Nieuwsbrief 9-2006
www.wezen.org - donderdag 16 februari 2006
 
Shabbath shalom

De SRJO is een stichting
De SRJO is officieel ingeschreven bij de ďIsraŽlische Stichting AutoriteitĒ onder nummer 580455533.

JMW in gesprek met SRJO
Op 5 februari 2006 om 13:30 uur zijn in Netanya een delegatie van Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam en het voltallige bestuur van de SRJO, Israel, bijeengekomen.

Het uitgangspunt van deze eerste ontmoeting was te werken aan een gezamenlijk standpunt met betrekking tot een algemeen onafhankelijk onderzoek naar het vermogen van de Nederlandse Joodse WO II wezen en het beheer daarvan. Het gesprek verliep in een open sfeer waarbij door beide partijen duidelijkheid werd verschaft in hun zienswijze op welke manier een dergelijk onderzoek moet plaats vinden.

JMW is geenszins van plan een
collectieve restitutie toe te kennen aan de wezen.

Ongeveer een week voor deze bijeenkomst heeft de SRJO - naar aanleiding van een interview in het NIW met Harry van den Bergh waarin hij de mededeelde dat JMW een voorstel klaar heeft voor een onafhankelijk onderzoek - verzocht om dit voorstel voor de vergadering aan de SRJO voor te leggen.
Dit voorstel werd uitgebreid besproken en van alle kanten belicht op deze eerste ontmoeting. Vooral werd door de SRJO benadrukt, dat de onderzoekscommissie onafhankelijk moet zijn. Verder stemde JMW er mee in dat beide partijen het in een verklaring met de benoeming van de onderzoekscommissie eens dienen te zijn.

Philip Staal, voorzitter van de SRJO, deelde JMW mede, dat de SRJO het ingediende voorstel van JMW zal bestuderen en bespreken op de bestuursvergadering van de SRJO en binnen 14 dagen schriftelijk haar zienswijze aan JMW zal zenden.

Inmiddels heeft een commissie van de SRJO een document ontworpen voor een onafhankelijk onderzoek dat ter bestudering ligt bij de aangesloten stichtingen ter kennisname en voor eventuele op- en aanmerkingen.

De delegatie van JMW maakte nogmaals duidelijk dat JMW geenszins van plan is een collectieve restitutie toe te kennen aan de wezen.
Toegezegd werd, dit in een brief te bevestigen aan de SRJO die dit schrijven onder de aandacht zal brengen van de belanghebbenden. De afgevaardigden van JMW deelden de vergadering tevens mede dat zij zelf alle individuele aanspraken zal behandelen en een beroepscommissie zal benoemen.
Het standpunt van de SRJO is u bekend "onafhankelijke onderzoekers dienen de individuele claims mee te nemen in het algemene onafhankelijke onderzoek".

Gezamenlijk werd besloten een persbericht uit te doen gaan. Dit bericht werd inmiddels gepubliceerd in het NIW.

Na inhoudelijke discussies werd de vergadering om 18:15 uur gesloten.

Ledenstop SINJOI
SINJOI - Stichting (IsraŽl) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in IsraŽl, heeft een ledenstop voor eerste generatie WO II-wezen ingesteld.
Tot onze verbazing heeft SINJOI verschillende WO II-wezen het lidmaatschap geweigerd.
Dit terwijl er op de aanstaande algemene jaarvergadering van SINJOI, welke op 21 februari 2006 in Hotel Nahar HaJarden, Tiberias, gehouden wordt, het volgende agendapunt staat:
Punt 14: Lidmaatschap tweede generatie.
Dat is toch wel erg vreemd vinden wij. Wel tweede generatie maar niet eerste? Wat is hier aan de hand?


Deze Nieuwsbrief is een dienst van de SRJO (Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen).
Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze service opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
Lezersreacties
Geef uw reactie

 • Het ergste dat een mens kan overkomen is: "ONVERSCHILLIGHEID". Bij de wezen organisatie SINJOI waren de laatste weken veel verrassingen. De prachtige vormgevende website werd niet aan de leden verklapt, d.w.z ik als betalend lid, zelfs voor het jaar 2006, wist er niets van. De inhoud van het website is voor mij moeilijk te verwerken. Ik sta er nog steeds perplex van. Drie wezen organisaties: V.B.V.(Nederland), SINJOI en ALJH die naar het zelfde doel streven hebben eind oktober 2005 in volle vertrouwen besloten onder een overkoepelde organisatie samen het doel ten goede van de wezen te bereiken. De organisatie SRJO (Stichting Reherstel Joodse Oorlogswezen) is wettelijk opgericht. Een van de besluiten was dat enkel SRJO met JMW (Joods Maatschapelijk Werk)in onderhandeling zal zijn. Eergisteren las ik in www.sinjoi.info dat ook SINJOI aan het onderhandelen is met JMW en met het ministerie van Justitie in Nederland. Er werd geen woord gerept over SRJO. In mijn boekje mogen en kunnen zulke rare gevallen niet voor komen. Shabat shalom,
  Giora Nevo (17 februari 2006, 13:25)
 • Eerst bedankt voor alles wat uw doet en ook om mij op de hoogte te houden met alles. Wel erg teleurgesteld met de uit komst tot nu. Hartelijk groeten,
  Victoria clement-peper (18 februari 2006)
 • LEDENSTOP?
  Mijn inziens wordt zoiets niet zo maar geschreven, wanneer er niet een grondige reden voor is. Volgens de amutot wet kunnen twee personen of meer een amuta oprichten. Een amuta is een stichting die geen winsten heeft, dus bestaat er ook geen winstverdeling. Ieder die akkoord gaat met de regels: (beschreven statuten) van de amuta, niet door de politie wordt gezocht, een rechtvaardig persoon boven de 18 jaar is mag lid worden van de opgerichte amuta. Deze wetenschap kan ieder na zien in de uitgedrukte wet van de amutot "http://www.isa-is.org.il/tekamuta.htm zodra dus een persoon die het zelfde doel van de genoemde amuta heeft, graag lid wil worden van de besproken amuta, zijn jaarlijkse contributie betaald, voldoet aan de regels van de amuta, is deze persoon lid van de amuta. Mocht er iemand zijn die een grondige reden heeft om deze persoon of personen het lidmaatschap te weigeren, moet hij/zij zich aan het bestuur wenden met de uitleg van de tegenstand. Deze maatregelen gebeuren zelden, mocht het toch zo zijn moeten eerst alle leden er van op de hoogte gehouden worden, de beste oplossing voor dit probleem is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ieder andere verhandeling mag niet enkel door het dagelijkse bestuur of een gedeelte van het bestuur besloten worden, zou het toch gebeuren is dit besluit onwettelijk en mag dit persoon zich beklagen bij de rasham hamutot. Wat ik echter niet begrijp waarom volwassenen die allen voor het zelfde doel strijden het niet samen kunnen doen. In mij boekje staat: dat wanneer twee ruzie maken voor het zelfde ideaal, de enigste die er aan verdiend is degenen tegen wie men strijd, in dit onmogelijk geval enkel JMW.
  Giora Nevo (27 februari 2006)
  To top of page