<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 23 mei 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - vrijdag 15 juni 2007</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="2"><i></i></FONT> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <BR><IMG src="images/Trouw-Jun-15-07.bmp" border="0"> <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="1"> <BR><B>Kurt Waldheim in Wenen in 1972, het jaar waarin hij <BR>aantrad als secretaris-generaal van de Verenigde <BR>Naties. | AFP </FONT></B> <FONT SIZE="4" COLOR="#0000FF"> <BR><P><img src="images/vierkant.bmp" border="0"><B> Naziverleden bleef Kurt Waldheim achtervolgen</FONT></B> <BR><B>In memoriam (1918  2007)</B> <BR><i>Van onze redactie buitenland.</i> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P>Het omstreden oorlogsverleden van de Oostenrijkse oud-president Kurt Waldheim is hem blijven achtervolgen tot zijn dood. Hij overleed gisteren op 88-jarige leeftijd. Waldheim overleed thuis in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen aan de gevolgen van hartfalen. Hij was enkele weken eerder met een infectie opgenomen in een ziekenhuis. <BR><P>De politicus en topdiplomaat Kurt Waldheim vervulde tussen 1972 en 1981 de belangrijke post van secretaris-generaal van de Verenigde Naties, maar zijn naam zal toch het meest verbonden blijven met de  Waldheim-affaire . Het schandaal rond zijn naziverleden overschaduwde zijn carrire en schaadde de reputatie van Oostenrijk, in de tijd dat Waldheim president was. <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Trouw-Jun-15A-07.jpg" border="0"> </DIV> <BR>Het schandaal kwam aan de oppervlakte tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in 1986. Het blad Profil publiceerde een artikel waaruit bleek dat Waldheim, de oorlogsjaren op een andere manier had doorgebracht dan hij in zijn biografie had beschreven. Daarin meldde Waldheim dat hij in 1941 gewond was geraakt aan het Oostfront en was teruggekeerd naar Oostenrijk. <BR><P>Dat bleek een leugen. In werkelijkheid was Waldheim verbindingsofficier bij een Duitse eenheid in Joegoslavi en Griekenland, waar executies van partizanen en deportaties van Griekse joden plaatsvonden. De onthullingen schaadden zijn verkiezingscampagne echter niet, omdat veel Oostenrijkers niet geloofden in Waldheim betrokkenheid bij de misdaden. Hij werd gewoon president. <BR><P>Een door Wenen ingestelde internationale commissie stelde in 1988 dat er geen bewijs was voor Waldheims betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Hij zou wel  in directe nabijheid van criminele daden zijn geweest. Later gaf de commissie toe dat een passage over  morele schuld was geschrapt omdat zo n oordeel buiten het mandaat zou vallen. <BR><P>Na zijn verkiezing tot president raakte Waldheim in een internationaal diplomatiek en politiek isolement. Waldheims uitlatingen, zoals  ik kan me aan niets herinneren , of  ik deed slechts mijn plicht goten alleen nog meer olie op het vuur. De Verenigde Staten plaatsten hem op een lijst van mensen die de VS niet in mochten. In navolging daarvan meden de meeste buitenlandse leiders hem. Alleen in Vaticaanstad en een aantal dictaturen in het Midden-Oosten was hij welkom. In 1990 maakte hij excuses aan het Isralische volk voor zijn misleidende uitspraken in het verleden over zijn optreden als officier in het Duitse leger. <BR><P>Na zijn moeizaam verlopen ambtstermijn zag Waldheim in 1991 af van een herverkiezing. Zijn omstreden presidentschap stond in schril contrast met zijn functie als topman van de Verenigde Naties, die algemeen als succesvol wordt beschouwd. Daarvoor bekleedde hij belangrijke posten als ambassadeur in Canada, en was hij minister van buitenlandse zaken van 1968 tot 1970. <BR><P>Toen Waldheim op zijn tachtigste verjaardag terugblikte op de affaire rond zijn persoon, zei hij dat hij destijds zwaar was getroffen door de verwijten.  Maar nu ben ik er uiterst gelaten om. Ik heb vergeven. Waldheim betreurde het echter dat zijn critici zich nog steeds niet met hem hadden verzoend. <P class=fullviewtext><EM>Copyright: Trouw</EM> </P></FONT> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> <!-- Begin Lezersreacties --> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>