www.wezen.org - donderdag 6 oktober 2005
 

Nieuwsbrief 2-2005 - 6 oktober 2005

Shana Tova
SHANA TOVA
Wij wensen u en allen die uw dierbaar zijn een goed, gezond, gelukkig en vredig 5766.

NIEUWS
De organisaties van oorlogswezen in Israël, en belangenbehartigers van oorlogsslachtoffers in Nederland en in de Verenigde Staten, zijn druk doende om één organisatie in het leven te roepen die opdracht gaat geven om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen. De organisatie zal zich niet allleen buigen over de vraag wat er is gebeurd met geld van oorlogswezen die onder voogdij stonden van joodse instellingen, maar b.v. ook met oorlogswezen die statenloos waren. Bovendien, en natuurlijk zeer belangrijk, wil de organisatie onderhandelingspartner en spreekbuis zijn naar b.v. JMW. Geef uw reactie.

REACTIE JMW - U kunt hier uw antwoord sturen
Oorlogswezen die bij JMW navraag hebben gedaan naar hun vermogen hebben inmiddels een (standaard)brief van JMW ontvangen. JMW stelt dat de financiële stukken, waaronder de zeer belangrijke eindafrekeningen, zijn vernietigd. Dit zou om een ‘normale gangbare procedure’ gaan. Het boek Kind van de rekening meldt daar iets heel anders over (zie pag. 177-180).
Ook blijkt dat JMW zélf een projectgroep in het leven wil roepen, die moet nagaan of er desondanks te achterhalen valt wat er met de vermogens is gebeurd. Een onafhankelijk onderzoek wordt kennelijk niet overwogen.
JMW vindt bovendien dat oorlogswezen zélf zouden moeten nagaan van wie zij een JOKOS-uitkering hebben ontvangen. Voor veel oorlogswezen is dat geen geringe zaak, zo niet onmogelijk.
Mocht u een dergelijke brief van JMW hebben ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
Laat ons weten of u een soortgelijke brief van JMW heeft gekregen en wat u hebt geantwoord.

GROETEN UIT....
Op het prikbord en ook in het gastenboek staan de laatste reacties. Laat de schrijvers (en ons) weten wat u van de reacties vindt. En schrijf wat u zelf hebt meegemaakt of wat u van de van de gang van zaken vindt.

Gratis Nieuwsbrief Wezen.org
Iedereen die de petitie heeft ondertekend, of die het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.

Met hartelijke groeten,
de redactie van Nieuwbrief www.wezen.org,
Philip Staal en Elma Verhey


Nieuwsbrief www.wezen.org is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die er toe moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geďnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geďnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
Lezersreacties
Geef uw reactie

To top of page