<HTML><HEAD> <TITLE>Philip Staal Roestvrijstaal</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 10 October 2005 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Bestellen</A></center></td> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <IMG height="68" alt=Parool src="images/parool-logo.gif" width="310" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="80%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.parool.nl - zaterdag 28 februari 2009</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="3"></FONT> <table width="80%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="80%"> <BR><P><FONT SIZE="5">Joods Federatief Nederland claimt honderd miljoen</font> <img src="images/Parool-Feb-28-09.jpg" border="0"> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">Volgens Cohen staat het 'buiten kijf dat de gemeente Amsterdam foute maatregelen en verordeningen tegen het Joodse deel van de bevolking heeft uitgevoerd'. Foto ANP</FONT> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P>AMSTERDAM - De Amsterdamse advocaat Herman Loonstein wil een schadeclaim van 'ten minste honderd miljoen euro' indienen tegen de gemeente Amsterdam. Volgens Loonstein heeft de gemeente zich slapende tegoeden van Joodse oorlogsslachtoffers toegeigend. <BR><P>Loonstein heeft de gemeente de afgelopen jaren als voorzitter van Joods Federatief Nederland herhaaldelijk opheldering gevraagd wat er is gebeurd met de rekeningen die Joodse Amsterdammers in de oorlog hadden uitstaan bij de Gemeentegiro. Voormalig wethouder van Financin Harry Groen liet in 2000 nog weten dat die tegoeden waren overgeheveld naar de Postgiro - de latere Postbank, nu ING - waarmee de Gemeentegiro in 1978 is gefuseerd. ING ontkent dit echter. <BR><P>In een brief aan Loonstein geeft burgemeester Job Cohen nu toe dat hij niet weet wat er met de tegoeden is gebeurd. Volgens Cohen staat het 'buiten kijf dat de gemeente Amsterdam foute maatregelen en verordeningentegen het Joodse deel van de bevolking heeft uitgevoerd'. <BR><P>Uiteindelijk heeft het rechtsherstel 'in verreweg de meeste gevallen' plaatsgevonden. Zo heeft de regering besloten 400 miljoen gulden ter beschikking te stellen als erkenning achteraf van de geconstateerde tekortkomingen. 'Aan mogelijke tekortkomingen van de gemeente Amsterdam in de bejegening van de teruggekeerde Joodse slachtoffers (...) wordt tegemoetgekomen door dat gebaar.' <BR><P>Loonstein neemt met dat antwoord geen genoegen. "Dit is, om het maar netjes te zeggen, hoogst onbevredigend. Terwijl de gemeenten jaren over de zaak heeft kunnen nadenken, draait de burgemeester nu om de hete brij heen." <BR><BR> Parool 2009.<BR> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="80%"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b></font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER></u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR><P> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>