Back to Home Page
Trouw
www.trouw.nl - donderdag 28 juli 2005
 
Nederland; Pg. 7

Fusie joodse instellingen kan doorgaan
door Joop Bouma

Het Joods Maatschappelijk Werk kan een omstreden fusie met een aantal ‘slapende’ joodse organisaties doorzetten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bezwaren van twee joodse oorlogswezen afgewezen.

Oorlogswezen Philip en Marcel Staal hebben ook in hoger beroep niet hard kunnen maken dat het joodse kindertehuis dat na de oorlog de voogdij over hen had, het vermogen van hun ouders niet goed heeft beheerd. De ondernemingskamer van het hof Amsterdam heeft hun verzet tegen een fusie van het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) met zeven joodse jeugdverenigingen ongegrond verklaard.

Het JMW kan de fusie nu uitvoeren. Door samen te gaan met de joodse verenigingen, die al jaren geen activiteiten meer ontplooiden, kan JMW beschikken over een extra vermogen van 7,6 miljoen euro. Ook al zouden de broers Staal in cassatie gaan, dan nog kan de fusie doorgaan. Ook het bezwaar van twaalf orthodox-joodse jeugdverenigingen tegen de fusie is door de ondernemingskamer afgewezen.

Philip en Marcel Staal, die beiden in Israël wonen, eisen ruim 1,6 miljoen euro van de voormalige voogdij-instelling. Volgens de broers is aan hen slechts een zeer klein deel van het vermogen van hun ouders uitgekeerd. Vader en moeder Staal zijn door de nazi’s vermoord in het vernietigingskamp Sobibor.

Philip Staal deed diepgaand onderzoek naar het vermogensbeheer van de voogdij-instelling. Hij rekende op basis van de beschikbare gegevens uit dat er maar een fractie van de bezittingen van zijn ouders bij hem en zijn broer Marcel was terecht gekomen. Het JMW ontkende dat er sprake was van onregelmatigheden. Probleem was dat de financiële stukken van de voogdij-instellingen in de jaren zeventig waren vernietigd.


Hof verwerpt bezwaren
van joodse oorlogswezen


Het hof is het met de rechtbank eens dat alleen uit het feit dat de stukken zijn vernietigd niet kan worden aangenomen dat het vermogen niet goed is beheerd. De ondernemingskamer vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat beide broers een afrekening hebben ontvangen van de voogdij-instelling en dat er aan hen betalingen zijn gedaan. Volgens het hof is er geen reden om de fusie langer tegen te houden, te meer daar de financiële belangen van de broers door een samengaan van de joodse instellingen niet worden geschonden.

Kort na de behandeling van de zaak, in maart van dit jaar, publiceerde journaliste Elma Verhey een onderzoek, dat zij samen met historica Pauline Micheels uitvoerde, waarin staat dat het vermogen van joodse wezen na de oorlog niet goed is beheerd. Joodse voogdij-instellingen hebben het geld van de kinderen onder meer voor de eigen organisatie gebruikt, aldus het boek ‘Kind van de Rekening’ dat Verhey in april presenteerde.

Volgens Verhey zijn de financiële dossiers van de kinderen in 1976 waarschijnlijk opzettelijk vernietigd om sporen van misbruik van de vermogens uit te wissen. Het JMW reageerde met een lijvig weerwoord op het boek van Verhey. Directeur Hans Vuijsje van het JMW noemde het onderzoek ‘bevooroordeeld’ en de toon van het boek ‘uiterst onplezierig’. ,,Het is de toon van iemand die zich helemaal heeft gesolidariseerd met ‘de slachtoffers’’’, vond Vuijsje.

Copyright: Trouw

Lezersreacties
Geef uw reactie

 • De beschikking van het Gerechtshof te Amsterdam is hier te lezen.
  Philip Staal (28 juli 2005)

 • Het gebeurde weer
  Twee en zestig jaar en meer
  Mijn ouders vermoord en ‘beroofd’
  Voor de tweede keer.

  Ik schrijf dit in het groen
  Een kleur van natuur en bloem
  Een kleur van rustig zijn en vrijheid
  Een kleur van leven en bereidheid
  Voor de jaren die nog komen
  Met liefde en de kinderen
  In de natuur, in de schaduw van groene bomen.

  Het is zo als toen
  De, een raad de sterke en begunstigde
  De zwakke bestrijden, met vaandel en bloem
  De vaandel een vlag
  Zo gezegd met goed gedrag
  En de bloem?
  Wat kan ik zeggen
  De dood kust een zoen.

  Samen met de overheid
  Tegen de zwakken de strijd
  Toch is er vandaag, een zonnestraaltje aan de horizon
  De banken en de verzekeraars
  Gekweekt een nieuwe en mooie blom
  Een blom die blijft bestaan
  Met liefde bloeit niet vergaan
  Aan de oevers van de rivier en het venster van de Jordaan.

  Ik schaam mij, tegenover mijn lotgenoten
  Wij zijn gekraakt als noten
  De wezen van deze oorlog
  Een zwakke noot in het concert
  De kinderen zonder respect.

  Daarom zeg ik (TODA) bedankt
  Aan de verzekeraars en de bank
  Voor jullie begrip en respect
  Aan de overlevende,
  En zij die vielen in het vernietigingsnet.

  Dit zijn mijn gevoelens vandaag
  De feiten vernietigd
  Een rot gevoel in mijn maag
  Een gevoel, van ik ben verdrietig
  Want de waarheid is verstrooid
  Over de aarde weggegooid
  Zal hij naar boven komen ooit ?
  Marcel Staal (29 juli 2005)


 • Mei 1945 - Beroofd en berooid
  Twee kleuters kijken gespannen naar de deur
  Wie weet krijgt het leven van vandaag weer kleur
  De leidsters vertellen wat is waarde
  En voorzichtig horen ze: beroofd te zijn van het liefste op aarde

  De kleuren zijn niet meer van de regenboog
  En hun verdere leven krijgt een ander verloop
  Kindertehuizen, geen verjaardagen of feesten
  En hun dromen vol met nare geesten
  Het leven heeft z’n eigen wetten
  En zestig jaar nadien probeerden ze alles recht te zetten

  Beroving van ouders is niet ongedaan te maken
  Maar wel goederen en geld waar anderen over moesten waken
  Horen terug te worden gegeven
  En zo iets te verzachten in dit leven

  Helaas 2005 is de beroving volledig voltooid
  De beide kleuters, nu echtgenoten, vaders en opa’s
  Zijn nog samen maar nu wel geheel beroofd en berooid


 • Hendrika Staal (29 juli 2005)

  top