<HTML> <head> <!-- Last Updated 21 December 2009 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=JAVASCRIPT> function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_validateForm() { //v4.0 var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.\n'; } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.\n'; } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); document.MM_returnValue = (errors == ''); } </script> </head> <!-- Begin html instructies voor formulier --> <form action="/wezen-pro/formmail/formmail.asp" method=POST name="contact" id="contact" onSubmit="MM_validateForm('Naam','','R','Email','','RisEmail','Woonplaats','','R');return document.MM_returnValue"> <input type=hidden name="recipient" value="redactie@wezen.org"> <input type=hidden name="Subject" value="Re VBV info Dec-31-09"> <input type=hidden name="Redirect" value="/RS/kranten/Thankyou.html"> <!-- Einde html instructies voor formulier --> <BODY BGCOLOR="#e4e8e9" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html vlaggen --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2"> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> </table> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin html Bovenbalk --> <table width="80%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <tr> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Bestellen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </b> </TR></TABLE> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG height="68" alt=VBV src="images/vbv-logo.gif" border="0" border="0"><IMG height="68" alt=VBV src="images/vbv-logo1.jpg" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="80%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="80%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.vbvinfo.nl - donderdag 31 december 2009</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="100%"> <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="4"> <BR><B>Onroerend goed tijdens en na WO-II <FONT SIZE="3"></FONT> </FONT></B> <!-- Begin aantal reacties --> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> <A HREF="#reacties">Reacties (1)</A></FONT> <!-- Einde aantal reacties --> <!-- Begin Tekst --> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br>Recent ontving het VBV een bericht waarin melding werd gemaakt van een overeenkomst tussen de heer Avraham Roet en het Centraal Joods Overleg (CJO). Roet, gebruikmakend van een al langer bestaande stichting die zich bezig hield/houdt met de onteigening van Joods bezit in WOII, heeft het CJO bereid gevonden om op basis van 76% en 24% een onderzoek te laten verrichten naar verdwenen joods onroerend goed. Als vehikel wordt gebruik gemaakt van de Stichting Platform Israel die de Marorpot voor Isral beheert. <br><br><b>VBV-initiatief overgenomen</b> <br>De genoemde 76% en 24% zijn gebaseerd op de verdeling van de collectieve Marorgelden. Het VBV is altijd van mening geweest dat er onderzoek moest worden gedaan naar het onroerend goed vooral in samenhang met de oorlogswezen. Die wens werd al ingebracht bij de commissie die het nieuwe onderzoek (Rekenschap) naar het beheer van de vermogens van de wezen zou gaan begeleiden. Een onderzoek -in opdracht van JMW, VBV en SINJOI- dat in feite een herhaling werd van het onderzoek van Elma Verhey (Kind van de rekening) zonder nieuwe gezichtspunten. Met het verzoek om het onroerend goed van de wezen daarbij te betrekken, werd uiteindelijk niets gedaan. Pas achteraf werd gemeld dat zo n onderzoek te gecompliceerd was en dat het toch niets zou opleveren. Het VBV-bestuur vindt het verbazingwekkend en eigenlijk ongehoord dat het CJO  waarin ook JMW is vertegenwoordigd- nu plotseling wel iets ziet in zo n onderzoek naar onroerend goed. Nooit te laat om tot inkeer te komen; nooit te laat voor het voortschrijdend inzicht al schrijdt men daar wel wat langzaam; het is wel rond 60 jaar na dato. <br><br><b>Te laat?</b> <br>Het CJO en het Platform Isral stellen zich nu ten doel om het vastgoed dat in de jaren 1940-1945 van joodse eigenaren is geroofd in kaart te brengen. Ook heeft men bedacht om een 10-koppige adviesraad te benoemen, bestaande uit academici en professionals. Het VBV is van mening dat er wordt uitgegaan van overkill voor een onderzoek waarvan de uitkomst zeer onzeker zal zijn. Op het gebied van onroerend goed is in het kader van de herstelbetalingen al veel geregeld. Ook is er getekend voor finale kwijting reden waarom geen verhaal meer kan worden gehaald. <br><br><b>OG na WO-II</b> <br>Mocht er onverwacht wel iets zinnigs uitkomen dan zullen wij beide opdrachtgevers houden aan de  Maror-blauwdruk . Die blauwdruk kreeg vorm en gestalte als gevolg van de gerechtelijk uitspraak welke vooraf ging aan en oorzaak werd van individuele uitbetalingen aan de mensen. Wij zullen erop toezien dat deze formule gehandhaafd blijft en dat de kosten van dit project worden betaald uit de  pot van het collectieve gedeelte van de Maror-gelden. Tevens zullen wij partijen verzoeken om het gerfde onroerend goed van de oorlogswezen hierbij te betrekken. Dat immers werd  vergeten mee te nemen in het laatste onderzoek naar het financieel beheer van de joodse oorlogswezen. Met meer dan gewone belangstelling ziet het VBV-bestuur uit naar de resultaten van dat onderzoek en in het bijzonder naar de onderzoeksresultaten betreffende de naoorlogse gang van verkocht onroerend goed van de wezen. Het VBV wil duidelijk in kaart gebracht hebben dat geen bestuurders van toen zich indirect hebben verrijkt aan het schamele bezit van de wezen. </i></font></table></td></tr> <!-- Einde tekst --> <!-- Begin html Slotbalk --> <A NAME="reacties"></A> </a><table width="80%" border="0" cellspacing="0" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="100%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Geef uw reactie</font></a></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b><CENTER></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Einde html Slotbalk --> <!-- Begin html formulier --> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Naam<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Naam" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Email" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres tonen</td><td><input name="E-mail" type="Checkbox" value="E-mailadres tonen"></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Woonplaats<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Woonplaats" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"></td><td><FONT SIZE="2" COLOR="#CC0000">*Verplichte velden</FONT></td></table> <font color="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Uw bericht</font> <br><TEXTAREA NAME="Bericht" ROWS="5" COLS="65" WRAP="Virtual" MAXLENGTH="75" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></TEXTAREA></span> <BR><input type=Submit value="Verstuur" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'><input name="" type=Reset value="Reset" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <!-- Einde html formulier --> <!-- Begin Lezersreacties --> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br>Ja, wat moet ik hier op zeggen. Ik wordt nu al misselijk bij de laatste zin: "Het VBV wil duidelijk in kaart gebracht hebben dat geen bestuurders van toen zich indirect hebben verrijkt aan het schamele bezit van de wezen." Naar mijn weten en verdiepen in de "wezenzaak" zal er nog veel boven tafel komen. Ze schuilen zich al jaren achter het woord "verjaart" Ik spreek hier niet alleen over huizen maar ook over bankrekeningen. Ik begin steeds meer en meer te denken dat deze zaak niet gecompliceerd is maar dat wij wezen "gecompliceerd" zijn omdat wij de oorlog hebben overleefd. Was het niet veel leuker voor dat hele zooitje geweest als we niet meer konden praten ! <BR><A HREF="mailto:mavgeuns@netvision.net.il?subject=Post van de website Roestvrijstaal">Marianne van Geuns</A><font color="#003366">, 6 januari 2010.</font> <hr> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR><P> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <!-- Einde Lezersreacties --> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> </tr></table></td></blockquote> </BODY></HTML>