SRJO Nieuwsbrief 6-2005
www.wezen.org - zondag 18 december 2005
 

Chag Chanoeka Sameah
Wij wensen u prettige feestdagen.

NIEUWS

BELANGRIJK

JMW vraagt in haar Bulletin Project Informatie Joodse Oorlogswezen, december 2005 aan de oorlogswezen een volmacht om hun dossiers bij o.a. het Nationaal Archief in Den Haag, het Rijksarchief in Haarlem en de Memories van Successie bij de Belastingdienst ter inzage en bestudering op te vragen.
Buiten ons om is JMW begonnen met een eigen aktie, waarin de oorlogswezen benaderd worden met een brief, die volgens ons misleidend is. JMW geeft in de brief de indruk dat het hier gaat om een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek, in samenwerking met SRJO. Dit is niet het geval.
De SRJO is van mening dat deze archieven alleen door onafhankelijke onderzoekers onderzocht moeten worden. Deze eenzijdige aktie van JMW wordt niet door SRJO ondersteund.
Wij adviseren de wezen om geen volmacht te geven aan JMW en onze voorlichting over een onafhankelijk onderzoek af te wachten.
Mocht u toch de volmacht al getekend hebben, dan verzoeken wij u dit aan ons mede te delen zodat wij u kunnen helpen dit te corrigeren.

Het bestuur van SRJO is diep teleurgesteld in de houding van JMW. Wij hebben aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. In een interview JMW Komt wezen tegemoet, gepubliceerd in het NIW van 16 december 2005, zegt JMW-voorzitter Harry van den Bergh:
"Er komt nu een onafhankelijk onderzoek, met een onafhankelijke commissie van toezicht van experts. JMW gaat in januari in Israel verder praten met de oorlogswezen."

Deze twee standpunten zijn tegenstrijdig. Een uitleg is gewenst.
Geef uw commentaar.

Voor achtergrondinformatie zie website: www.wezen.org
Het Samenwerkingsverband is bereikbaar per e-mail: wezen@sisanit.com
Contactpersoon: Philip Staal, tel. (+972) (0)4 6270381

MEER NIEUWS
Het Samenwerkingsverband SRJO heeft op 14 november 2005 een e-mail aan JMW verstuurd. In deze e-mail stellen wij voor om gezamenlijk een stuurgroep op te richten welke zich bezig zal houden met het entameren van een onafhankelijk onderzoek naar de vermogens van de Joodse oorlogswezen - in de breedste betekenis van het woord.

ACTIE
Er zijn inmiddels meer dan 450 reacties binnengekomen op onze actie om petities in te sturen aan JMW, en om inlichtingen te vragen naar het vermogen. We kunnen er niet genoeg krijgen. Voor het tekenen van de petitie is het niet nodig dat u een oorlogswees bent. Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving tekenen.

REACTIE VAN JMW
Joods Maatschappelijk Werk heeft twee soorten (standaard)brieven aan oorlogswezen verstuurd, die vroegen naar hun vermogen.

 • brief 1 van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke onder voogdij stonden van één van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
 • brief 1a van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke NIET onder voogdij stonden van één van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.

  Nieuwsbrief WezenOrg is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van Joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse Joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geïnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
  Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
  U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.

  Lezersreacties
  Geef uw reactie

 • Het spijt mij te moeten vaststellen, dat JMW nog steeds een onafhankelijk onderzoek in de weg staat. Zodoende wordt de schijn opgehouden dat er ernstige zaken te verbergen zijn. Mijn ervaring is dat volhouden en openheid de voertuigen zijn, die op den duur tot succes leiden.

 • Prof. A. Heertje, Nederland (18/12/2005, 20:25)

 • Het moet mij van het hart: Het is triest, zeer triest, dat het'60 jaar later' nog nodig is om een onderzoek te starten naar het wel en WEE van de eerlijke geldelijke verzorging van de 'Oorlogswezen'. Dat dit onderzoek onafhankelijk van enige joodse instantie, die ooit bij de zaak betrokken was, dient te geschieden is meer dan vanzelfsprekend.
  Rabbijn H. Rodrigues Pereira, Israel (19/12/2005, 19:43)

 • Ik heb vele jaren gecorrespondeerd met Mvr. Leeuwin over de levensverzekeringen van mijn ouders die nooit aan mij waren uitbetaald. Steeds kreeg ik te horen dat er niets was en dat alle dosiers waren vernietigd. Wel wist zij dat ze waren uitbetaald maar niet aan wie en voor hoeveel. Hoe kon zij dat weten als de dosiers waren vernietigd? plotseling na 7 jaar ontving ik bericht van de verzekering dat ze toch iets hadden gevonden. Ik ben nu in het bezit van copieen van deze polissen die volgens J.M.W alemaal waren vernietigd. Ra Ra Ra hoe kon dat.
  Harry Bromet, Canada (24/12/2005, 23:04)
  top