<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 10 January 2009 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"><A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Bestellen</A></center></td> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - woensdag 4 februari 2009</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="3"><B>Wereld | Antoine Verbij</B></FONT> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="5"> <BR><B>Merkel eist klare taal van Benedictus</FONT></B> <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="3"> <BR><B>Ook Duitse geestelijken kritisch</FONT></B> <DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 0px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 0px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 0px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Trouw-Feb-04-09.jpg" border="0"> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> Paus Benedictus EPA </FONT> </DIV> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <BR><P><B>Bondskanselier Merkel eiste gisteren in ongewoon scherpe bewoordingen een heldere stellingname van de paus.</B> <BR><P> Wanneer door een beslissing van het Vaticaan de indruk ontstaat dat men de Holocaust zou kunnen ontkennen, dan hebben we met een fundamenteel probleem te maken dat de omgang met het jodendom betreft , zei bondskanselier Merkel gisteren op een persconferentie. <BR><P>Na de ontstane commotie over de rehabilitatie van Holocaust-ontkenner bisschop Richard Williamson, verlangde Merkel van de paus dat hij helder stelling neemt en zich voor een positieve omgang met het jodendom uitspreekt. Ze gaf toe dat het ongebruikelijk is voor een bondskanselier om zich met interne kerkelijke zaken te bemoeien,  maar in dit soort kwesties ligt dat anders . <BR><P>Merkel noemde het  bemoedigend dat meer mensen in de katholieke kerk helderheid van de paus verlangen. Daarmee raakt de dochter van een protestantse theoloog een gevoelig punt. Door de katholieke kerk in Duitsland loopt inmiddels een scherpe kloof tussen critici en verdedigers van de Duitse paus. <BR><P>Opmerkelijk is de ommezwaai van de gezaghebbende kardinaal Karl Lehmann van Mainz. Na eerdere sussende uitspraken noemde hij de beslissing van de paus om de Pius-broederschap (waar Williamson deel van uitmaakt) weer in de kerk op te nemen, een  catastrofe voor alle overlevenden van de Holocaust . <BR><P>De bisschoppen van Mnchen en Keulen daarentegen houden de paus de hand boven het hoofd. Zij vinden dat de paus duidelijk genoeg is geweest in zijn houding tegenover de Holocaust en het jodendom. <BR><P>De scherpste kritiek kwam van de theoloog Wolfgang Beinert, een vroegere leerling van professor Joseph Ratzinger, de huidige paus. In 2000 jaar kerkgeschiedenis zijn niet eerder critici van de kerk weer in de moederschoot opgenomen zonder hun opvattingen openlijk af te zweren, zei de opvolger van Ratzinger aan de universiteit van Regensburg. <BR><P>De kritiek van bondskanselier Merkel op de paus heeft tot gemengde reacties geleid. Juist vanwege de speciale verantwoordelijkheid van Duitsland tegenover de Holocaust verdient Merkels reactie instemming en respect, vinden velen. Maar de Suttgarter Nachrichten meent dat Merkel had moeten zwijgen,  het gaat immers om een landgenoot . <BR><P> Trouw 2009. <BR> <hr> <!-- Begin html Lezersreacties --> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> <!-- Begin Lezersreacties --> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>