<HTML> <head> <!-- RS Last Updated 30 November 2009 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1255"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> </script> </head> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote><blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html vlaggen --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2"> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> </table> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin html Bovenbalk --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Bestellen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </font></b> </TR></TABLE> <!-- Einde html Bovenbalk --> <br><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="80%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="80%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - maandag 30 november 2009</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="3">Nederland | Wim Boevink</FONT> <table width="80%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="80%"> <FONT SIZE="5"><br><B>Het laatste grote proces?</B></FONT> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br><DIV style="BORDER-LEFT: #7f7f7f 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-TOP: #7f7f7f 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: LEFT; MARGIN: 5px 11px 0px 0px; BORDER-RIGHT: #7f7f7f 0px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Trouw-Nov-30-09.jpg" border="0"> <br><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">John Demjanjuk in 2005. AP</FONT> </DIV> <b>Op zaterdagmiddag stonden er in de Mnchense Nymphenburgerstrasse voor de verdiept gelegen hoofdingang al dranghekken opgesteld. Op zondag filmden er de eerste televisieploegen.</b> <br><br>Daar, bij het gerechtshof, een al rottende en lekkende betonkolos uit de jaren zeventig, begint vandaag het proces tegen de 89-jarige John, alias Iwan, Demjanjuk volgens de aanklacht bewaker in het vernietigingskamp Sobibor. In die functie is hij in 1943 medeplichtig geweest aan de moord op bijna dertigduizend joden, de meesten afkomstig uit Nederland. <br><br>Het staat geafficheerd als het laatste grote naziproces en dus hebben zich meer dan tweehonderd journalisten verzameld, maar van de zitting mag niets in geluid of beeld worden opgenomen. <br><br>Zaak 115 Js 12496/08 is een gewone rechtszaak, waarin een individuele schuld bewezen moet worden. Het laatste grote naziproces mag geen showproces, geen trial by media worden, lijkt de rechter te willen zeggen. Maar de scepsis is, bij alle goede bedoelingen, groot. <br><br>En is dit het laatste grote proces? Er leven schreef het weekblad Die Zeit in de VS, het land dat Demjanjuk aan Duitsland uitleverde, en ook elders, nog tientallen Demjanjuks niet-Duitse handlangers van de SS: Russen, Hongaren, Litouwers, Roemenen, Joegoslaven. Maar Duitsland wilde ze niet hebben, met het formele argument dat ze geen Duits staatsburger waren en hun landen van afkomst wilden ze evenmin, bevreesd voor een gecompliceerde rechtsgang. <br><br>Het is alsof de Duitse justitie op de biologische valreep nog een gebaar wilde maken, zodat nu, ruim zestig jaar na het einde van de oorlog, voor het eerst in dit land een hoogbejaarde niet-Duitser terecht staat voor misdaden die hij in Duits uniform en in Duitse opdracht pleegde. En dat in Mnchen, waarvandaan Hitler zijn moorddadige zegetocht kon beginnen, de stad die hij in 1935 tot Hauptstadt der Bewegung kroonde. In de bierhuizen van de stad ontkiemde in de jaren twintig de nationaal-socialistische beweging. Vlakbij het gerechtshof ligt een van die bierhuizen: de Lwenbrukeller, waar Hitler tussen 1940 en 43 jaarlijks met trouwe partijkameraden de mislukte Hitlerputsch van 1923 herdacht. <br><br>En iets verderop in de Briennerstrasse, stond het Braune Haus , vanaf 1930 de partijcentrale van de NSDAP. Nu, anno 2009, is er alleen een lege plek, een veld met een provisorisch bord ervoor, waarop staat dat hier, o loden last, een NS Dokumentationszentrum zal komen. <br><br>Ik zag andere resten van het bruine verleden de overwoekerde sokkels van eretempels, de Fhrerbau, en andere sombere stenen getuigen. Schroeiplekken zijn het. Zou in zo n stad, en op dit allerlaatste moment in de geschiedenis, een verdachte oorlogsmisdadiger nog vrijspraak kunnen krijgen? <br><br>En gek, ineens dook zaterdag het bericht op dat Demjanjuk nog in 1947 in het Zuid-Duitse Ulm een joodse man zou hebben doodgereden. Justitie onderzoekt de zaak. <br><br> Trouw 2009 <!-- Begin html Lezersreacties --> <hr> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></table></tr></td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote></blockquote> </BODY></HTML>