Nederlands Hebrew English
Home
Documenten
Bestel nu
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Over ons
Nieuws
Ter nagedachtenis
Contact
Links
Video

Philip Staal
Philip Staal

23 april 2010
De Prijs van de Pet
Referendum VBV inzake wezenkwestie

reacties (22)

JMW lijkt bereid om een 'Fonds Joodse Oorlogswezen' op te richten, zo lees ik op de website van VBV. Uit het fonds zou een aantal zaken kunnen worden gefinancierd zoals:
  • Sociaal-culturele activiteiten voor Joodse oorlogswezen.
  • Eenmalige financiële bijdragen voor deze joodse oorlogswezen.
  • Cultuurhistorische projecten.
Wezenkwestie? Wat bedoelt VBV hiermee?
De jongste WO-II oorlogswees is vijfenzestig jaar. Voordat deze projecten van start gaan zijn er nog maar enkele wezen in leven.
Vanaf 1999 tot 2004 heeft de Nederlands-Joodse gemeenschap voor besteding aan collectieve doelen een totaal bedrag van ruim € 80 miljoen ter beschikking gekregen, de zogenaamde Maror-gelden.
Wat is de reden een nieuw fonds 'Fonds Joodse Oorlogswezen' op te richten?

Ruim tien jaar vecht ik met andere oorlogswezen om een wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de oorlogswezen te initiëren.
Joods Maatschappelijk Werk (JMW), samen met de nabestaande van de voormalige Regenten van de Joodse Voogdijinstellingen, sparen moeite nog kosten hun "waarheid" te bewijzen. De wetenschappelijke waarheid moet, by hook or by crook, onder de pet blijven.
Tot nu toe komen mijn ervaringen (en mijn voorspelling) aardig overeen met die welke worden beschreven in het 'Liedje' geschreven door Judith Herzberg:

Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer
dan je denkt.

Het is altijd veel duurder dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel duurder worden dan ik denk
dan wordt het toch nog duurder
dan je denkt.

Het conflict tussen de oorlogswezen en JMW gaat over feiten en waarheidsvinding, emoties moeten daar buiten gehouden worden. De feiten zijn:
  • In 2004, door middel van een juridische fusie, ontfermt het Samenwerkingsverband JMW zich over het miljoenenkapitaal van de Joodse voogdijinstellingen.
  • JMW heeft zich in de rechtszaak, aangespannen door de gebroeders Staal om de fusie tegen te houden, beroepen op verjaring.
  • Wie kennis neemt van Roestvrijstaal kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de Joodse oorlogswezen door Joodse voogdijinstellingen zijn beroofd van delen van hun vermogen.
    Joods Maatschappelijk Werk heeft justitie bewust valselijk voorgelicht om deze onverkwikkelijke feiten in nevelen te hullen.
Als het om mijn bevindingen gaat, is Herzbergs liedje gemakkelijk uit te breiden, zoals:

Het is erger dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel erger zijn dan ik denk
dan is het toch nog erger
dan je denkt


JMW (de juridische opvolger van de Joodse voogdijinstellingen) moet gewoon zijn oprechte excuses aanbieden voor het leed wat de oorlogswezen is aangedaan.
Het maakt voor de WO-II oorlogswezen toch geen verschil of een notaris, advocaat, makelaar en/of de Joodse voogdijinstelling zich een gedeelte van hun vermogen heeft toegeëigend. De Joodse voogdijinstellingen waren immers de beheerders van hun vermogen.

Een nieuw fonds beheerd door de nieuwe generatie Regenten geeft geen oplossing van het conflict.

Geef uw reactie
Naam*
E-mailadres*
E-mailadres tonen
Woonplaats*
*Verplichte velden
Uw bericht

top
Reacties

Ooit heb ik het volgende gedicht ontvangen (weet niet meer van wie). Vindt het erg toepasselijk voor de situatie.

Daar stonden zij, geheel verloren
Zonder haard en zonder huis
De dagenraad begon te gloren
Verdwenen was het Duitse gespuis

De eenzaamheid heeft toe geslagen
Geen pa of ma meer in de buurt
De eenzaamheid was niet te verdragen
Het wachten heeft niet lang geduurd

Daar waren zij, de nieuwe vaders
Veel voogden stonden in de rij
Of waren dit ook weer verraders
En was er ook voor mij een bij

Geen zorgen meer er wordt gezorgd
Het kind ter hulpe, ja dit zijn wij
Probeer te lachen, leef onbezorgd
Wordt wel afhankelijk van mij

Wij zullen heus voor je gaan zorgen
Probeer het leed te gaan verhullen
Je zult er hopelijk niets van merken
Hoe wij geruisloos zakken vullen

Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 30 april 2010.

Met het sturen van onderstaand e-mail naar "Undisclosed Recipient" bevestigd Eldad Kisch onze stelling zoals verwoord in Nieuwsbrief 19:
Joods Maatschappelijk Werk (JMW), samen met de nabestaande van de voormalige Regenten, sparen moeite nog kosten hun "waarheid" te bewijzen. De wetenschappelijke waarheid moet, by hook or by crook, onder de pet blijven.
Redactie wezen.org, Israel, 30 april 2010

Ik stuur dit (Referendum VBV inzake wezenkwestie, red.) door als steun aan het initiatief van Flory Neter, op persoonlijke titel, en niet als vertegenwoordiger van enige officiele instantie.
Eldad Kisch, Israel, 30 april 2010

Mijn gevoel over Uw bericht klopt helemaal en dat is al jaren zooooo. Waarom kan dit niet via de Wuv cq S.V.B.dat spaart volgens mij veel geld en tijd, daar dit in de toekomst toch het te volgen traject zijn. Met vriendelijke groet,
Fred Senator, Eefde, Nederland, 28 april 2010

As they say in the States: right on. Those who need the money can't get it and by the time it is available they are no longer alive. Who then receives those funds?
Leo Roos, Los Angeles, USA, 26 april 2010

Beste Philip, Even een ractie op Flory Neter haar schrijven. Hoe had je (volgens haar) het dan moeten doen? Je mond houden? Ik weet wel waarom....je maakt ons te wijs!!! Het is toch de zelfde Flory die bij JMW werkt.......en nu weer in een nieuwe fusie zit, en wij maar geloven dat ze het met de wezen het beste voor heeft. Wie zal dat betalen lieve lieve Gerritje? Juist geraden de wezen (de nieuwe fusie).
Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 26 april 2010

Heb het voorstel van VBV gelezen. Wat is de bedoeling met: "Sociaal-culturele activiteiten voor Joodse oorlogwezen?"
Wanneer ik me zelf als voorbeeld neem, begrijp ik ten eerste niet wat ze daarmee bedoelen en zie ik niet waarvoor ik zoiets nodig heb, voor onze cultuur zorg ik zelf.
Wanneer het VBV Fonds een culturele avond voor een vermogen in Tel-Aviv organiseert en ik er nog 150 km voor rijden moet ben ik er al geweest. De meeste (nebish) overlevende shoawezen zijn allen ver boven de 75 (ik 79), de allerjongste die net voor het eind van de oorlog 1945 geboren is, mag vandaag ook 65 jaar oud zijn. Alhoewel ik er voor in aanmerking kan komen want Le Ezrat HaJeled heeft voor mij gezorgd toen ik in 1946 terug kwam uit mijn onderduik in Katholiek's zuid Belgie. Maar ik heb echt geen zin om al die domme formulieren weer in te vullen .
Laten we zeggen dat ik me bedenk en vul ze wel in, dan zijn er een heleboel jongelui van onze leeftijd die dan mogen hopen dat de cultureele hulp nog op tijd aankomt plus/minus 10 jaar.
Het enige wat zou kunnen helpen is een maandelijkse uitkering van enkele honderde Euros en zeker nu de Euro zo laag staat. Voor ons in Israel heeft de Euro al een 11% van zijn waarde tegenover de sterke shekel verloren. Verleden jaar kreeg men van de bank voor 1 Euro circa 5.50 shekel, nu ontvangen we voor dezelde Euro 4.90 shekel .
Goed dat jullie enkel de oorlogswezen willen vergoeden op een of andere manier en niet de organisaties. Wat ik echter ook niet begrijp waarom moet VBV het Joodse wezenfonds met JMW oprichten. Deze laatsten hebben de overlevende oorlogswezen met de jaren ontzettend veel leed aangedaan, waarom moet men nogmaals de kans nemen dat het nogmaals gebeuren kan. Bedankt, maar zonder mij.
Een bijzondere dank aan dhr. Philip Staal die met zijn website ons de kans geeft onze opinies te uiten.
Giora Nevo, Kiryat Gat, Israel, 26 april 2010

Dank Philip. Je bent een echte volhouder. Heel goed, maar gaat dat niet ten koste van jouw gezondheid??
Ik zal een en ander zorgvuldig gaan lezen.
Robert Hompes, Den Haag, Nederland, 26 april 2010

Ik ben het met u eens, dat ze dit keer het geld meteen moeten betalen. Ik ben een van de jongste weesje met 77jaar. Ik heb een hart conditie, wie weet hoelang ik blijf. Hartelijk bedankt voor uw brief. Mijn nederlands is niet zo goed meer. Gegroet
Bettie Erlich-Waterman, Toronto, Canada, 25 april 2010

Het JMW en andere Joodse instellingen verwachten van iedereen restituties van Joodse eigendommen die op onverklaarbare wijze verdwenen zijn en dat zij excuses aanbieden voor al al het leed dat is aangedaan aan de Joden tijdens de SHOA, maar eindelijk eens hand in eigen boezem te steken en fouten te erkennen die gemaakt zijn, schijnt, of is onmogenlijk. Binnenkort het vervolg n.a.v. het Joods-onroerendgoed wat voor en tijdens de 2de WO verdwenen is. Platform-Israel en JMW gaan ook hier weer een gedeelte van de MARORgelden aan verkwisten, wat eigenlijk aan de slachtoffers ten goede zou moeten komen, maar................(zelf invullen). Ook hier weet de rechterhand niet wat de linkerhand doet en blijft het in nevelen gehuld. Philip "kol Ha Kavot" voor je standvastigheid indeze zaak !! Vriendelijke groet,
Max. C. van der Glas, Netanya, Israel, 25 april 2010

Beste Philip,
Jammer dat je meent het zo te moeten doen. Groet,
Flory Neter-Polak, Schellinkhout, Nederland, 25 april 2010

Lieve mensen, hoe lang zijn jullie ons van onze rechten onthouden? De voorzitster van de VBV heeft me om mijn telefoon nr. gevraagd en heb ik natuurlijk direct gestuurd. Geen antwoord ik ben al 81 jaar en was ondergedoken in 1942-45. Zo wachten ze tot we overleden zijn? groeten Philip van,
Jetje Fuchs Waterman, Peterborough, Ontario, Canada, 25 april 2010

Het is een groot schandaal - Joden beroofd door Joden
Micha Van Son, Zichron Yaakov, Israel, 25 april 2010

Ik ben ziek en mijn voogden waren jmw sinds lange tijd dank u
Sonja Lilienstern-Spijer, Haifa, Israel, 25 april 2010

Jishar kochega !!!!!!
Benjamin Peleg (flesschedrager), Rechovot, Israel, 25 april 2010

Beste Philip.Ik heb jou onlangs een mail toegezonden, die gaat over vbv en hun denkbeelden. Ik was van mening dat dit een raakpunt zou kunnen zijn, met jou ervaring, wilde ik dit jou sturen om inzicht te kunnen hebben met dit gebeuren. Hartelijke groeten,
Joop Smeer, Amersfoort, Nederland, 25 april 2010

Wij beiden (mijn vrouw en ik) hebben Roestvrijstaal gelezen. Het boek heeft ons buitengewoon geboeid. Vooral omdat de problematiek ons zo dichtbij is komen staan. Na het lezen is ook de verhouding tot het boek Kind van de rekening ons duidelijk geworden en daarmee het advies om Roestvrijstaal te gaan lezen. De achter ons liggende weken kwamen wij onder de indruk van de gedegenheid waarmee de schrijver zijn onderzoek heeft uitgevoerd. Mede door de energie en tijd daaraan besteed vinden wij het erg jammer, dat het onderwerp niet heeft geleid tot een dissertatie. De eindconclusie, dat een wetenschappelijk onderzoek broodnodig is doet naar onze mening niets af aan de wetenschappelijke verdienste van dit onderzoek en het respect voor de boekstaving. Misschien horen wij nog eens of er op enig moment sprake is geweest van een promotiekans?
Het zijn de, overigens onderbelichtte, frustraties van de schrijver tijdens het onderzoek, die ons respect voor zijn doorzettingsvermogen hebben bewerkstelligd. Wij zouden zijn boek een grotere lezerskring toewensen en zouden daaraan ook willen bijdragen, maar als daarover reeds gedachten zijn geformuleerd, dan horen we die graag.
Hans E, der Weduwen, Noordwijk, Nederland, 25 april 2010

Ik ben het volkomen met je eens. Ik zie niets in een apart fonds voor gezellige bijeenkomsten. De wezen zijn op een leeftijd gekomen dat de meesten niet meer willen reizen voor dit soort zaken. Via de Maror-gelden is er geld ten over. Groetjes,
John Koekoek, Amstelveen, Nederland, 25 april 2010

Philip, Ik heb alle respect voor je volhouden ! Don't give up ! Vriendelijke groeten,
Jacky Pri-Gal, Eilat, Israel, 25 april 2010

Mijn schoonmoeder zei dan tegen mijn schoonvader: "Max, erger je niet".
Die antwoordde dan: "Ik erger mij wel, maar het helpt niets!"
Joseef Vleesschhouwer, Israel, 23 april 2010

Wederom worden door de regenten nieuwe generatie opzettelijk een deel van de wezen die onder de hoede waren van particulieren totaal uitgesloten.
Tswi Herschel, Telmond, Israel, 23 april 2010.

Tot mijn grote verbazing (schrik) kreeg ik een mail deze ochtend van VBV. Daarin schreven ze o.a dat JMW en VBV weer een andere mannier hebben bedacht om de wezen weer HOOP te geven dat er misschien als nog geld aan de wezen uitbetaald wordt. Je moet wel een hele vragen lijst invullen en daar op mag je mee beslissen waar het eventuele geld aan uitgegeven wordt.
Het verbaasd mij dat er tot op heden nog steeds geen onafhankelijk onderzoek heeft plaats gevonden. Maar aan het eind van de rit zal wel niemand wat krijgen. JMW zal zijn verhaal wel klaar hebben bij de drukker
Ja, zeker weten Philip, het maakt ons geen reet uit door wie we zijn bestolen, pleeg gezin, advocaat, notaris, Joodse voogdijinstelling, het tuig speelde allemaal onder 1 PET.
Nu weer een nieuw fonds oprichten? Waarom? JMW beroept zich nog steeds op verjaring. Maar, wezen verheug je niet op geld er zijn nog te veel mensen die in fondsen zitten en in nieuwe fondsen willen zitten en niet vies zijn van geld!
Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 23 april 2010.
top