<HTML> <head> <!-- Last Updated 23 april 2010 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_validateForm() { //v4.0 var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.\n'; } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.\n'; } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); document.MM_returnValue = (errors == ''); } </script> </head> <!-- Begin html instructies voor formulier --> <form action="/RS-pro/formmail/formmail.asp" method=POST name="contact" id="contact" onSubmit="MM_validateForm('Naam','','R','Email','','RisEmail','Woonplaats','','R');return document.MM_returnValue"> <input type=hidden name="recipient" value="redactie@wezen.org"> <input type=hidden name="Subject" value="VBV Sep-10"> <input type=hidden name="Redirect" value="/RS/kranten/Thankyou.html"> <!-- Einde html instructies voor formulier --> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin Navigatiebalk 1 --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Bestel nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TABLE> <!-- Einde Navigatiebalk 1 --> <!-- Begin Navigatiebalk 2 --> <center><table width="90%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../about/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Over ons</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../news/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuws</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="15%" height="24"> <A HREF="../../namen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Ter nagedachtenis</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../contact/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Contact</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../links/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Links</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../video/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Video</A></font></b></td></center> </TABLE></center> <!-- Einde Navigatiebalk 2 --> <br><IMG height="68" alt=VBV src="images/vbv-logo.gif" border="0" border="0"><IMG height="68" alt=VBV src="images/vbv-logo1.jpg" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.vbvinfo.nl - Najaar 2010</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <!-- Begin aantal reacties --> <br><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> <A HREF="#reacties">reacties (0)</A></FONT> <!-- Einde aantal reacties --> <table width="100%"><td width="100%"> <br><FONT SIZE="5" color="#7E587E">Beheer wezenfonds alleen door JMW</FONT> <br><font size="2">Door Flory Neter</font> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br>Ik ben mij er van bewust dat de ontwikkelingen rond een vergoeding van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) aan de wezen gaat lijken op een soap. Het lijkt eeuwigdurend en daardoor voor hen die het niet direct betreft, dodelijk saai.  Goede tijden, slechte tijden is er niets bij. Het sleept zich voort en eindigt bij een kopstation. Het bijzondere van een kopstation is dat de trein alleen maar terug kan door de tegengestelde richting te aanvaarden. Het ware wenselijk als ook JMW op haar schreden zou keren. <!-- Begin Raam --> <br><DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; WIDTH: 35%; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <P class=kadertext><font color="#CC0000"><b>Archief:</b></font> <!-- <li><A href="../../kranten/Krant-10/VBV-Sep-10.html">VBV najaar 2010</A></li> --> <li><A href="../../Prikbord/Prikb-10/Opinie-Jun-28-10.html">Opinie 28 juni 2010</A></li> <li><A href="../../kranten/krant-10/NIW-Jun-18-10.html">Einde conflict wezenkwestie?</A></li> <li><A href="../../kranten/krant-10/VBV-Jun-16-10.html">Overleg JMW spaakgelopen</A></li> <li><A href="../../news/news-10/SINJOI-Jun-11-10.html">Finale Oplossing JMW stijl</A></li> <li><A href="../../news/news-10/JMW-Fonds-Jun-09-10.html">Besluit Oorlogswezenfonds</A></li> <li><A href="../../Prikbord/Prikb-10/Opinie-Apr-23-10.html">Opinie 23 april 2010</A></li> <li><A href="../../kranten/Krant-09/Philip-Staal-Nov-27-09.html">Open brief aan Ed van Thijn</A></li> <li><A href="../../kranten/Krant-09/NIW-Oct-23A-09.pdf">Respect voor emoties</A></li> <li><A href="../../kranten/Krant-09/NIW-Oct-16A-09.pdf">Beroofd door je eigen volk</A></li> <br></P></DIV> <!-- Einde Raam --> <br><b>Waarom?</b> <br>Zoals eerder vermeld, is er een aantal onderhandelingen geweest met de Raad van Toezicht van JMW die feitelijk tot niets hebben geleid. De onderhandelingen speelden zich af in een grimmige sfeer. Onze onderhandelingspartners stelden zich patriarchaal, regentesk en utoritair op. Zo had men van tevoren al een voorstel klaar waarvan men wist dat dit voor het VBV als belangenbehartiger van de wezen inacceptabel was. Over het voorstel zelf viel niet te onderhandelen. JMW had een muurvast en onwrikbaar standpunt ingenomen. <br><br><b>Het voorstel</b> <br>Men gaat uit van 125.000,- voor honderd wezen. Het geld kan slechts in incidentele gevallen individueel worden uitgekeerd. Het geld is in basis bestemd voor gezamenlijke doelen. <br><br><b> Schlemielenfonds </b> <br>Waarom kan dit plan niet door het VBV en evenmin door andere organisaties (m.u.v. van JMW) worden aanvaard? Het VBV is er van uitgegaan dat er een gelijk bedrag moet worden uitgekeerd aan elke wees die onder de voogdij of verantwoordelijkheid viel van L Ezrath Ha Jeled. Dat er slechts in incidentele gevallen individueel kan worden uitbetaald, houdt per definitie in dat men financieel wil toetsen. Het VBV meent dat dit volstrekt ongewenst en ongepast is. Niemand zit te wachten op een uitkering die mogelijk een koelkast of een ander huisraadartikel oplevert en dit dus op vertoon van zijn of haar bankgegevens. Ook gezamenlijke activiteiten staan -gezien de leeftijd van de betrokkenen- niet op de prioriteitenlijst. Verder is die 125.000 om te verdelen onder ongeveer honderd wezen nogal krap berekend en dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt. <br><br><b>JMW ving 7,6 miljoen</b> <br>Toen JMW in 2005 fuseerde met de inmiddels slapende stichtingen waaronder de Bergstichting, de Rudelsheimstichting, het Joods Jongenshuis enz. viel JMW een bedrag van 7,6 miljoen euro ten deel. Zowel orthodox-joodse organisaties als de gebroeders Staal tekenden bezwaar aan tegen deze fusie waarbij de totale vermogens zouden toevallen aan JMW. Deze zaak werd tot in de rechtbank uitgevochten maar de rechter was van mening dat de joodse instellingen noch de gebroeders Staal voldoende hard konden maken dat zij recht hadden op een deel van die vermogens. De gebroeders Staal waren van mening dat de voogdijvereniging het vermogen van hun vermoorde ouders onvoldoende en onvolkomen had beheerd. Zij meenden een vordering te hebben op JMW van 1,6 miljoen. Alhoewel de gebroeders Staal nog een groot aantal documenten aan de rechter hadden voorgelegd, wilde deze de nieuwe stukken buiten beschouwing laten omdat de tegenpartij niet in de gelegenheid was geweest om daarop te reageren. De onderbouwing bestaat dus wel en kan op ieder moment worden ingezet. <br><br><b> Kind van de rekening </b> <br>In 2000 kwam Elma Verhey uit met haar boek  Kind van de Rekening . Daarover is in eerdere uitgaven van de INFO al uitvoerig aandacht besteed. Kort door de bocht kwam het hier op neer dat Verhey de mening was toegedaan dat er met de vermogens  groot en klein- van sommige kinderen niet naar behoren was omgesprongen. Haar boek is de opmaat geweest voor veel publicaties, geharrewar en pijn. Uiteraard was JMW de mening toegedaan dat alles wl naar behoren was verlopen. <br><br><b> Rekenschap is keuren van eigen vlees</b> <br>Zo kwam uiteindelijk het boek  Rekenschap tot stand van de heren Joor en Hoek. In het boek worden de onderzoeken van Verhey nog eens overgedaan en goed gerubriceerd. Het VBV heeft in de eerste instantie meegewerkt aan de totstandkoming van het onderzoek, maar de door het VBV ingebrachte onderzoeksopdracht, te weten de economische gang van het onroerend goed van de wezen, werd in het geheel niet bij het onderzoek betrokken. Dit maakt dat het onderzoek voor wat het VBV betreft onvoldoende is. Wat er wel is onderzocht, zijn de winst- en verliesrekeningen, de balansen en de notulen van het bestuur van de voogdijverenigingen. Het onderzoek van deze povere bronnen was dus als de slager die zijn eigen scharminkelig vlees keurt. Immers, de financile administratie van de wezen was in de 70-ger jaren door het bestuur van de voogdijvereniging al gewoon vernietigd. Als de schrijvers van  Rekenschap en ook de begeleidingscommissie na het onderzoek van het eigen materiaal van de voogdijvereniging tot de conclusie komen dat niet alles naar behoren is verlopen, vinden wij het op zijn minst gerechtvaardigd om een gebaar te maken naar die wezen die inmiddels een respectabele leeftijd hebben bereikt. Joor en Hoek stellen dat het beleid van de voogdijverenigingen zich positief onderscheidt van andere voogdijverenigingen in die tijd. Dat laatste beschouw ik als een nutteloze vergelijking omdat dit in het onderhavige kader niet is onderzocht. Tevens is bekend dat van een andere voogdijvereniging -te weten OPK de financile gegevens van de wezen niet werden vernietigd. <br><br><b>Pottenkijkers kennelijk ongewenst</b> <br>Inmiddels zijn de onderhandelingen met het VBV spaak gelopen. JMW denkt een  Alleingang te kunnen maken en heeft zonder overleg met het VBV of met andere organisaties een soort fonds voor behoeftigen opgericht. De grote lijnen zijn hiervoor al vermeld. De toezegging aan de Gemeenschapsraad van JMW dat het bestuur van het fonds uit onafhankelijke mensen zou bestaan en dat niets zonder de wezen zou gebeuren, wordt niet gestand gedaan. In het bestuur zullen zitting hebben Peter Konijn, voormalig voorzitter van Clinten- en Deelnemersraad van JMW, Manja Pach, voormalig voorzitter van de Klachtencommissie van JMW en Fred Salomon, de huidige voorzitter van de Gemeenschapsraad van JMW. Al deze  onafhankelijke bestuursleden komen dus uit de stallen van JMW. Achteraf menen wij te mogen concluderen dat de onderhandelingen er slechts zijn geweest om de schijn van transparantie, democratie en toeschietelijkheid op te houden. In feite gebeurt er niets anders dan datgene wat JMW vanaf het begin voor ogen heeft gestaan. <br><br><b>Nog een vorm van  Rekenschap </b> <br>Wij kunnen ons niet voorstellen dat er wezen zijn die echt genteresseerd zijn in een uitkering die erg veel lijkt op de bedeling van weleer. 7,6 miljoen euro is er via de wezen in kas en 1,6% daarvan is men eventueel bereid af te staan aan diezelfde wezen. Die 1,6% is slechts een fractie van wat het bedrag op jaarbasis aan rente oplevert. <br><br> <!-- Begin html Slotbalk --> <A NAME="reacties"></A> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="100%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Geef uw reactie</font></a></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b><CENTER></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Einde html Slotbalk --> <!-- Begin html formulier --> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Naam<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Naam" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Email" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres tonen</td><td><input name="E-mail" type="Checkbox" value="E-mailadres tonen"></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Woonplaats<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Woonplaats" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"></td><td><FONT SIZE="2" COLOR="#CC0000">*Verplichte velden</FONT></td></table> <font color="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Uw bericht</font> <br><TEXTAREA NAME="Bericht" ROWS="5" COLS="65" WRAP="Virtual" MAXLENGTH="75" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></TEXTAREA></span> <BR><input type=Submit value="Verstuur" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'><input name="" type=Reset value="Reset" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <!-- Einde html formulier --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER> <!-- Begin reacties --> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <font color="#003366" size="4"><b>Reacties (0)</b></font> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> </td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote> </BODY></HTML>