<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 16 November 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> if (document.images) { home1 = new Image home2 = new Image home1.src = '../home.gif' home2.src = '../home2.gif' } else { home1 = "" home2 = "" document.home = "" } </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=NRC-Handelsblad src="images/NRC-logo.gif" height=35 width=375 border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.nrc.nl - woensdag 29 november 2006</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <BR><IMG src="images/NRC-Nov-29-06.jpg" border="0"> <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="1"> <BR><B>Oorlogskunst in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam: o.a. bronzen kop van D. Neher, landschap van P. A. Patel, portret van J. Esselens. (Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer)</FONT></B> <BR><P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="3"><B></FONT></B> <BR><P><FONT SIZE="5"><B>Herkomst gezocht van geroofde kunst</B></FONT></B> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"><B>Door onze kunstredactie</FONT></B> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P><B>Amsterdam, 29 nov. Een marmeren borstbeeld, een romantisch landschap, een stilleven met oesters  en eronder bordjes met teksten als  herkomst verduisterd ,  oorlogsdelinquenten en  erven gezocht . De kunstvoorwerpen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd van joodse Nederlanders, maar de eigenaren zijn tot op heden niet gevonden.</B> <BR><P>Geroofd maar van wie? is dan ook de titel van de tentoonstelling die met ingang van morgen is te zien in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. In dit shoah-museum zijn de komende maanden vijftig kunstvoorwerpen van onbekende eigenaren te bekijken.  Op deze manier hopen we de oorspronkelijke eigenaren alsnog te achterhalen , zei vanmorgen R. Ekkart, hoofd van Bureau Herkomst Gezocht. Naar zijn schatting komen 200 tot 500 voorwerpen in aanmerking voor claims. <BR><P>Het bureau heeft de afgelopen acht jaar speurwerk verricht naar de herkomst van 4.700 kunstvoorwerpen. Zij zijn na de oorlog uit Duitsland teruggekomen en vervolgens in bezit gekomen van de Nederlandse staat. Nadat de commissie-Ekkart in 1998 had vastgesteld dat nogal wat stukken in deze collectie  verdacht waren, gaf de overheid opdracht om de rechthebbenden te achterhalen. <BR><P>Het Bureau Herkomst Gezocht doorzocht vele archieven en wist zo van zo n 500 stukken de eigenaar te achterhalen. De commissie-Ekkart publiceerde deelrapportages en kwam vanmorgen met de eindrapportage, een geactualiseerde samenvatting. Het bureau stopt in april 2007 met zijn speurwerk, al blijven er, zegt Ekkart,  loketten open . <BR><P>Nu probeert men met een publiciteitsoffensief erfgenamen te vinden. Zo is er een 17de-eeuws schilderij van de Franse schilder Pierre Patel II, geveild in 1943. Het bleek te hebben toebehoord aan de joodse verzamelaar Martin Heidemann die in 1945 in Bergen-Belsen is gestorven. Zijn zoon is gemigreerd naar Argentini, maar is nog niet gevonden. Ekkart:  Wie weet is er toch iemand die iets weet over een Heidemann in Argentini. Vager is de herkomst van twee marmeren bustes. Er is slechts bekend dat ze van een oorlogsmisdadiger komen. <BR><P><P class=fullviewtext><EM>copyright! 2005 PCM Uitgevers B.V. NRC Handelsblad</EM> <BR><P> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <!-- Begin Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>