<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 1 May 2005 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <a NAME="top"></a> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=Telegraaf src="images/telegraaf-logo.gif" border=0></TD> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor=#848694 height=24><FONT face=Arial color=#ffffff size=-1><B>www.telegraaf.nl - dinsdag 31 juli 2007</B></FONT><BR></TD> <TD align=right width="80%" bgColor=#848694 height=24>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top cellpadding="5"></FONT><BR><P> <FONT SIZE="5"><B>Isralische premier beledigt holocaust-overlevenden</FONT></B></FONT> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P><B>AMSTERDAM - Een aanbod van premier Ehud Olmert om vijftien euro extra te gaan uitkeren aan overlevenden van de holocaust in Isral heeft verontwaardiging gewekt bij de betrokkenen.</B> <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Telegraaf-Jul-31-07.jpg" border="0"> <BR>Ehud Olmert </DIV> Het schamele bedrag verandert niets aan de soms schrijnende armoede onder de 240.000 nog levende Isralirs die de nazi-gruwelen overleefden, zeggen belangengroeperingen. "Absurd en beledigend", noemt de 79-jarige holocaust-overlevende Avraham Roet, die in Nederland is geboren, Olmerts aanbod. <BR><P>Maandag maakte Olmert met veel bombarie bekend dat zijn regering "een wantoestand die al zestig jaar duurt" zou rechtzetten, doelend op het feit dat holocaust-overlevenden buiten Isral hogere uitkeringen ontvangen dan in het land, dat vaak zegt zijn bestaansrecht aan de jodenvervolging te ontlenen. Vanaf volgend jaar wordt een bedrag van 120 miljoen shekel (20 miljoen euro) uitgetrokken voor de vergrijzende groep holocaust-overlevenden, aldus Olmert. Dat komt neer op 83 shekel per behoeftige overlevende, oftewel een luttele vijftien euro. <BR><P>"De overlevenden kunnen zo'n aanbod natuurlijk niet accepteren", zegt Dubby Arbel, voorzitter van de Belangenstichting van Overlevenden van de Holocaust in Isral. Volgens Arbel zijn er in Isral zeker 65.000 arme holocaust-overlevenden, maar zijn stichting kan maar de helft van hen ondersteunen. Velen hebben nauwelijks geld om hun medische en psychische problemen naar behoren te laten behandelen, en sommigen kunnen zelfs amper eten kopen. Op Israel TV kwam een 85-jarige holocaust-overlevende aan het woord die zei dat het enige vlees dat hij zich kon veroorloven kippenslachtafval was. <BR><P>"Dit lost niets op", zegt Roet over Olmerts aanbod. "De regering begrijpt niet wat de betekenis is van de holocaust en welke verschrikkingen de overlevenden hebben doorgemaakt. Anders zou ze niet met dit absurde en beledigende voorstel zijn gekomen." <BR><P>De vijftien euro komt bovenop de maandelijkse toelage die slachtoffers van de holocaust nu ontvangen, omgerekend 355 euro per maand. <BR><P>Volgens sommigen worden holocaust-overlevenden zelfs in Duitsland nog beter behandeld dan in Isral. "We weten dat de situatie voor overlevenden in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Polen veel beter is dan in Isral", zei Noah Frug van een andere belangenvereniging op Israel Radio. Roet weet dat overlevenden in Nederland maandelijks tussen de twee- en drieduizend euro krijgen. <BR><P>"We moeten alle holocaust-overlevenden - en het spijt me als dit shockerend is - op de trein zetten naar het vliegveld en per vliegtuig naar Duitsland brengen", zei Guy Meroz, presentator van een tv-programma dat veel aandacht besteedt aan het lot van arme holocaust-overlevenden. "In Duitsland, waar al deze verschrikkingen plaatsvonden, beschouwen ze de overlevenden als mensen voor wie moet worden gezorgd." <P class=fullviewtext><EM> 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.</EM> </P></FONT> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <!-- Einde html Lezersreacties --> <A HREF="#top"><CENTER><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR><P> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> </BODY></HTML>