www.wezen.org Nieuwsbrief - zondag 2 oktober 2005
 

Nieuwsbrief 1-2005 www.wezen.org

Shana Tova
Ter gelegenheid van Rosh Hashanah bieden wij u hierbij de eerste nieuwsbrief van www.wezen.org aan. In deze nieuwsbrief, die wij regelmatig zullen versturen, zullen wij u op de hoogte houden van de gang van zaken rond het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen. Lees over de achtergrond van de nieuwsbrief en wat u van ons kunt verwachten op onze website.

Actie
Inmiddels zijn er meer dan 320 reacties bij JMW binnen gekomen van over de hele wereld. Lees hier wie de petitie inmiddels hebben getekend.
Het aantal reacties is niet weinig natuurlijk. Maar het moeten er veel meer worden. Om de petitie te tekenen, hoeft u geen oorlogswees te zijn. Mist u namen van bekenden op de lijst? Wijs hen dan op deze actie. Of kent u ge´nteresseerden die geen computer bezitten? Leg hen de actie uit en vul de petitie namens hen in. Hebt u andere suggesties of bent u in het bezit van een adressenbestand dat mogelijk benut zou kunnen worden, laat het ons weten via ons contactformulier.

Reactie van JMW
Hier vindt u de brief van JMW-voorzitter Harry van den Bergh, die de aanleiding vormde de petitie te starten.

Publiciteit
Het artikel in de Telegraaf van 17 september nog niet gelezen? Of de radiouitzending van donderdag 22 september gemist? Of een ander artikel over deze zaak kwijtgeraakt? Klik hier.

Prikbord
Op het prikbord staan de ingezonde brieven. U kunt hier de Open brief aan de Nederlands joodse gemeenschap lezen, alsmede de lezersreacties op deze brief.

Still Going Strong 1945 - 2005, Amsterdam, 19-22 augustus 2005
Wij waren aanwezig op het internationaal congres van de Childsurvivors of the Holocaust.

Groeten uit.....
In deze rubriek kunt u in de volgende nieuwsbrief reacties van lezers verwachten. Die hoeven niet perse over het rechtsherstel te gaan, maar kunnen ook bijeenkomsten betreffen, oproepen van mensen die op zoek zijn naar iemand, enz. enz. Reacties kunt u mailen naar wezen@sisanit.com. De redactie hoopt op een hoge respons. Wij verwijzen u voor dit moment naar het gastenboek of het prikbord, waar u de reacties van de afgelopen weken kunt lezen.

Gratis Nieuwsbrief Wezen.org
Iedereen die de petitie heeft ondertekend, of die het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.


Nieuwsbrief www.wezen.org is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die er toe moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere ge´nteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere ge´nteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
Lezersreacties
Geef uw reactie
To top of page