Nieuwsbrief 5-2005
www.wezen.org - dinsdag 22 november 2005
 

NIEUWS
JOODSE OORLOGSWEZEN VERENIGEN ZICH.
Om de belangen van de Joodse oorlogswezen te kunnen behartigen is in Nederland/IsraŽl het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse oorlogswezen SRJO opgericht.

  De oprichters van het Samenwerkingsverband zijn:
 • De Stichting Nederlands-Joodse Oorlogswezen in IsraŽl - SINJOI.
 • De Stichting Kindoverlevenden uit de 2e Wereldoorlog van Nederlandse afkomst, woonachtig in IsraŽl - ALJH.
 • Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers - VBV Nederland.
  Op 13 november 2005 zijn de volgende bestuursleden gekozen:
 • Philip Staal - voorzitter

 • Ro Wiener - secretaris

 • Shalom Pront - penningmeester

 • Bestuursleden: Flory Neter; Lily van den Bergh; Shimon de Winter; Joop Zeldenrust; Tswi Herschel; Fred Altmann.
Voor achtergrondinformatie zie website: www.wezen.org
Het Samenwerkingsverband is bereikbaar per e-mail: wezen@sisanit.com
Contactpersonen:
In IsraŽl: Philip Staal, tel. (+972) (0)4 6270381
In Nederland: Flory Neter-Polak, tel. 0229 503519
Geef uw commentaar.

MEER NIEUWS
Het Samenwerkingsverband SRJO heeft op 14 november 2005 een e-mail aan JMW verstuurd. In deze e-mail stellen wij voor om gezamenlijk een stuurgroep op te richten welke zich bezig zal houden met het entameren van een onafhankelijk onderzoek naar de vermogens van de Joodse oorlogswezen - in de breedste betekenis van het woord.

ACTIE
Er zijn inmiddels meer dan 430 reacties binnengekomen op onze actie om petities in te sturen aan JMW, en om inlichtingen te vragen naar het vermogen. We kunnen er niet genoeg krijgen. Voor het tekenen van de petitie is het niet nodig dat u een oorlogswees bent. Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving tekenen.

REACTIE VAN JMW
Joods Maatschappelijk Werk heeft twee soorten (standaard)brieven aan oorlogswezen verstuurd, die vroegen naar hun vermogen.

 • brief 1 van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke onder voogdij stonden van ťťn van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
 • brief 1a van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke NIET onder voogdij stonden van ťťn van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.


  Nieuwsbrief WezenOrg is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die er toe moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
  Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
  U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
  Lezersreacties
  Geef uw reactie

  To top of page