Nieuwsbrief 4-2005
www.wezen.org - vrijdag 21 oktober 2005
 

Chag Simchat Torah Sameah
Wij wensen u prettige feestdagen.

NIEUWS:
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat wij druk doende waren om ťťn overkoepelende organisatie in het leven te roepen. Wij zijn verheugd u nu te kunnen mededelen dat:

 • 'Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers Nederland' (VBV);

 • 'Amuta Leriwchat Jotsei Holland in IsraŽl' (ALJH);

 • 'Stichting (IsraŽl) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in IsraŽl' (SINJOI);

 • zich hebben aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen (SRJO).
  Besloten is dat het Samenwerkingsverband (SRJO) als enige aanspreekpunt zal functioneren naar JMW en andere instanties. Op korte termijn zal het SRJO opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek naar het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen.
  Als juridische vorm is gekozen voor een stichting. In deze stichting zal elke, bovengenoemde organisatie, twee leden en een plaatsvervanger aanwijzen welke het bestuur zullen vormen van het SRJO. Meer informatie volgt.
  Geef uw commentaar.

  MEER NIEUWS

 • Prof. dr. Arnold Heertje, heeft zich in een reactie op Nieuwsbrief 3 nogmaals uitgesproken voor een onafhankelijk onderzoek.

 • Avraham (Albert) de Vries, voorzitter van de IOH, heeft een open brief geschreven, welke u kunt vinden op het Prikbord.

 • Lees deze berichten en geef uw reactie!

  BIJEENKOMST:
  Het ligt in de bedoeling om zo snel als mogelijk een bijeenkomst met het SRJO te organiseren.
  Onderwerp voor deze bijeenkomst: Het bewerkstelligen van een onafhankelijke onderzoek naar het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen.
  Wij beseffen dat niet iedereen daarbij aanwezig kan zijn. Laat ons weten of u in staat bent in uw eigen omgeving daarover een discussie te organiseren, die ons kan helpen om de vraagstelling aan de onderzoekers te formuleren. Uw reactie wordt door ons op prijs gesteld.

  ACTIE:
  Er zijn inmiddels meer dan 380 reacties binnengekomen op onze actie om petities in te sturen aan JMW, en om inlichtingen te vragen naar het vermogen. We kunnen niet voldoende reacties krijgen. Voor het tekenen van de petitie is het niet nodig dat u een oorlogswees bent. Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving tekenen.

  REACTIE VAN JMW:
  Joods Maatschappelijk Werk heeft twee soorten (standaard)brieven aan oorlogswezen verstuurd, die vroegen naar hun vermogen.

 • brief 1 van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke onder voogdij stonden van ťťn van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
 • brief 1a van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke NIET onder voogdij stonden van ťťn van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.

  Met hartelijke groeten, Shabbath Shalom en Chag Simchat Torah Sameah,
  de redactie van Nieuwbrief WezenOrg,
  Philip Staal en Elma Verhey


  Nieuwsbrief WezenOrg is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die er toe moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
  Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
  U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
  Lezersreacties
  Geef uw reactie

  To top of page