Back to Home Page
Trouw
www.trouw.nl - Zaterdag 26 februari 2005
 
Ingezonden brief van Hans Vuijsje


De miljoenen van het JMW
Hans Vuijsje, directeur stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)

Op 12 en 14 februari besteedt Trouw aandacht aan het juridische verzet dat joods-orthodoxe instellingen en een particulier hebben aangetekend tegen een voornemen van fusie van voormalige Joodse voogdij-instellingen met de met JMW verbonden stichting 'Samenwerking JMW'. Volgens Trouw moet 'JMW nog even wachten voordat het de hand kan leggen op zeven miljoen euro'.

Deze voorstelling van zaken is bezijden de waarheid. In tegenstelling tot het geschetste beeld heeft JMW al meer dan twintig jaar de beschikking over dit geld voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De orthodoxe instellingen en de particulier verzetten zich tegen de voorgenomen fusie met het oogmerk als vereffenaars een rol te kunnen spelen bij de verdeling van dit geld. Maar de rechter heeft hun claim afgewezen. Niet JMW wil de hand op geld leggen, maar de tegenpartijen. Het slepende karakter in deze zaak waarvan Trouw rept bestaat slechts hieruit dat de particulier en een klein deel van de (ultra)orthodoxe instellingen zich niet kunnen vinden in de rechtelijke uitspraak en in hoger beroep zijn gegaan.

Copyright: Trouw

top