Reactie op Boekbespreking Roestvrijstaal
van Flory Neter, VBV 29 december 2008

Kan roestvrijstaal corroderen? Wie is Flory Neter?
Door Philip Staal, 30 december 2008.

Bestel dit boek
Actieprijs: 24.95
Roestvrijstaal
Corrosie is de aantasting van materialen door inwerking vanuit hun omgeving. Roestvrijstaal corrodeert niet!
Mevrouw Neter is de voorzitter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV). Maar Flory vergist zich geregeld in haar functie en vindt zichzelf belangrijker dan haar doelgroep.

De situatie, zoals beschreven in Roestvrijstaal, is objectief en bijna uitsluitend aan de hand van schriftelijke bronnen weergegeven. De documenten zijn allemaal op de website roestvrij-staal.com toegankelijk gemaakt, zodat ieder kan kijken of de bron betrouwbaar is of niet.

Roestvrijstaal is een aanklacht tegen de onachtzaamheid en desinteresse van de na-oorlogse Joodse regentenklasse. Hoe zat de vork nu echt in de steel, met de restitutie en het conflict tussen JMW en de oorlogswezen? Philip Staal heeft hier een enorm nuttig boek over geschreven, schrijft Daphne Meijer in het NIW van 12 december 2008.
Ik laat het aan de lezer over om het boek Roestvrijstaal te kopen en zelf te beoordelen de rol van Flory Neter in deze. Ook laat ik het aan de lezer over of hij/zij, zoals Flory in haar "boekbespreking" schrijft, "op zo'n lullig klein bagagedrager" van haar willen zitten of met mij meefietsen.

Op 17 november jl. schreef mevrouw Neter nog aan mij:

"Ben jij van plan om ter gelegenheid van de presentatie van jouw boek naar Nederland te komen?
Zo ja, wanneer en waar. Geef je een persconferentie?
Mogelijk dat wij dan toch een en ander zouden moeten coordineren".
In de VBV info nummer 78 schrijft ze positief over Roestvrijstaal en o.a. herhaalt ze het schrijven van Joop Bouma, verslaggever bij Trouw:
Roestvrijstaal is enerzijds het schrijnende verhaal van een peuter die zijn ouders verloor en na de onderduik in weeshuizen terechtkwam, anderzijds is het een historisch document over het financiele rechtsherstel ver na de oorlog, uiterst nauwgezet gedocumenteerd en voorzien van een uitgebreid notenapparaat. Roestvrijstaal is de weerslag van een emotionele zoektocht, die Philip Staal bewonderenswaardig ingetogen onder woorden heeft gebracht. Achter zijn koude feiten gaat een wereld van leed en onrecht schuil. Het rechtsherstel is ruim zestig jaar na de Tweede wereldoorlog nog altijd niet voltooid. Zijn boek is een goed onderbouwd pleidooi voor grondig en onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de belangen van Joodse oorlogswezen na de bevrijding zijn behartigd.
En zomaar opeens (29 december jl.) verandert de lucht. De transformatie die VBV en SINJOI weer een zucht van verlichting geeft. Zou het komen doordat er meer licht op hun huid schijnt na het rapport 'Rekenschap' van Hoek en Joor over het vermogensbeheer van de oorlogswezen, of het ontluiken van de oorlogswezen? Opdrachtgevers voor 'Rekenschap' waren JMW, de Israelische wezenorganisatie SINJOI en het Nederlandse VBV. Echter, nadat zij het rapport hadden gelezen, distantieerden SINJOI en VBV zich er van. Maar wie een ander resultaat wilde, had andere onderzoeksvragen moeten formuleren. JMW kon zich (in 2006) niet verenigen met de opdracht en vraagstelling zoals geformuleerd door het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen (SRJO) en ging verder met SINJOI en VBV. Reden dat in 2006 het SRJO zich distantieerde van SINJOI en VBV.

In haar schrijven (VBV info van 29 december 2008) 'vergeet' Neter te melden dat professor E.J. Fischer als meelezer het "Ten geleide" heeft geschreven. Verder 'vergeet' ze te melden dat dr. D. Dolman, onder meer voorzitter van de Tweede Kamer van 1979 tot 1989 en lid Raad van State van 1990 tot 2005, op 2 december jl. het eerste exemplaar ontving. Haar "Boekbeschrijving" is een belediging van deze personen en de VBV leden.
Ook schrijft ze niet dat mijn boek door academici hoog gewaardeerd wordt en door onderzoek- en herinneringsinstituten (waaronder Yad Vashem) evenals universiteiten al is besteld.

Overigens vraag ik me af of mevrouw Neter het boek wel heeft gelezen. In ieder geval behandelt ze niet de essentie van Roestvrijstaal. Het boek gaat voornamelijk over het vermogensbeheer van de Joodse Oorlogswezen door hun voogden. Maar hierover schrijft deze vrouw niets. Feitelijk schrijft ze alleen over zichzelf en over Staal en niet over Roestvrijstaal.

Roestvrijstaal is verkrijgbaar in de boekwinkel.

  • U kunt nu het boek bestellen door hier te klikken en het boek is onderweg naar u toe.

  • In Israel ontvangt u het boek door NIS 125 te sturen naar:

    Sisanit Marketing Ltd
    P.O.Box 1411
    37113 Pardes Hanna
Met vriendelijke groet,
Philip Staal
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden.