<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 12 January 208 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> if (document.images) { home1 = new Image home2 = new Image home1.src = '../home.gif' home2.src = '../home2.gif' } else { home1 = "" home2 = "" document.home = "" } </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../Documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=NRC-Handelsblad src="images/NRC-logo.gif" height=35 width=375 border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.nrc.nl - donderdag 21 februari 2008</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <img src="images/NRC-feb-21-08.jpg" border="0"> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">President Poetin (rechts) met zijn opvolger Medvedev. (Foto AFP)</FONT> <BR><P><FONT SIZE="5"><B>'Een joodse Medvedev is een ramp voor Russen'</B></FONT> <BR><i></i> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P><B>Sinds Medvedev door Poetin als zijn opvolger naar voren is geschoven, zijn de geruchten over zijn joodse afkomst toegenomen. De neiging om joden de schuld te geven van Ruslands tegenslagen is een oude Russische traditie.</B> <BR><P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">Door onze correspondent</FONT> <BR><P>Moskou, 21 febr. Als de Russische vicepremier Dmitri Medvedev op 2 maart de presidentsverkiezingen wint, heeft dit volgens de nationalistische politicus Nikolaj Bondarik rampzalige gevolgen. Rusland zal geplunderd worden door buitenlandse investeerders, de relaties met zijn Arabische bondgenoten zullen verslechteren en tienduizenden Isralirs zullen leidinggevende posities krijgen bij politie, leger en veiligheidsdiensten. <BR><P>Dit komt volgens de leider van de Sint Petersburgse afdeling van de Russische Partij doordat Medvedev een jood is, die zijn sympathien voor het jodendom nergens verhult. <BR><P>Sinds de als liberaal bekendstaande Medvedev door Poetin als zijn opvolger naar voren is geschoven, zijn de geruchten over zijn joodse afkomst toegenomen. Zoals gebruikelijk gebeurt dit op een onsmakelijke manier, waarin het woord  jood synoniem is voor al het slechte. <BR><P>Nationalisten in Rusland hebben vaker de neiging om politici die hun onwelgevallig zijn als jood te bestempelen. Ook Lenin, Andropov en Gorbatsjov werden voor joden uitgemaakt. <BR><P>De neiging om joden de schuld te geven van Ruslands tegenslagen is een oude Russische traditie. In 1903 werden in een Russische krant de  Protocollen van de Wijzen van Zion gepubliceerd, een, zoals later bleek, door de tsaristische geheime politie gefabriceerd pamflet. Daaruit moest blijken dat joden een samenzwering tegen Rusland aan het opzetten waren, onder het mom van hervormingen. Het document gaf extra voeding aan het toch al sterke Russische antisemitisme. In het geval van Medvedev zouden vooral zijn liberale politieke standpunten op zijn mogelijk joodse afkomst wijzen. <BR><P>Medvedevs woordvoerders willen geen antwoord geven op de vraag over diens afkomst. Zelf zei hij maandag dat hij op zijn 23ste orthodox gedoopt is. <BR><P><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="8"> </TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>