<HTML> <head> <!-- Last Updated 23 June 2010 by Philip --> <title>Philip Staal - Roestvrijstaal</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="description" content="Tweede WereldoorlogWezen"> <meta name="keywords" content="Philip Staal, oorlogWezen, Roestvrijstaal, Roestvrij-Staal, ISBN 9789059722712, Joodse wezen, Joodse, Joods tegoeden, restitutie, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, Joods jongenshuis, fusie, JMW, Joods Maatschappelijk Werk"> <meta name="robots" content="index, follow" /> <script language=javascript> function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_validateForm() { //v4.0 var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.\n'; } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.\n'; } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); document.MM_returnValue = (errors == ''); } </script> </head> <!-- Begin html instructies voor formulier --> <form action="/RS-pro/formmail/formmail.asp" method=POST name="contact" id="contact" onSubmit="MM_validateForm('Naam','','R','Email','','RisEmail','Woonplaats','','R');return document.MM_returnValue"> <input type=hidden name="recipient" value="redactie@wezen.org"> <input type=hidden name="Subject" value="SINJOI Jun-11-10"> <input type=hidden name="Redirect" value="/RS/kranten/Thankyou.html"> <!-- Einde html instructies voor formulier --> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#003366" VLINK="#003366" ALINK="#CC0000"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Begin html vlaggen --> <A href="../../../RS/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-NL.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="Nederlands"></A> <A href="../../../RSH/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-IL.png" width="25" height="15" border="0" ALT="Hebrew"></A> <A href="../../../RSE/index.html" TARGET="_parent"><img src="../../images/vlag-UK.gif" width="25" height="15" border="0" ALT="English"></A> <!-- Einde html vlaggen --> <!-- Begin Navigatiebalk 1 --> <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="7"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Home</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Boek-1/Noten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Documenten</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Bestel/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Bestel nu</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Artikelen</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Prikbord</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b></td> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="14%" height="24"> <A href="../../Verhalen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Verhalen</A></center></font></b></td> </TABLE> <!-- Einde Navigatiebalk 1 --> <!-- Begin Navigatiebalk 2 --> <center><table width="90%" border="0" cellspacing="2" cols="6"> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../about/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Over ons</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../news/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Nieuws</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="15%" height="24"> <A HREF="../../namen/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Ter nagedachtenis</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../contact/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Contact</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../links/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Links</A></font></b></td></center> <td nowrap="true" bgcolor="#25587E" width="12%" height="24"> <A HREF="../../video/index.html" TARGET="_parent"><center><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Video</A></font></b></td></center> </TABLE></center> <!-- Einde Navigatiebalk 2 --> <br><IMG alt=SINJOI src="images/SINJOI-logo.jpg" width="151" height="38" border="0"><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="100%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.sinjoi.info - vrijdag 11 juni 2010</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <!-- Begin aantal reacties --> <br><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif, Tahoma" color=#666666 size="2"> <A HREF="#reacties">reacties (2)</A></FONT> <!-- Einde aantal reacties --> <table width="100%"><td width="100%"> <br><FONT SIZE="5" color="#7E587E">Distantiren Wezen Finale Oplossing JMW stijl</FONT> <br><font size="2">Door Het bestuur van SINJOI</font> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <br><br>Aan <br>De leden van de Raad van Toezicht van JMW, <br>de leden van de Gemeenschapsraad van JMW, <br>de leden van de clienten- en deelnemersraad van JMW, <br>Menno Paktor, Gerard Sanders, Hans Vuijsje <br>Via Flory Neter-Polak, VBV <br><br>Zeer geachte Dames en Heren, <br><br>Wij hebben de verordening van de dominerende fractie van JMW gelezen en begrepen. <!-- Begin Raam --> <br><br><DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; WIDTH: 35%; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <P class=kadertext><font color="#CC0000"><b>Archief:</b></font> <li><A href="../../kranten/krant-10/NIW-Jun-18-10.html">Einde conflict wezenkwestie?</A></li> <li><A href="../../kranten/krant-10/VBV-Jun-16-10.html">Overleg JMW spaakgelopen</A></li> <!-- <li><A href="../../news/news-10/SINJOI-Jun-11-10.html">Finale Oplossing JMW stijl</A></li> --> <li><A href="../../news/news-10/JMW-Fonds-Jun-09-10.html">Besluit Oorlogswezenfonds</A></li> <li><A href="../../Prikbord/Prikb-10/Opinie-Apr-23-10.html">Opinie</A></li> <li><A href="../../kranten/Krant-09/Philip-Staal-Nov-27-09.html">Open brief aan Ed van Thijn</A></li> <li><A href="../../kranten/Krant-09/NIW-Oct-16A-09.pdf">Beroofd door je eigen volk</A></li> <br></P></DIV> <!-- Einde Raam --> Wij bedoelen het besluit van het bestuur Samenwerkingsverband-JMW inzake Fonds  Joodse oorlogswezen . <br><br>Sinds de allereerste officile ontmoeting van de wezen met dat bestuur, in juni 2005, hebben de wezen uitgelegd wat zij bedoelen met Rechtsherstel en waar dit op gebaseerd is. Ook hebben de wezen on-omslachtig aangewezen hoe het ontstane kwaad symbolisch hersteld kan worden. <br><br>Nu, terugziende op al die jaren van pogingen om tot een wederzijds acceptabele modus operandi te komen, realiseren de wezen zich dat het JMW bestuur nooit van plan is geweest hun ereschuld aan de wezen af te lossen. <br><br>JMW heeft al die jaren de schijn levend weten te houden dat zij met de wezen onderhandeld, ongeacht de kost, maar zonder ook maar een rooie cent te investeren in Rechtsherstel. Dit is natuurlijk een mooie zakelijke prestatie, maar is tegelijkertijd ook een symptoom van een decadente leiderschap die financieel behoud boven morele verantwoordelijkheid stelt. <br><br>Uit de laatste contacten blijkt dat JMW nu ook bovengenoemde schijn heeft laten varen en dat men voornamelijk onder zichzelf onderhandelt. <br><br>De wezen, ondanks hun frequente en bezwerende inbreng, bestaan blijkbaar niet meer in de optiek van JMW. <br><br>De wezen worden totaal genegeerd door JMW en begrijpen dus dat er geen Rechtsherstel komt en dat JMW daadwerkelijk alle interactie met de wezen heeft verbroken. Waaruit geconcludeerd kan worden dat JMW niet van de gelegenheid gebruik zal maken om een eervol einde aan de onverkwikkende wezenkwestie te maken en dat het zogenaamde  wezenfonds dus geen fonds voor wezen is maar een pronkstuk waarmee JMW gratis de z.g. afwikkeling van haar ereschuld aan de wezen wil kronen. <br><br>Omdat het fonds toch de naam van de wezen draagt zouden de wezen graag volledige informatie hierover ontvangen. <br><br>Hiervolgend een lijstje van vragen die wij graag beantwoord zouden willen zien. <ul> <li>Is JMW van plan een vertegenwoordiger van de wezen op de Uitkeringscommissie te benoemen?</li> <li>Indien dit niet het geval is kan JMW een reden hiervoor geven?</li> <li>Waarom is de heer Salomon benoemd tot deze commissie, terwijl hij onlangs zijn ontslag indiende?</li> <li>Waarom noemt JMW de uitkeringscommissie onafhankelijk? Bedoelt men onafhankelijk van de wezen?</li> <li>Hoe denkt JMW alle gerechtigde wezen aan te spreken i.v.m. het fonds en uit welk fonds zal dit gefinancierd worden?</li> <li>Op welke manier denkt JMW de identiteit van de gerechtigde wezen vast te stellen en op wiens kosten?</li> <li>Zal JMW aanvragen van direkte erfgenamen van onlangs overleden wezen honoreren?</li> <li>Het fonds zal 2 jaar actief blijven. Vanaf wanneer begint deze activiteit? En waarom 2 jaar?</li> <li>Op welke wijze kan men een aanvraag indienen? Zal JMW aanvraagformulieren distribueren?</li> <li>Kan SINJOI een aanvraag indienen voor een (laatste) sociaal-culturele bijeenkomst van alle geregistreerde wezen in Isral en hoeveel zou dat mogen kosten?</li> <li>Kan SINJOI/VBV een aanvraag indienen voor de aanstelling van een geschiedschrijver die de laatste strijd van de wezen voor erkenning en Rechtsherstel in documentaire vorm zal vastleggen?</li> <li>Wie zal de eventuele administratie in Isral uitvoeren?</li> </ul> Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. <br>Het bestuur van SINJOI <br><br> <!-- Begin html Slotbalk --> <A NAME="reacties"></A> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="100%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Geef uw reactie</font></a></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b><CENTER></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="80%" border="0"><td width="100%"> <!-- Einde html Slotbalk --> <!-- Begin html formulier --> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Naam<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Naam" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Email" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>E-mailadres tonen</td><td><input name="E-mail" type="Checkbox" value="E-mailadres tonen"></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"><FONT COLOR="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Woonplaats<FONT COLOR="#CC0000">*</FONT></td><td><input name="Woonplaats" type="Text" size="40" maxlength="50" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></font></td></table> <table border="0" width="90%"><td width="25%"></td><td><FONT SIZE="2" COLOR="#CC0000">*Verplichte velden</FONT></td></table> <font color="#003366" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'>Uw bericht</font> <br><TEXTAREA NAME="Bericht" ROWS="5" COLS="65" WRAP="Virtual" MAXLENGTH="75" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'></TEXTAREA></span> <BR><input type=Submit value="Verstuur" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'><input name="" type=Reset value="Reset" style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <!-- Einde html formulier --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER> <!-- Begin reacties --> <span lang=NL style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> <font color="#003366" size="4"><b>Reacties</b></font> <!-- 2e reactie --> <br><br>Bestuur van SINJO, geachte kan ik hier echt niet boven zetten. Geachte wil zeggen dat ik respect voor iemand heb, nou verre van dat SINJO. Jullie hebben ons van dag 1 in de maling genomen en hard gebruld achter onze rug van het lachen. Mijn dossier was wel goed en zeker heel erg goed maar wat heeft Shalom Pront gedaan......na twee keer een aanmaning te hebben gehad dat de tijd verstreken was van het indienen van mijn dossier??? Juist nooit verstuurd (dit onder 1 hoedje van JMW) zodat ook dit dossier weer in de prullenbak kon worden gegooid!! Maar ik zelf heb dit dossier gelukkig nog wel. Waarom heeft Shalom Pront dit allemaal toen der tijd gedaan, hij die de secretaris toen was van SINJO??? Alles stinkt hier vooral als we weten dat Shalom Pront recht heeft (voor een deel) van de vier huizen van zijn grootouders die door de Joodse voogdijinstelling zijn verkocht en niet op zijn eindafrekening voorkomt. Dit alles heeft Philip Staal voor hem ontdekt en is te lezen in "Roestvrijstaal". Denken jullie nu echt dat Shalom Pront dat bedrag door zijn neus laat boren? Shalom Pront had, vanaf 2005, besprekingen over persoonlijke zaken met JMW (heeft hij zelf in een SRJO vergadering verteld). Zou het kunnen zijn dat zijn persoonlijke besprekingen met JMW over de bovenvermelde vier panden ging (hij wilde hier verder niets over zeggen). Ik zou Pront van harte feliciteren indien hij van JMW een vergoeding heeft gehad (of nog krijgt) voor deze panden. Het komt iedere wees toe om niet uitbetaalde vermogens alsnog te ontvangen. Maar dan had hij wel uit het bestuur van SINJOI moeten stappen want anders heeft hij een conflict of interest. <br>Het lijkt erop dat Shalom Pront met SINJO onder 1 hoedje gespeeld heeft met het JMW. <br>Jullie weten helemaal niet wat ereschuld is. En neem nou de wezen niet in de zeik om net te doen of jullie voor ons opkomen want jullie doen niets en hebben nog nooit wat gedaan alleen bij elkaar komen eten, drinken en wie weet wat nog meer, op kosten van de wezen. <br>Ik begrijp uit hun vragen in deze brief: <i>Kan SINJOI/VBV een aanvraag indienen voor de aanstelling van een geschiedschrijver die de laatste strijd van de wezen voor erkenning en Rechtsherstel in documentaire vorm zal vastleggen?</i> dat ze nog steeds doorgaan met het spelen van de zogenaamde vertegenwoordigers van de oorloswezen, dit terwijl ze die al lang niet meer vertegenwoordigen. <br><A HREF="mailto:mavgeuns@netvision.net.il?subject=Post van de website Roestvrijstaal">Marianne van Geuns</A><font color="#003366">, Ramat Hasharon, Israel, 23 juni 2010.</font> <!-- 1e reactie --> <br><br>Geacht bestuur van SINJOI, <br>U kent mijn standpunt en verhouding tegenover het JMW. Echter, de door u gekozen titel: <i>Distantiren Wezen Finale Oplossing JMW stijl</i> vind ik choquerend, schandalig en ver beneden peil. U als WO-II oorlogswees moet toch weten wie dit gebruikte en wat hiermee bedoeld werd. <br>U schrijft in uw brief aan JMW: <i>Nu, terugziende op al die jaren van pogingen om tot een wederzijds acceptabele modus operandi te komen, realiseren de wezen zich dat het JMW bestuur nooit van plan is geweest hun ereschuld aan de wezen af te lossen</i>. <br>Dit is niet juist, de oorlogswezen hebben wel degelijk gerealiseerd dat dit ging gebeuren. Echter, u had al in 2006 besloten, om uw moverende reden, de oorlogswezen de rug toe te keren door met JMW in zee te gaan. U was voor JMW een pion in haar spel, u hebt meegewerkt aan de ontstane situatie. Mede door uw hulp is het JMW gelukt om het rechtsherstel van de oorlogswezen te saboteren. <br>Deze gang van zaken heb ik al in 2006 voorspeld, u kunt dit lezen in "Roestvrijstaal". <br><A HREF="mailto:redactie@wezen.org?subject=Post van de website Roestvrijstaal">Philip Staal</A><font color="#003366">, Pardes Hanna, Israel, 12 juni 2010.</font> <hr> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../images/omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER> </td></TBODY></TABLE></CENTER> </FONT></blockquote> </BODY></HTML>