<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 1 May 2005 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <a NAME="top"></a> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=Telegraaf src="images/telegraaf-logo.gif" border=0></TD> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor=#848694 height=24><FONT face=Arial color=#ffffff size=-1><B>www.telegraaf.nl - woensdag 12 november 2008</B></FONT><BR></TD> <TD align=right width="80%" bgColor=#848694 height=24>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top cellpadding="5"></FONT><BR><P> <FONT SIZE="4">Oorlogswezen naar de rechter</FONT> <FONT SIZE="5"><BR><B>Rel om tegoeden Joodse kinderen</FONT></B></FONT> <BR><P><i>door Joost de Haas</i> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><B>AMSTERDAM - Joodse oorlogswezen zijn woedend over de afhandeling van erfenisclaims en slepen het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor de rechter. De wezen voelen zich benadeeld door de beheerders van hun vermogen en eisen alsnog genoegdoening.</B> <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 0px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 0px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 0px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Telegraaf-Nov-12-08.jpg" border="0"> <BR><FONT SIZE="2">Van den Bergh<BR>Foto: TLG</FONT> </DIV> <BR><P>Dat bevestigt Avraham Roet namens de Stichting Nederlandse-Joodse Oorlogswezen in Isral. Roet staat onder anderen de 76-jarige Mimi Gutmann bij die onlangs nul op het rekest kreeg van JMW-topman Harry van den Bergh. <BR><P>De oud-politicus wees een claim voor geroofde inboedel van Gutmann af en was slechts bereid een erfenis van haar oom uit te keren tegen een vermenigvuldigingsfactor van 4,6 voor rentederving. <BR><P>Roet: "Dit terwijl door JMW een factor 22 werd geist toen het ging om het terughalen van joodse tegoeden bij de banken!" <BR><P>JMW wijst erop dat de voorgestelde factor een gebruikelijke berekening is van de wettelijke rente. Bovendien, zo stelt de organisatie, ging het bij het bankwezen om het bewust achterhouden van gelden. <BR><P>Zo'n 200 kinderen van door de nazi's vermoorde joden kwamen na de Tweede Wereldoorlog onder de hoede van joodse voogdijorganisaties. In het boek 'Kind van de Rekening' stelde historica Elma Verhey in 2005 dat sprake was van wanbeheer. <BR><P><B>Opbouw</B> <BR><P>Een groot deel van de vermogens die de kinderen van hun familieleden hadden gerfd, was volgens Verhey gebruikt voor de opbouw van Isral of voor instandhouding van de voogdijinstellingen. <BR><P>Het JMW stelde als rechtsopvolger van de voogden een onderzoek in, dat naar verluidt een kwart miljoen euro kostte. <BR><P>In de begeleidingscommissie zat onder anderen oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn. <BR><P>Uit het nog vertrouwelijke rapport - ingezien door deze krant - blijkt dat geen spoor meer is te vinden van het wezenkapitaal omdat alle financile administraties zijn verdwenen. <BR><P>Slechts eenmaal werd in een jaarverslag gemeld dat het vermogen in 1954 twee miljoen gulden zou bedragen. Ook werd een notitie aangetroffen van een assistent-accountant die in 1948 waarschuwde "dat fraude aan de top niet is te voorkomen". <BR><P>Volgens het rapport zijn er echter "geen aanwijzingen gevonden dat (systematisch) misbruik is gemaakt van de vermogens". <BR><P> <P class=fullviewtext><EM> Telegraaf 2008.</EM> </P></FONT> <hr> <!-- Begin html Lezersreacties --> <!-- Einde html Lezersreacties --> <A HREF="#top"><CENTER><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> </BODY></HTML>