<HTML> <head> <!-- RS Last Updated 30 October 2009 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1255"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> </script> </head> <BODY BGCOLOR="#e4e8e9" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin Navigatiebalk 1 --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Bestel nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TABLE> <!-- Einde Navigatiebalk 1 --> <!-- Begin Navigatiebalk 2 --> <center><table width="90%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../about/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Over ons</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../news/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuws</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="15%" height="24"> <A HREF="../../namen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Ter nagedachtenis</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../contact/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Contact</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../links/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Links</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../video/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Video</A></font></b></td></center> </TABLE></center> <!-- Einde Navigatiebalk 2 --> <BR><IMG alt=Volkskrant src="images/Volkskrant-logo.gif" border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.volkskrant.nl - donderdag 20 mei 2010</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <FONT SIZE="4"><B><BR>Berlijn dringt aan op nieuwe stabiliteitscultuur</B></FONT> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">Van onze correspondent Marc Peeperkorn</FONT> <br><img src="images/Volkskrant-May-20-10.jpg" border="0"> <BR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2">Minister Wolfgang Schauble en Bondskanselier Angela Merkel (Reuters) </FONT> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br><b> BERLIJN - Duitsland acht een nieuwe  stabiliteitscultuur in Europa onvermijdelijk om de euro overeind te houden. Eurolanden met zware financile problemen moeten in het uiterste geval  geordend failliet kunnen gaan om een schuldsanering af te dwingen.</b> <br><br>Dit voorstel maakt deel uit van een verreikend negenpuntenplan dat de Duitse minister Schuble (Financin) vrijdag in Brussel presenteert aan zijn EU-collega s. Volgens bondskanselier Merkel zijn draconische maatregelen onontkoombaar.  De euro is in gevaar. We staan aan de vooravond van een nieuwe crisis als eind 2008. Merkel beklemtoonde deze week dat met de euro de hele Europese idee wankelt. <br><br><b>Stabiliteitspact</b> <br>Voor Duitsland is het een uitgemaakte zaak dat het stabiliteitspact, dat de hardheid van de euro moet garanderen, aan een grondige herziening toe is. Merkel noemt het nu een  grote fout dat het pact in 2004, onder Duits-Franse druk, is verzwakt. Het moedigde landen (als Griekenland) aan jarenlang op te grote voet te leven. De huidige Griekse crisis trekt een zware wissel (ruim 850 miljard euro aan reddingsplannen) op de eurozone en daarbuiten. <br><br>De nieuwe stabiliteitscultuur die Berlijn voorstelt, moet dit soort Griekse drama s in de toekomst voorkomen. Allereerst wil Duitsland dat iedere EU-lidstaat serieus werk maakt van gezonde overheidsfinancin. Schuble bepleit een harde limiet op tekorten en schulden, verankerd in nationale wetgeving. Duitsland kent al zo n  schuldenrem . <br><br>Als stok achter de deur dient het stabiliteitspact  strenger en krachtiger te worden. Sancties bij overschrijding van de regels mogen niet langer afhankelijk zijn van politiek overleg tussen de landen. <br><br><b>Boetes</b> <br>Duitsland vindt dat de hoogte van de staatsschuld eveneens reden is om boetes op te leggen. Sommige eurolanden (Griekenland, Itali, Belgi) kampen met reusachtige schuldenbergen die de geloofwaardigheid van de euro ondermijnen. <br><br>Niet alleen de Europese Commissie maar ook een onafhankelijk instituut moet toezien of nationale begrotingen het nieuwe pact respecteren. Berlijn denkt aan de Europese Centrale Bank (ECB). Overtreedt een land de aangescherpte regels, dan worden de EU-subsidies opgeschort. Leidt dat niet tot gedragsverandering bij de betrokken regering, dan worden de miljardensubsidies helemaal geschrapt. <br><br>Landen die herhaaldelijk de regels aan hun laars lappen of hun statistieken vervalsen (zoals Griekenland), zouden een jaar lang hun stemrecht verliezen in de EU. <br><br><b>Uitweg</b> <br>Raakt een land ondanks dit alles toch in grote financile problemen, dan acht Duitsland financile noodhulp (zoals voor Griekenland) niet meer de enige uitweg. Berlijn wil de mogelijkheid introduceren een euroland gecontroleerd failliet te laten gaan. Daarmee wordt schuldsanering mogelijk. Dat prikkelt landen een solide begrotingsbeleid te voeren en dwingt de financile markten verantwoordelijk lenen. Banken en beleggers verliezen een deel van hun geld bij schuldsanering. <br><br>Volgens Schuble is een herstructurering van de schulden beter dan een land tijdelijk uit de eurozone te zetten.  We hebben geen ervaring met een faillissement van een euroland, er zijn dus onbeantwoorde vragen. Maar ik weet zeker dat we met 27 ministers van Financin een oplossing zullen vinden , zei Schuble donderdag in Berlijn. <!-- Begin html Lezersreacties --> <hr> <!-- Einde html Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></table></tr></td> </BODY></HTML>