<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 19 juni 2005 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote><blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html vlaggen --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2"> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> </table> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin html Bovenbalk --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Bestellen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="15%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Verhalen</center></font></b></td> </font></b> </TR></TABLE> <!-- Einde html Bovenbalk --> <br><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="80%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="80%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - donderdag 12 november 2009</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="80%"> <FONT SIZE="5"><B><BR>Na 65 jaar lijst slachtoffers SS-commando</B></FONT> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="4">Details over liquidaties burgers</FONT> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br><DIV style="BORDER-LEFT: #7f7f7f 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-TOP: #7f7f7f 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: LEFT; MARGIN: 5px 11px 0px 0px; BORDER-RIGHT: #7f7f7f 0px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Trouw-Nov-12-09.jpg" border="0"> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> Heinrich Himmler (twee van links) bezoekt<br>landgoed Avegoor in Ellecom, de opleidings-<br>school van de Nederlandse SS. In zwart uni-<br>form NSB-leider Anton Mussert. Trouw </FONT> </DIV> <b>Een geheim Duits moordcommando bracht in de oorlog Nederlandse burgers om. Pas nu is er een overzicht van de slachtoffers.</b> <br><br>Bijna 65 jaar na de Tweede Wereldoorlog is er voor het eerst een lijst van slachtoffers opgesteld van een geheim commando dat in 1943 en 1944 zeker 45 Nederlanders liquideerde. <br><br>Het gaat om de Silbertanne-moorden, die werden uitgevoerd door Nederlanders aangesloten bij de Germaansche SS. De opzet was het ondermijnen van de ondergrondse in Nederland. Voor iedere door het verzet vermoorde Duitser of NSB er moesten enkele vooraanstaande, willekeurige burgers worden doodgeschoten. Ze werden  s nachts uit hun woning gehaald en gedood. <br><br>De oud-SS er Heinrich Boere, die terechtstaat in Aken, was lid van het commando. Hij heeft minstens drie onschuldige Nederlanders standrechtelijk gexecuteerd. Hij zat nooit zijn straf uit. <br><br>In zijn standaardwerk over de oorlog noemt historicus Loe de Jong wel een vermoedelijk aantal slachtoffers van de Silbertanne-moorden, 54, maar details ontbreken. <br><br>Twee inwoners van Ommen, Frank Meijerink, student aan de kunstacademie, en Herman Soepenberg, werkzaam in het gevangeniswezen, hebben de lijst de afgelopen maanden na literatuur- en archiefonderzoek opgesteld. De lijst telt 52 namen, waarvan volgens Meijerink en Soepenberg vrijwel zeker is dat zij slachtoffer zijn van de Silbertanne- acties. Van hen zijn er 47 gedood. Vijf overleefden de aanslag, zij het met vaak ernstig letsel. Van twee namen op de lijst bestaat nog geen volledige zekerheid of zij slachtoffer waren van het moordcommando. <br><br>Meijerink is actief betrokken bij Stichting Informatie Wereldoorlog Twee (Stiwot), een vrijwilligersorganisatie die oorlogsfeiten wil bundelen en verspreiden. <br><br>De lijst met slachtoffers van de Silbertanne-moorden zal worden gepubliceerd op de website van Stiwot (www.stiwot.nl) en zonodig worden aangepast en uitgebreid.  We denken dat we nu een redelijk compleet overzicht hebben , zegt Meijerink.  Maar we zoeken nog naar nabestaanden om gegevens te verifiren. <br><br>De rechtszaak tegen Boere in Aken heeft bij de dochter van een Silbertanne-slachtoffer, Janny Lok (76) uit Amsterdam, de vraag opgeroepen of de oud-SS er ook betrokken was bij de vergeldingsmoord op haar vader, schoolmeester Anje Lok uit Ravenswoud. Deze moord is nooit opgehelderd. <BR><br> Trouw 2009. <!-- Begin html Lezersreacties --> <hr> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></table></tr></td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote></blockquote> </BODY></HTML>