kan voorlopig niet de hand leggen op geld van 'slapende' joodse organisaties. Er is beroep aangetekend.

Twee joodse oorlogswezen, Philip en Marcel Staal uit Israël, zetten hun verzet tegen een fusieplan van JMW met de joodse organisaties voort. Vorige maand verklaarde de rechtbank hun bezwaren ongegrond.

Ook twaalf orthodox-joodse jeugdverenigingen hebben appèl aangetekend. Voor het JMW betekent dit nieuw oponthoud in de poging het geld (7,6 miljoen euro) van zeven oude joodse organisaties in het bezit te krijgen.

Het JMW wilde met de zeven joodse organisaties fuseren, om het vermogen veilig te stellen. De verenigingen en stichtingen hebben geen leden meer, voor de wet zijn ze 'dood'.

De broers Staal tekenden verzet aan tegen het fusieplan omdat zij een vordering van 1,6 miljoen euro hebben op één van de stichtingen die JMW wil liquideren. Volgens Philip en Marcel Staal heeft deze stichting die in de na-oorlogse jaren de voogdij had over de broers, het vermogen van hun ouders niet goed beheerd. Niet alle geld zou aan de broers zijn uitgekeerd. Hun ouders werden door de nazi's vermoord.

Volgens JMW mist hun claim elke grond en is de zaak bovendien verjaard. Ook de Amsterdamse rechtbank oordeelde in januari dat er onvoldoende concrete aanwijzingen zijn voor wanbeheer van het vermogen. De broers willen dat het gerechtshof de zaak opnieuw beoordeelt.

Volgens advocaat mr. H. Loonstein van de tweede partij in het geschil, de twaalf voormalige joodse jeugdverenigingen, behoort het JMW bij liquidatie het vermogen van de verenigingen te vereffenen onder zijn cliënten. Het geld is volgens Loonstein bedoeld voor joodse jeugdigen. ,,Zo staat het in de statuten van de organisaties die JMW wil opheffen.''

Loonstein is van plan een tuchtklacht in te dienen tegen de notaris die JMW inschakelde voor het fusieplan. Volgens hem heeft de notaris 'opmerkelijk gedrag vertoond' door mee te werken aan het fusieplan.

Advocaat Loonstein daarover: ,,Een fusie van verenigingen is alleen mogelijk na een besluit van de ledenvergadering. Maar er waren geen leden meer. JMW, dat geen lid is van de verenigingen, heeft de statuten laten wijzigen om de fusie binnen handbereik te brengen. Dat vind ik ernstig.''

Copyright: Trouw


top