SRJO Nieuwsbrief 8-2006
www.wezen.org - vrijdag 13 januari 2006
 
Shabbath shalom

ALGEMEEN
De stichting SRJO is een overkoepelend orgaan waarin drie stichtingen -SINJOI, ALJH en VBV Nederland - zijn ondergebracht.
De SRJO heeft als primaire doelstelling, het geven van opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar het rechtsherstel van de Joodse oorlogswezen - in de breedste betekenis van het woord. De SRJO zal zich niet allleen buigen over de vraag wat er is gebeurd met geld van oorlogswezen die onder voogdij stonden van Joodse instellingen, maar b.v. ook met oorlogswezen die statenloos waren.
SRJO prefereert een onderzoek te starten in samenwerking met JMW. Echter, indien blijkt dat deze samenwerking onmogelijk is, zal SRJO niet nalaten dit onderzoek zelf te entameren.

Bovendien, en natuurlijk zeer belangrijk, functioneert de SRJO als enige spreekbuis en onderhandelingspartner naar derden.

Door middel van onze nieuwsbrief, die wij regelmatig versturen naar onze ca. 1000 geregistreerde adressen, houden wij u op de hoogte van de gang van zaken rond het rechtsherstel van de Joodse WO II-wezen.

NIEUWS

 • Joods Maatschappelijk Werk (JMW) heeft contact gezocht met de SRJO.
  Het verheugd ons u te kunnen mededelen dat de heren Van den Bergh, Vuijsje en Sanders van JMW naar Israel komen om op 5 februari 2006 met het volledig bestuur van de SRJO te spreken.
  In een interview JMW Komt wezen tegemoet, gepubliceerd in het NIW van 16 december 2005, zegt JMW-voorzitter Harry van den Bergh:
  "We (JMW) hebben een concept gemaakt met onderzoeksvragen. Wij willen dat zij (SRJO) daarop reageren, zodat we tot overeenstemming kunnen komen, ook over de mensen die het (onderzoek) gaan uitvoeren."
  In onze e-mail aan JMW van 25 december 2005 hebben wij gevraagd dit concept naar ons te sturen, zodat wij op 5 februari a.s. hierop inhoudelijk kunnen reageren.
 • De SRJO heeft in haar vergadering van 25 december 2005 besloten een aanvraag voor uitkering - uit de "MAROR"-gelden bestemd voor collectieve doelen in de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in Israel (SCMI) - in te dienen.
  Deze aanvraag is op 29 december 2005 ingediend bij het bureau van de SCMI in Israel.

  VEEL GESTELDE VRAGEN

 • Vraag: Wanneer krijgen wij - de WO II-wezen - ons geld?
  Antwoord: Het onafhankelijk onderzoek moet o.a. antwoord geven op de vraag of de Joodse voogdij-instellingen het vermogen van de WO II-wezen goed hebben beheerd. De eindconclusies van het onderzoek moeten antwoord geven op deze vraag. Indien, uit het onderzoek blijkt dat de voogdij-instellingen de vermogens van de WO II-wezen goed beheerd hebben dan komt er uiteraard geen restitutie. Echter, indien uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is dan is de weg naar restitutie open.
 • Vraag: Aan wie moeten wij - de WO II-wezen - de in ons bezit zijnde documenten geven?
  Antwoord: Wij verzoeken u dringend deze documenten goed te bewaren en vooralsnog aan niemand af te geven.
  Zodra het onderzoeksteam is vastgesteld en het onderzoek start, zult u benaderd worden door de SRJO en zult u verzocht worden uw documenten ter beschikking te stellen van het onderzoeksteam.

  Voor achtergrondinformatie zie website: www.wezen.org
  Het Samenwerkingsverband is bereikbaar per e-mail: wezen@sisanit.com

  ACTIE
  Er zijn inmiddels ruim 460 reacties binnengekomen op onze actie petities in te sturen aan JMW, en om inlichtingen te vragen naar het vermogen. Voor het tekenen van de petitie is het niet nodig dat u een oorlogswees bent. Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving tekenen.

  REACTIE VAN JMW
  Joods Maatschappelijk Werk heeft twee soorten (standaard)brieven aan oorlogswezen verstuurd, die vroegen naar hun vermogen.

 • brief 1 van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke onder voogdij stonden van één van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
 • brief 1a van JMW is een (standaard)antwoord van JMW aan de WO II-wezen welke NIET onder voogdij stonden van één van de Joodse voogdij-instellingen.

 • Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.

  DONATIES
  Alle bestuursleden en medewerkers van de SRJO zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze goede zaak.
  Een onafhankelijk onderzoek door deskundigen kost veel geld.
  De SRJO heeft geld nodig voor haar project: "een onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van Joodse WO II-wezen uit Nederland." Dit is een goed moment voor SRJO-leden, sympathisanten en/of geinteresseerden om klein of groots te kunnen bijdragen aan het doel van de SRJO.
  Neem contact op met de SRJO.


  Nieuwsbrief WezenOrg is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van Joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse Joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geïnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
  Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
  U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze service opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
  Lezersreacties
  Geef uw reactie

 • Geweldig dat er mensen zijn die na zo'n lange tijd het voor de oorlogswezen opneemt. Dat wordt tijd. Zouden er ook mensen zijn die het voor de tweede generatie oorlogsslachtoffers opnemen, maar die geen uitkering krijgen omdat ze in Israel geboren zijn en twee jaar na de geboorte naar Nederland zijn gekomen, met een Hollandse moeder die in Nederland is geboren en in Nederland ondergedoken is geweest. Als er meer mensen zijn met dit probleem zou ik dat graag van u horen. Met vriendelijke groeten,
  Rita Creveld, 13 januari 2006.

 • bedankt voor jullie hard werk. Ik was in de Bergstichting voor 7 jaren en Ezrath ha jeled was mij voogd. nogmaals groeten en mij thanks.
  Bettie Erlich Waterman, 14 januari 2006.

 • Voor mij is het heel moeilijk te beoordelen over JMW, aangezien ze voor mijn gevoel mij altijd goed behandeld hebben. Ik heb vanaf 1945 tot 1957 in de Bergstichting-Laren gezeten.
  Max van Praag, 17 januari 2006.
 • To top of page