<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 16 November 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> if (document.images) { home1 = new Image home2 = new Image home1.src = '../home.gif' home2.src = '../home2.gif' } else { home1 = "" home2 = "" document.home = "" } </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=NRC-Handelsblad src="images/NRC-logo.gif" height=35 width=375 border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.nrc.nl - maandag 24 september 2007</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <BR><FONT SIZE="5"><B>Musea zijn erg geschrokken van claim Katz</B></FONT> <BR><i>Door onze kunstredactie</i> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/NRC-Sep-24B-07.jpg" border="0"> <BR><FONT SIZE="1">Gerard Dou - De Astronoom <BR><A HREF="NRC-Sep-24A-07.html">nieuws - David Katz over de claim die hij<BR>met zijn drie zusters heeft ingediend.</FONT></A> </DIV> <BR><P><B>Rotterdam, 24 sept. Nederlandse musea zijn geschrokken van de claim van de erfgenamen van de joodse kunsthandelaar Nathan Katz, die ruim 200 schilderijen opeisen die nu in rijksbezit zijn.</B> <BR><P>De musea hebben de stukken in langdurig bruikleen gekregen van het Instituut Collectie Nederland (ICN). De schilderijen die nu tot de kunstcollectie van het rijk behoren, zijn in de oorlog door kunsthandel Katz in het Gelderse Dieren verkocht, en kwamen in Duitsland terecht. <BR><P>Voor Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden gaat het om zeven schilderijen, waaronder De astroloog van Gerard Dou en Paardenmarkt in Valkenburg van Ruysdael.  Als deze claim gehonoreerd wordt, betekent dat een gevoelig verlies , zegt hoofdconservator Christiaan Vogelaar. <BR><P> We moeten hier geen gewoonte van maken , verzucht directeur Alexander van Grevenstein van Bonnefantenmuseum in Maastricht over de claim, die volgt op de toekenning van de Goudstikkerclaim waardoor zijn museum veel schilderijen moest inleveren.  We moeten niet vergeten dat het hier gaat om werken die nu publiek vertoond worden. Het zou zeer ernstig zijn als die allemaal in privcollecties verdwijnen. De erven-Katz eisen een tiental schilderijen op uit de collectie van het museum. Van Grevenstein wil niet zeggen om welke het precies gaat. <BR><P>Volgens directeur Ranti Tjan van Museum Het Catharina Gasthuis in Gouda worden zeven schilderijen uit zijn collectie geclaimd.  Het belangrijkste doek is De kwakzalver van Jan Steen dat permanent op zaal hangt. Dat is echt een topstuk uit onze collectie en ik zou het spijtig vinden als we dat zouden moeten afstaan. Ik schrok erg toen ik dit nieuws hoorde. Na de honorering van de Goudstikker-claim werd de kans op nieuwe claims natuurlijk groter, dan krijg je advocaten die ermee aan de slag willen. Uit wat ik van het ICN vernam, kreeg ik de indruk dat er bij de Katz-claim goed gekeken is hoe de Amerikaanse advocaten van de erven-Goudstikker hebben gehandeld. <BR><P>Een woordvoerder van het Dordrechts museum schrikt als hij hoort dat het onder meer gaat om De luistervink van Nicolaas Maes.  Ons topstuk! Het museum wil niet op de zaak ingaan, omdat de werken bezit van het rijk zijn. <BR><P><P class=fullviewtext><EM>copyright! 2005 PCM Uitgevers B.V. NRC Handelsblad</EM> <BR><P> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> <!-- Begin Lezersreacties --> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>