Nieuwsbrief 10-2006
www.wezen.org - vrijdag 10 maart 2006
 
Lezersreacties
Perscommuniqué

JMW (Joods Maatschappelijk Werk) gaat zelf onderzoeken
Harry Van den Bergh, voorzitter Samenwerkingsverband-JMW en voorzitter Raad van Toezicht JMW en voorzitter stichting JMW heeft op 6 maart 2006 in een perscommuniqué bekend gemaakt dat JMW besloten heeft om de besprekingen met de SRJO te beëindigen en zelf de besluitvorming over de onderzoeksopzet en de personele invulling van een Begeleidingsgroep en een Onderzoeksteam ter hand te nemen.

Dit besluit van JMW komt voor de SRJO als een volslagen verrassing. Immers op 5 februari zijn in Netanya een delegatie van JMW en het voltallige bestuur van de SRJO, Israel, bijeengekomen.
Het uitgangspunt van deze eerste ontmoeting was te werken aan een gezamenlijk standpunt met betrekking tot een algemeen onafhankelijk onderzoek naar het vermogen van de Nederlandse Joodse WO II wezen en het beheer daarvan. Het gesprek verliep in een open sfeer waarbij door beide partijen duidelijkheid werd verschaft in hun zienswijze op welke manier een dergelijk onderzoek moet plaats vinden. Naar aanleiding van deze geslaagde vergadering is er een gezamenlijk perscommuniqué uit gegeven.

Wat is er sindsdien gebeurd
1. Zoals toegezegd op de vergadering van 5 februari 2006, heeft de SRJO op 19 februari 2006 een onderzoeksvoorstel aan JMW gestuurd.
Onafhankelijke deskundigen betitelden dit voorstel als een goed en verstandig voorstel.

2. Op 21 februari 2006 waren de heren Van den Bergh en Vuijsje de eregasten op de Algemene Ledenvergadering van SINJOI in Tiberias. Tijdens de toespraak van de heer Van den Bergh legde hij nogmaals de nadruk op het feit dat:

 • JMW geenszins van plan is een collectieve restitutie toe te kennen aan de wezen.
 • JMW zal zelf alle individuele aanspraken behandelen.
 • JMW zal zelf een beroepscommissie benoemen.
 • Wezen die tegen deze gang van zaken bezwaar hebben en/of niet tevreden zijn met de uitspraken van JMW/beroepscommissie, kunnen naar de rechter stappen.
3. Op 3 maart 2006 stuurde de SRJO een e-mail aan JMW waarin gevraagd werd wanneer en waar, op basis van ons voorstel, een tweede gesprek tussen JMW en de SRJO zou kunnen plaats vinden.

Het doel van de SRJO is primair een
onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen
naar het rechtsherstel van Joodse oorlogswezen

4. Op 6 maart 2006 informeerde Harry Van den Bergh de SRJO, als reactie op onze e-mail van 3 maart, dat JMW besloten heeft om de besprekingen met de SRJO te beëindigen en zelf de besluitvorming over de onderzoeksopzet en de personele invulling van een Begeleidingsgroep en een Onderzoeksteam ter hand te nemen.

Het doel van de SRJO is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van Joodse oorlogswezen.
De SRJO is zeer teleurgesteld in de houding van JMW en is er dan ook van overtuigd dat JMW de zaak van de wezen in de doofpot wil stoppen door:

 • Zelf de vraagstelling te formuleren.
 • Zelf de opdracht te geven.
 • Zelf voor het onderzoek te betalen.
 • Zelf de onderzoekers te benoemen.
 • Zelf de onderzoekscommissie samen te stellen.
 • Zelf en van te voren (door de vraagstelling en de opdracht) de uitkomst te bepalen.
Uiteraard moet JMW goede reden hebben om niet inhoudelijk te reageren op het onderzoeksvoorstel van de SRJO.
Zou JMW dan weten dat de onderzoekers Staal en Verhey gelijk hebben in hun rapporten? En zou JMW dan weten dat deze rapporten slechts het topje van de ijsberg laten zien?

Zoals bekend kwamen, mede op aandringen van de Joodse gemeenschap, begin 2000 de conclusies en aanbevelingen van de commissies- Kordes, -Scholten en –Van Kemenade beschikbaar. Deze commissies hebben, volgens opdracht van het onderzoeksteam WO II Tegoeden, van alles betreffende het rechtsherstel Tweede Wereldoorlog onderzocht.

Is de joodse gemeenschap bang
om het eigen functioneren
van destijds kritisch te beschouwen?

Na bestudering van de vraagstelling, de opdracht en de rapporten bleek:
Eén Groep is men 'Vergeten' te onderzoeken

 • Er is geen onderzoek gedaan naar het Rechtsherstel door Joodse instellingen.
 • Er is geen onderzoek verricht naar Vermogensbeheer van Joodse Wo II wezen.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar het Rechtsherstel van Joodse Verzekeraars.
Uit de opstelling van de Joodse gemeenschap in Nederland blijkt dat men geen onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van Joodse WO II-wezen wenst.
In dit verband willen wij opmerken dat het toch wel erg opvallend is dat door de Joodse gemeenschap tot nu toe weinig of geen aandacht is gegeven aan het lot van de Joodse oorlogswezen. Dit in tegenstelling tot de gemaakte kosten en inspanningen door haar getroost, toen het in de jaren 1998-2000 ging om de resten van gestolen Joods bezit door verzekeraars, banken, beurs en overheid. Is de joodse gemeenschap bang om het eigen functioneren van destijds kritisch te beschouwen?

Slaap lekker heren van JMW!
Naar het zich laat aanzien bent u nog steeds in de veronderstelling dat het mogenlijk is deze zaak met kunst en vliegwerk onder de pet te houden. Echter, de huidige tijd brengt met zich mee dat alles uitkomt. Het is de hoogste tijd om in samenwerking met de SRJO een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen.
Tot nu toe hebben JMW en (ogenschijnlijk) de SRJO zich bezig gehouden met de individuele financiele aspecten van de wezen.
De SRJO heeft zich door deze eenzijdige benadering niet laten leiden en heeft gegevens verzameld van ex-bestuursleden van de Joodse voogdij-instellingen. Deze informatie hebben het mogelijk gemaakt een voorlopig antecedenten onderzoek te doen.
Uit de tot nu toe geanalyseerde data vormt zich overduidelijk een beeld van het functioneren en handelen van sommige bestuursleden. De indruk die wordt gewekt van de onderzochte bestuursleden is op zijn zachts gezegd laakbaar en hun manifesteren past niet in een behoorlijk functionerend bestuur van een voogdij-instelling die voor de belangen van de pupillen moet optreden.

Doelstelling van de SRJO
De SRJO heeft als doel het bewerkstelligen van een onafhankelijk onderzoek. De SRJO is van mening dat een onderzoek door alleen JMW, per definitie, niet onafhankelijk kan zijn. Immers, JMW heeft belang bij de uitkomst van het onderzoek (JMW is de beheerder van de vermogens van de voormalige Joodse voogdij-instellingen).
De SRJO zoekt geen escalatie maar een samenwerking met JMW om daadwerkelijk gezamelijk een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen. Echter gedwongen door een botte weigering van JMW zal de SRJO niet schromen om datgene te doen wat onze stichting noodzakelijk acht om voor de belangen van de wezen waar ook ter wereld op te komen.

De SRJO is geinteresseerd in uw mening. Klik op onderstaande balk en stuur ons uw reactie.

Klik hier en stuur uw reactie op deze brief naar de SRJO

Deze Nieuwsbrief is een dienst van de SRJO (Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen).
Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze service opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
To top of page

Lezersreacties
 • Is het juist dat JMW verdere samenwerking met de wezen organisaties heeft opgezegd vanwege onenigheid binnen deze organisaties.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO
  Frank Richard van Hessen, Nederland, 14 maart 2006
 • Zo als de Nederlandse regeeringen hebben gehandeld met Joodse gestolen goederen en gelden. Zo ook is JMW in de voetstappen van bovengenoemde. Het ziet er inderdaad naar uit dat er wat te verbergen is bij deze instantie en hun medewerkers. Ik hoop dat SRJO tot het bittere eind zal vechten tot dat de waarheid zal uitkomen. Groeten en succes,
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO
  Harry Rozendaal, Canada, 13 maart 2006
 • Ik zoek geen conflict met JMW, maar waarom zouden zij een onafhankelijk onderzoek afwijzen? misschien een onafhankelijke commissie van onderzoek, zonder JMW en SRJO ?
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO
  David Rodrigues Garcia, Israel. 13 maart 2006
 • Verbaast mij helemaal niet. Het was duidelijk van het begin dat er een stel oplichters aan het werk waren die goede relaties hadden (en hebben) met de huidige lui. Helaas zit ik te ver weg om te proberen er iets aan te doen of mee te helpen. Moet naar de kranten toe want oplichters zijn oplichters. Success!
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Dr. Louis I. Leviticus, USA, 12 maart 2006
 • Beste Meneer Giora Nevo, Ik geloof niet dat de "volslagen verrassing" onverwachts nieuws is en had dit al zien aankomen nadat ik al het doen en laten van verschillende leden van de SRJO in stilte heb aanschouwd. Vooral het doen en laten van meneer Pront van de afgelopen twee maanden gaf mij dat gevoel. Jouw reacties/schrijven op het prikbord hebben helemaal geen andere reacties naar voren gebracht en ook dat laat/liet zien dat men hier totaal "doof" is en het niemand een barst kan schelen. Nadat men "gezellig" bijeen is gekomen met een delegatie van de JMW in Netanya en Tiberias hebben die alle informatie van hier "met dank" meegenomen en nu ze op de hoogte zijn van het doen en laten van de SRJO zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze zelf rustig de boel aankunnen en ze niets te vrezen hebben. Met andere woorden de SRJO kunnen de pot op want ze hebben alles verpest voor hun zelf. Wie van ons ouderen en hele oud zullen naar de rechter "stappen om een klacht in te dienen? Wie van ons allen kunnen dat fisiek en financieel opbrengen? Dat weten de heren van de JMW donders goed dus waarom zouden ze een collectieve restitutie toekennen? Waarom zouden ze? Als zelf kunnen doen en bepalen wie er in de beroepscomissie komt! Dacht je nou heus dat ze gek zijn en ze bang waren gemaakt door een paar die hun mond te ver open deden? Kom nou! Wij hebben samen er al veel over gepraat en nu kun je zien wat er uit is gekomen! Nogmaals voor de zoveelste keer zeg ik dat de grootste blunder was om Elma Verhey er uit te schoppen want, ook al heeft ze persoonlijk niets met de wezen te maken, zij had het veel verder kunnen schoppen als ze haar erbij hadden gehouden om te vechten tegen de JMW. Met vriendelijke groeten en misschien tot hoors,
  Shlomo Bobbe, Israel 12 maart 2006
 • Beste Shlomo, Ben het gedeeltelijk met je eens. Heb geen spijt iedere keer ons te moeten herinneren dat ONVERSCHILLIGHEID de grootste vijand van de mensheid is. Bij ons in de verschillende wezen organisaties, die geen van Allen vertrouwern in elkaar hebben zijn maar enkelen die het wel iets kan schelen en ook reageren op de verschillende artikelen over het onderwerp of aan de wezen iets toekomt of niet. De meeste mensen betalen Hun contributie aan de amutot, verder is men onverschillig met alles wat gebeurd. Een keer per jaar komen enkele leden bij een bijeenkomst om het huidige bestuur te herkiezen, verder gebeurd niets van belang. De leiders van deze amutot doen hun best om bij de Nederlandse instanties een kleinigheid terug te ontvangen wat ons in 1940 - 1945 onwettelijk ontnomen (gestolen) is. De Nederlandse staat heeft schijnbaar een som geld achtergelaten voor de nog overlevende wezen die terug naar het Vaderland kwamen vanuit de vernietigingskampen en de gedwongen onderduik. De Stichting Joods Maatschapelijk Werk (JMW) werd in 1947 opgericht om de overlevende kinderen op te vangen, te proberen hun personelijke indentiteit op de beste manier terug te geven dat zij, wij ons leven weer zouden kunnen opbouwen. JMW werd verantwoordelijk voor ons welzijn, of ze er in geslaagd zijn heeft nu geen zin om over te zeuren. In 1976 werden velen wezen dossiers vernietigd, waarom, nobody knows, geen instantie nam verantwoordelijkheid. Mv. Elma Verhey, dhr. Philp Staal en anderen hebben organisaties opgericht onder andere Stichting Rechtherstel Joodse Oorlogswezen (SRJO) om eens eindelijk te weten te komen wat men met de gelden van de wezen gebeurd is. De eis is voor een onafhankelijk onderzoek naar het vermogens beheer van WO2wezen. 6 maart jl. werd bekend gemaakt JMW heeft besloten om zelf een onderzoek op zich te nemen, zonder de wezenorganisaties in Israel. Nogal verrassend, nadat JMW's bestuur gedurende de maanden februari en maart 2006 hier in Israel een paar maal voor besprekingen waren. Shlomo, ik ben geen helderziende, alhoewel ik een vermoedens idee heb, wat de uitslag zal zijn van dit eigen onderzoek. Met de hoop dat ik me vergis. Shavoa Tov,
  Giora Nevo, Israel 12 maart 2006
 • Ik heb er de balen van dat gekibbel, J.M.W. wil net zolang de boel uit stellen tot we alle maal onder de gras zoden liggen. Eind van het jaar word ik 70 en zal dan tot de jongere wezen uit de oorlog horen die het overleeft hebben. Voor mijn part mag het J.M.W. in de gelden stikken, maar voor die tijd moeten ze ons eens regelrecht in de ogen kijken en hun geweten eens laten controleren door een psychiater.
  Dov Mishori, Israel, 11 maart 2006
 • Hoe langer hoe meer krijg ik de indruk dat er dingen waren die de JMW niet geinterreseerd zijn om die aan 't licht te brengen !! Zeer beslist een reden te meer voor een onafhankelijk onderzoek !
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Michal Ashkenasi-Bloeme van Sister, Israel, 11 maart 2006
 • Er is niets nieuws onder de zon, en ook niets verbaasd mij. Vooral als de leiders van JMW ere gasten waren op de vergadering van SINJOI in het Jardeen hotel Tiberias. Hoe kwamen zij tot deze laatste conclusie? Ik vraag mij af, ere gasten van de wezen? Zijn wij blind zij houden niet van ons, dat is wat men noemt(latet et halechi hasheni) blind doof en stom, of zit er misschien iets anders achter, als ik met mijn tegestander koffie drink bedoel ik er iets mee.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Marcel Staal, Israel, 11 maart 2006
 • Goed geschreven reaktie in deze nieuwsbrief. Misschien bestaat de mogelijkheid om deze nieuwsbrief of een gedeelte hiervan in het NIW gepubliceerd te ktijgen.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Govert Sarlui, Israel, 11 maart 2006
 • Dit bericht is zeer verontrustend. Op deze wijze is er geen sprake van een onafhankelijk onderzoek. Het lijkt mij van belang een beroep te doen op het NIOD.
  Eventueel kan ook het advies worden ingeroepen van de KNAW. Deze instelling kan ook bij voorbaat een dergelijk onderzoek als partijdig afkeuren.
  Verder lijkt mij van belang de handelwijze van JMW openlijk aan de kaak te stellen. Hun optreden wekt de schijn van belangenverstrengeling.
  Zoals zo vaak in dergelijke gevallen werkt de opzet averechts. Grondig onderzoek naar het gedrag van de bestuurders van weleer is geboden en misschien zelfs naar de huidige bestuurders.
  Prof. A. Heertje, Nederland, 11 maart 2006
 • Ik ben voor de samenwerking, ik begrijp niet dat ruim 60 jaar na de oorlog er nog joodse instanties zijn, die het onafhankelijk onderzoek tegenwerken. Het wordt hoog nodig tijd dat de oorlogs wezen gerust worden gesteld, op zijn minst op dit gebied.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Ada Agam-Jacobs, Israel, 11 maart 2006
 • Geacht bestuur, ik zou het op prijs stellen als u de brief van JMW openbaar maakt zodat ik daar zelf mijn conclusie uit ken trekken. Ik verwacht op deze mail dan ook een reactie. Met Vr.Gr
  Hans Culp vd Broeke, Nederland, 11 maart 2006
 • Although my knowledge of Dutch is not the best, I believe that I've understood the gist of the message concerning the JMW. I fully agree with your stand that it is highly unlikely that a self directed investigation will result in an unbiased report. I support your efforts to try to initiate and develope bilateral discussions. From your letter it appears that the JMW is trying to cover up, or hide something. Keep up the good work.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Leo Vogel, Canada, 11 maart 2006
 • Het onderzoek kan en mag niet zonder de SRJO worden gedaan, want zij zijn het die direct kontakt met ons-de wezen heeft, gegevens hebben en zorgen voor de wezen's belangen. Er is al veel te lang mee gewacht, en is het oneerlijk, om het nog te rekken om te proberen eronderuit te kruipen, men kan gegevens niet zomaar uitvegen / ontkennen, want vele wezen zijn nog in leven, NIET door hulp van de JMW.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Bea Rosenthal de Geus, Israel, 10 maart 2006
 • Beste SRJO,on behalf of de zusters Waterman, Debora Gompers-Waterman in California en zuster Beppie Erlich-Waterman in Toronto Canada, ben ik gemachtigd het onderzoek in SRJO handen te laten en bedank ik Uw by voorbaat voor Uw moeite op onze behalf te maken. Uw,
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Jetje Fuchs Waterman, Canada, 10 maart 2006
 • Ben totaal verbaasd over dit eigenaardige besluit van JMW. Eigen onderzoek betekent geen onderzoek.
  Giora Nevo, Israel, 10 maart 2006
 • Een schande hoe JMW handelt.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Uri Speelman, Israel, 10 maart 2006
 • Met toenemende verbazing heb ik kennis genomen op het besluit van JMW om eigen rechter te gaan spelen in deze reeds lang slepende zaak er is nu lang genoeg gesproken over een onafhangkelijk onderzoek en dat moet er nu zeker komen want JMW heeft voor mij in 1998/99 onderzoek gedaan naar eventueel bezit van mijn familie de onderzoek-brieven leveren dan ook niets op wat wel gevonden is is een bedrag van fl 2.97 welke mijn grootvader in westerbork heeft moeten afstaan. Indien u belangstelling heeft voor de onderzoek-brieven verneem ik dat gaarne van u. Met vriendelijke groet,
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Joop de Jong (Brilleman), Nederland, 10 maart 2006
 • Ik sta achter de doelstelligen SRJO.
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Louis Godschalk, Nederland, 10 maart 2006
 • De opgewonden toon van uw nieuwsbrief leidt m.i. tot niets. Als u en uw onafhankelijke deskundigen zeker zijn van uw gelijk, schakel dan goede juridische adviseurs in en begin een zaak. Ik had graag in de nieuwsbrief gelezen wie uw deskundigen zijn en waarom ze deskundig zijn. Indien de rechter JMW dwingt om aan een onderzoek mee te werken heeft u in ieder geval voorlopig winst geboekt. Kennelijk denken JMW en Harry vd Berg zeer sterk te staan, anders zouden ze niet handelen zoals ze doen. Ik heb sympathie voor uw streven en heb zelf ook nog een (onmogelijk)appeltje te schillen met mijn toenmalige voogden. U zegt niet te schromen datgene te doen wat nodig is om op te komen voor de rechten van wezen, waar ook ter wereld. Ik zou zeggen, doe dat dan. Uw nieuwsbrief alleen verandert echt niets aan de situatie. U vroeg om een mening, ik geef u de mijne graag. Vriendelijke groet,
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Rob Fransman, Nederland, 10 maart 2006
 • Goed en duidelijk persbericht. Bravo en succes!
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Elisheva Van der Hal, Israel, 10 maart 2006
 • Ik kan niet meer zo goed de Nederlandse taal beheersen, daarvoor ben ik al te lang weg uit Nederland, sinds 1947 ben ik in Israel Nou, ik moet U eerlijk zeggen, dat de houding van het JMW niet erg goed is voor ons oorlogswezen (ik stond niet onder voogdij, want ik was al 21 jaar, toen ik wees werd, maar wees was ik ook. Probert U alstublieft een onderzoek te doen in samenwerking met de SRJO. Van het JMW, vind ik het een grote gutspa, dat ze alles alleen willen doen. Ik wens u een Shabbath Shalom en een goede en gezonde week van,
  Ik wil een onderzoek in samenwerking met de SRJO.
  Aviva Langer-Hamburg, Israel, 10 maart 2006
 • To top of page