<HTML> <head> <!-- RS Last Updated 2 april 2010 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1255"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> </script> </head> <BODY BGCOLOR="#e4e8e9" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin Navigatiebalk 1 --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Bestel nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TABLE> <!-- Einde Navigatiebalk 1 --> <!-- Begin Navigatiebalk 2 --> <center><table width="90%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../about/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Over ons</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../news/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuws</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="15%" height="24"> <A HREF="../../namen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Ter nagedachtenis</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../contact/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Contact</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../links/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Links</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../video/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Video</A></font></b></td></center> </TABLE></center> <!-- Einde Navigatiebalk 2 --> <br><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouw-logo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - zondag 25 april 2010</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <br><FONT SIZE="5" color="#7E587E"><b>De "wezenkwestie"</B></FONT> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br><font color="#25587E">Tijdens de Tweede Wereldoorlog is door Duitsers voor op zijn minst 13,6 miljard euro in hedendaagse waarde van de Nederlandse Joden gestolen. Na de oorlog had de regering zich als taak gesteld de geroofde eigendommen aan de oorspronkelijke eigenaren terug te geven. Dit naoorlogse Rechtsherstel is vanaf 1990 onderwerp geweest van omvangrijk onderzoek. Econoom Philip Staal  een van de ondertekenaars van de overeenkomst met de banken, de Amsterdamse beurs en de Joodse organisaties, waarin medio 2000 de teruggave van totaal 350 miljoen euro aan Joodse oorlogstegoeden werd geregeld  kwam in die periode tot het besef dat er door niemand ooit was gekeken naar het vermogensbeheer van de ruim 1300 minderjarige Joodse oorlogswezen. Philip Staal, zelf een oorlogswees, besloot te onderzoeken wat er met de nalatenschappen van hun ouders is gebeurd.</font> <br><br><font size="4" color="#7E587E"><b>De "wezenkwestie" van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers</font></b> <br><br>Joods Maatschappelijk Werk lijkt bereid om een 'Fonds Joodse Oorlogswezen' op te richten, zo lees ik op de website van VBV. Uit het fonds zou een aantal zaken kunnen worden gefinancierd zoals: <br><br><li>Sociaal-culturele activiteiten voor Joodse oorlogswezen.</li> <li>Eenmalige financile bijdragen voor deze joodse oorlogswezen.</li> <li>Cultuurhistorische projecten.</li> <br><br>Wezenkwestie? Wat bedoelt VBV hiermee? <br>De jongste WO-II oorlogswees is vijfenzestig jaar. Voordat deze projecten van start gaan zijn er nog maar enkele wezen in leven. <br>Vanaf 1999 tot 2004 heeft de Nederlands-Joodse gemeenschap voor besteding aan collectieve doelen een totaal bedrag van ruim 80 miljoen ter beschikking gekregen, de zogenaamde Maror-gelden. <br>Wat is de reden een nieuw fonds 'Fonds Joodse Oorlogswezen' op te richten? <br><br>Ruim tien jaar vecht ik met andere oorlogswezen om een wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de oorlogswezen te initiren. <br>Joods Maatschappelijk Werk (JMW), samen met de nabestaande van de voormalige Regenten van de Joodse Voogdijinstellingen, sparen moeite nog kosten hun "waarheid" te bewijzen. De wetenschappelijke waarheid moet, by hook or by crook, onder de pet blijven. <br>Tot nu toe komen mijn ervaringen (en mijn voorspelling) aardig overeen met die welke worden beschreven in het 'Liedje' geschreven door Judith Herzberg: <br><br>Het duurt altijd langer dan je denkt, <br>ook als je denkt <br>het zal wel langer duren dan ik denk <br>dan duurt het toch nog langer <br>dan je denkt. <br><br>Het is altijd veel duurder dan je denkt, <br>ook als je denkt <br>het zal wel duurder worden dan ik denk <br>dan wordt het toch nog duurder <br>dan je denkt. <br><br>Het conflict tussen de oorlogswezen en JMW gaat over feiten en waarheidsvinding, emoties moeten daar buiten gehouden worden. <ul><li>In 2004, door middel van een juridische fusie, ontfermt het Samenwerkingsverband JMW zich over het miljoenenkapitaal van de Joodse voogdijinstellingen.</li> <li>JMW heeft zich in de rechtszaak, aangespannen door de gebroeders Staal om de fusie tegen te houden, beroepen op verjaring.</li> <li>Wie kennis neemt van Roestvrijstaal (ISBN 978 90 5972 271 2 www.wezen.org) kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de Joodse oorlogswezen door Joodse voogdijinstellingen zijn beroofd van delen van hun vermogen.</li> <li>Joods Maatschappelijk Werk heeft justitie bewust valselijk voorgelicht om deze onverkwikkelijke feiten in nevelen te hullen. </ul> Als het om mijn bevindingen gaat, is Herzbergs liedje gemakkelijk uit te breiden, zoals: <br>Het is erger dan je denkt, <br>ook als je denkt <br>het zal wel erger zijn dan ik denk <br>dan is het toch nog erger <br>dan je denkt <br><br>JMW (de juridische opvolger van de Joodse voogdijinstellingen) moet gewoon zijn oprechte excuses aanbieden voor het leed wat de oorlogswezen is aangedaan. <br>Het maakt voor de WO-II oorlogswezen toch geen verschil of een notaris, advocaat, makelaar en/of de Joodse voogdijinstelling zich een gedeelte van hun vermogen heeft toegeigend. De Joodse voogdijinstellingen waren immers de beheerders van hun vermogen. <br><br>Een nieuw fonds beheerd door de nieuwe generatie Regenten geeft geen oplossing van het conflict. <br><br> Philip Staal <!-- Begin html Lezersreacties --> <hr> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></table></tr></td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote></blockquote> </BODY></HTML>