<HTML> <head> <!-- RS Last Updated 30 November 2009 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1255"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> </script> </head> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> <FONT COLOR="#003366" SIZE="4"><B>wezen.org</FONT></b> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin Navigatiebalk 1 --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Bestel nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TABLE> <!-- Einde Navigatiebalk 1 --> <!-- Begin Navigatiebalk 2 --> <center><table width="90%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../about/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Over ons</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../news/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuws</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="15%" height="24"> <A HREF="../../namen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Ter nagedachtenis</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../contact/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Contact</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../links/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Links</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../video/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Video</A></font></b></td></center> </TABLE></center> <!-- Einde Navigatiebalk 2 --> <br><IMG height="68" alt=Trouw src="images/trouwlogo.gif" width="253" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.trouw.nl - zaterdag 2 oktober 2010</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="100%"><td width="100%"> <br><FONT SIZE="5" color="#7E587E"><B> Strafzaak tegen Wilders wordt triest </B></FONT> <br><font size="2">Nederland</font> <!-- Begin aantal reacties <br><br><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> <A HREF="#reacties">reacties (8)</A></FONT> Einde aantal reacties --> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br><DIV style="BORDER-LEFT: #7f7f7f 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-TOP: #7f7f7f 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: LEFT; MARGIN: 5px 11px 0px 0px; BORDER-RIGHT: #7f7f7f 0px solid; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <img src="images/Trouw-Oct-02-10.jpg" border="0"> <br><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">Advocaat Moszkowicz (links) en Geert Wilders<br>na de behandeling van een (verworpen)<br>bezwaarschrift tegen de aanklacht.<br> FOTO MARCEL ANTONISSE, ANP</font> </DIV> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <b>Het proces tegen Geert Wilders is een  zeer principile zaak op een onontgonnen gebied . Dat de PVV-leider strafrechtelijk wordt vervolgd op verdenking van het aanzetten tot haat en discriminatie, alsmede belediging van moslims, is  absurd .</b> <br><br>De Amsterdamse strafpleiter Bram Moszkowicz zegt dit vandaag in een vraaggesprek met Trouw. Moszkowicz is de raadsman van Wilders, die vanaf maandag in Amsterdam terechtstaat. De advocaat vindt dat het proces tegen zijn clint  naar aard, omvang en reikwijdte geen vergelijking kent in de historie van het Nederlandse strafrecht.  De strafzaak wordt inhoudelijk, stevig en triest . <br><br>Moszkowicz:  Met Wilders hebben we te maken met een van de prominentste politici van Nederland, die men probeert de mond te snoeren. Dat maakt deze zaak onvergelijkbaar met andere. Het gaat erom wat iemand wel of niet mag zeggen. Dat maakt dit proces zo principieel. <br><br> Mijn persoonlijke mening is dat je in Nederland moet kunnen zeggen wat je wilt, zolang dat maar niet met een oproep tot geweld gepaard gaat. Als je het met Wilders oneens bent, moet je daarover met hem in debat: in de Tweede Kamer, in de krant, op de televisie, waar dan ook. Maar niet in de rechtszaal. <br><br>De raadsman denkt dat zelfs het Openbaar Ministerie (OM) de strafzaak absurd vindt. Na uitvoerig en breed ingewonnen extern advies besloot het OM aanvankelijk Wilders niet te vervolgen. Het hof gelastte naderhand echter dat zijn zaak toch voor de rechter moet komen. <br><br>Moszkowicz weet meerdere wetenschappers achter zich, die eerder het OM informeerden en adviseerden over eventuele strafvervolging van Wilders. Onder hen de hoogleraren Theo de Roos en Henny Sackers, die in De Pers de vervolging van Wilders achtereenvolgens betitelden als  rampzalig en  niet passend bij een beschaafd land . Moszkowicz:  Er zijn mensen die het inhoudelijk helemaal oneens zijn met Wilders, maar die wel vinden dat hij mag zeggen wat hij wil. <br><br> Trouw 2010.<br> <!-- Begin html Slotbalk --> <A NAME="reacties"></A> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="100%" height="4"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b></font></a></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b><CENTER></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <!-- Einde html Slotbalk --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER> </TD></TR></TBODY></table></tr></td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote></blockquote> </BODY></HTML>