NederlandsHebrewEnglishwezen.org
Home
Documenten
Bestel nu
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Over ons
Nieuws
Ter nagedachtenis
Contact
Links
Video

Philip Staal
Philip Staal
Opinie
17 december 2010

Achtergrond, doel en de verdeelsleutel van het WezenfondsGisteren ontving ik een e-mail van JMW waarin de achtergrond, doel en de verdeelsleutel van het Wezenfonds bekend gemaakt wordt.
In de e-mail schrijft de Uitkeringscommissie dat ze het op prijs zouden stellen indien ik deze informatie ook verspreid onder de andere mij bekende belanghebbenden, dus andere oorlogswezen, over wie indertijd ‘de Fusie’ (d.w.z. het Nederlands Israëlitisch Jongensweeshuis, de Berg-Stichting, de S.A. Rudelsheimstichting en Le-Ezrath Ha-Jeled) de voogdij had. Met deze Nieuwsbrief voldoe ik aan hun verzoek.

Archief:

 • Opinie 17 maart 2011
 • Beheer wezenfonds door JMW
 • Reactie van SINJOI
 • Opinie 28 juni 2010
 • Einde conflict wezenkwestie?
 • Overleg JMW spaakgelopen
 • Finale Oplossing JMW stijl
 • Besluit Oorlogswezenfonds
 • Opinie 23 april 2010
 • Opinie 16 december 2009
 • Open brief aan Ed van Thijn
 • Respect voor emoties
 • Beroofd door je eigen volk
 • Nieuwsbrief 11, 2006
 • Vermogensbeheer WOII wezen


 • In het Uitkeringsreglement kan men de achtergrond, doel en verdeelsleutel van het Fonds lezen. Het bedrag vastgesteld door JMW voor dit in leven geroepen oorlogswezenfonds is 125.000 euro. Omgerekend naar de waarde van de jaren vijftig van de vorige eeuw is dit minder dan vier euro per oorlogswees. Dat is volgens JMW een reëel bedrag als het gaat om het rechtsherstel van Joodse WO-II wezen.

  Het Uitkeringsreglement geeft als achtergrondinformatie voor de oprichting van dit fonds:
   De overheid stelde zich ten aanzien van deze groep kil op. Uitgangspunt van de overheid was dat men de Joden, en daarmee ook de Joodse oorlogswezen, niet als aparte groep wilde zien en geen onderscheid wilde maken, zoals de Duitsers dat hadden gedaan.
   Ook indien men begrip heeft voor dit uitgangspunt betekent dat wel dat de overheid geen oog heeft gehad voor de bijzondere positie waarin zij verkeerden.
   Ook de bevolking had in de naoorlogse jaren weinig compassie met deze groep. Voor een deel is dit verklaarbaar, omdat men zijn eigen zaken moest regelen, maar er was ook sprake van een vijandige zo niet zelfs antisemitische houding.
   Een belangrijk deel van deze, inmiddels bejaarde, groep Joodse oorlogswezen voelt zich door de Nederlanse samenleving in de steek gelaten.
  Op zijn zachtst gezegd is hier sprake van een misverstand en/of verdraaiing van de feiten.
  Om bovenstaande - door JMW aangehaalde - achtergrond, werden begin deze eeuw door de Joodse partijen overeenkomsten gesloten met de Nederlandse financiële instituten en de Nederlandse overheid. De door deze instituten beschikbaar gestelde bedragen, de zogenaamde Maror-gelden, is restitutie van de resten van geroofd Joods bezit. Dat wil zeggen, teruggave van Joods vermogen dat onterecht bij de Nederlandse instituten en -overheid aanwezig waren, als resultaat van het naoorlogse restitutiebeleid van de overheid. Ook de oorlogswezen hebben hun deel van de Maror-gelden ontvangen. Dit punt is afgehandeld en gesloten.
  Ik beschouw het als een voorrecht en eer dat ik heb mogen bijdragen aan de voltooiing van dit gedeelte van het naoorlogse rechtsherstel.
  Echter, de strijd van de Joodse oorlogswezen tegen de voogdijinstellingen en hun vermogensopvolger JMW gaat om restitutie van hun vermogen dat nog bij deze instellingen ligt.

  De Feiten zijn als volgt:
  • In 2004, door middel van een juridische fusie, ontfermt JMW zich over het miljoenenkapitaal van de voogdijinstellingen.
  • JMW heeft zich in de rechtszaak, aangespannen door de gebroeders Staal om de fusie tegen te houden, beroepen op verjaring.
  • Wie kennis neemt van het boek Roestvrijstaal, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de Joodse oorlogswezen door voogdijinstellingen zijn beroofd van delen van hun vermogen.
   JMW heeft justitie bewust valselijk voorgelicht om deze onverkwikkelijke feiten in nevelen te hullen.
  Ik citeer hier graag het NIW artikel van 18 juni 2010. "De Joodse voogdij-instellingen, JMW en de Joodse oorlogswezen zijn immers voor altijd met elkaar verbonden" zegt Vuijsje in een artikel over de Joodse oorlogswezen. Met deze uitspraak ben ik het volkomen eens, immers, JMW ontfermde zich in 2004, door middel van een juridische fusie, over het miljoenen kapitaal van de Joodse Voogdijinstellingen.
  Het wordt tijd dat JMW zijn excuses aanbiedt voor het leed de oorlogswezen aangedaan.
  Het maakt voor de WO-II oorlogswezen geen verschil of een notaris, advocaat, makelaar en/of de voogdijinstelling zich een gedeelte van hun vermogen heeft toegeëigend. De voogdijinstellingen waren immers de beheerders van hun vermogen. De claim ligt dus bij JMW als zijnde de vermogensopvolger van de voogdijinstellingen.
  Het Uitkeringsreglement, de verdeelsleutel en de 125.000 euro van het Wezenfonds vormen een belediging van de Joodse gemeenschap, meer in het bijzonder van de oorlogswezen. Er blijkt opnieuw minachting en onverschilligheid uit tegenover deze zwaargetroffen groep oorlogsslachtoffers.

  Conclusies:
  • De Nederlandse overheid, Verzekeraars, Banken en Beurs hebben met de Maror-gelden volledige kwijting gekregen van de Joodse gemeenschap (inclusief de oorlogswezen).
  • JMW is de enige organisatie waar onterecht Joodse vermogens van de Joodse oorlogswezen liggen. Maar JMW plaatst de schuld van hun onfatsoenlijk naoorlogse gedrag, bij de overheid. In Amsterdam noemen ze dat een gotspe.
  • Het oorlogswezenfonds geeft geen oplossing van het conflict. "Diefstal compenseer je niet met een gebaar."
  • Ik voel me "Beroofd door je eigen volk", zoals Elma Verhey schrijft in haar open brief aan Ed van Thijn, gepubliceerd in het NIW van 16 oktober 2009.
  Philip Staal

  Geef uw reactie
  Naam*
  E-mailadres*
  E-mailadres tonen
  Woonplaats*
  *Verplichte velden
  Uw bericht

  top
  Reacties (41)

  Wat voor een wereld leven we nu? Zoveel onrecht die JMW doet aan de oorlogswezen. Wij die onze ouders en familieleden hebben verloren in de 2e wereldoorlog. Die van ene hoek naar de andere hoek werden gestuurd zonder financiele hulp kregen van de overheid enz.. Om toen weer zo veel mogelijk nieuw leven in te blazen in de wereld. Wat vele van onze mensen, ja alleen de goede en eerlijke mensen zeer moeilijke tijden hebben gehad om weer boven water te komen, er zijn er bij die vandaag de dag erg moeilijk hebben. Maar die zeer slechte mensen die in israel en in holland de zaak misbruiken, hadden toen beter in die moffenland moeten blijven. Want geld is voor hun betere middel dan onze mensenlevens. Dat JMW twee gezichten heeft dat zag ik al aankomen, jaren geleden al. Als zij niet willen uitkeren zoals het is afgesproken met de instantie die voor de oorlogswezen behartig. Dan zijn de gevolgen niet te overzien!!!! Dan zal ik met de hoogste persoon in Nederland in kontakt komen over deze kwestie. Boontje komt om zijn loon!! De wereld heeft zijn geweten!!!!
  Max van Cleef, Arad, Israel, 24 januari 2011.

  Beste Lex, Alles wat ik hiervan weet heb ik op mijn website wezen.org geplaatst. Met vriendelijke groet,
  Philip Staal, Pardes Hanna, Israel, 10 januari 2011.

  Beste Philip, Deze week kreeg ik van Joop Mouwes een formulier toegezonden met bij behorende brief. In de brief werd hem meegedeeld dat hij 2000 euro zou krijgen van een fonds oorlogswezen. Hij kreeg een voorschot van 750 euro. Bij onderzoek op internet blijkt dit uit het bedrag van 125.000.- dat Vuyske in al zijn goedheid had gereserveerd werd betaald. Lijkt allemaal nergens op. Mijn vraag is nu, is dit schrijven bij alle oorlogspleegkinderen in Israel terecht gekomen. In Nederland is hier niets van bekend volgens mij. Ik heb het formulier van Joop gekregen en ingevuld en weggstuurd. Niet voor die fooi, maar wil weten hoe ze op de aanvraag reageren terwijl wij in princiepe van niets weten. Mocht je er iets meer van weten, dan hoor ik dit graag van je. heb regelmatig discussies met Vuysje. b.v.d. groeten,
  Lex Lesgever, Leiderdorp, Nederland, 9 januari 2011.

  Vandaag hebben we een reden om ons trots te voelen met ons democraties gerechtshof, die de gewezen Israelische President dhr. Moshe Katzav veroordeeld heeft wegens sexuele geslachtsgemeenschap tegen 7 onderdanen, tegen hun wil. Mogelijk kunnen ook ander democratiese landen enkele rechtzaken recht zetten zo als aan dhr. Philip Staal een van de ondertertekenaars van de overeenkomst met de banken, de Amsterdamse beurs en de Joodse organisaties, waarin medio 2000 de teruggave van 143 miljoen euro (samen met de overheid en de verzekeraars ca. 350 miljoen euro) aan Joods oorlogs tegoeden werd geregeld. Niemand heeft er ooit na omgezien hoe deze gigantische sommen geld verdeeld werden en wie daar aansprakelijk voor zijn. Wel heeft het Joods Maatschapelijk Werk aan de Nederlandse overheid gezegd dat de besproken dossiers vernietigd waren. Deze overheid besloot JMW gelijk tegeven wegens de verjaring van de gebeurtenissen.
  Nu heeft het JMW 125.000 euro vrijgesteld aan de overgebleven wezen die nog in het leven zijn. Het Nederlandse gerechtshof vergat (slecht voor te stellen) dat er geen verjaring bestaat voor oorlogmisdaden gepleegd in en na de Tweede Wereldoorlog
  Giora Nevo, Kiryat Gat, Israel, 30 december 2010.

  Geachte heer Staal, De laatste jaren heb ik verschillende dingen ontdekt over de wezen kwestie. Van verschillende kanten krijg ik te horen dat die verschillende clubjes de hele zaak saboteert en maffia-achtig gedoe veroorzaken. Ik woon sinds 1970 in Arad en met de kwestie oorlogswezen, kwam ik in aanraking via een vriend van mij uit Natanya die mij vroeg om lid te worden van SINJOI. Dat was meer dan 7 jaar geleden. Ik wist toen van niets hoe dat allemaal in elkaar zat. Maar nu langzamerhand kom ik er achter dat dit niet de juiste is! Zou graag met u in contact willen komen met alle gegevens wat in die jaren over mijn leven bewijzen hebt gekregen, via koningin Beatrix van de regering gekregen hebt.
  Met vriendelijke groeten,
  M. van Cleef, Arad, Israel, 27 december 2010.

  Beste mevr.m.van Geuns, Zoals u weet is SINJOI op 16 december 2001 opgericht, om met alle wezen gezamelijk dit probleem op te lossen. Voorjaar 2010 heeft het Israel Instituut (een fictieve organisatie opgezet onder andere door Avraham Roet in 1998) een 4e wezen organisatie opgericht. De directie bestaat o.a uit Avraham Roet, Eldad Kisch en Barend Elburg. Deze drie heren zijn geen oorlogswezen. Geselecteerde wezen werden pertinent niet uitgenodigt naar de bekende vergadering die dat clubje hield. Aangeboden samenwerking met SINJOI werd door dit clubje resoluut afgewezen. Er was, jaren geleden, ook een andere clubje geweest onder de leiding van Zvi Herzel uit Telmond. Kunt u nu begrijpen wat die lui de gehele zaak kapot willen maken. Als u gelezen hebt on aleh 68/2 april 2010 mededeling van Eldad Kisch, die lui veroorzaken veel schade, vandaar steeds problemen zijn tussen SINJOI en JMW Holland. Hun die israel instituut de prestaties ten bate van de Joodse Oorlogswezen zijn tot nu toe onbekent, behalve dat het avraham roet in staat stelt zijn activiteiten tot compensatie voor verdwenen Joods bezit nu ook in de naam de Joodse oorlogswezen te doen. Ja ik kan er wel mee door gaan maar er komt geen einde aan die oplichterei van die maffia groep. Dat er nog joden zijn die zo gemeen zijn om van andere goede medemensen misbruik te maken. Ik heb toen in mijn jeugdjaren heel en heel moelijk gehad, tot van de dag sta ik nog alleen op de wereld, zonder familie. Maar gelukkig door toen meester Gerard Polak heeft mij uit de put gehaald, vandaar ik me nu gelukkig voelt GOD zij dank.
  Met hartelijke groeten en tot ziens
  M. van Cleef, Arad, Israel, 26 december 2010.

  Zoals Elma Verhey schrijft, beroofd door mijn eigen volk? Ik voel mij beroofd, niet alleen door de huidige feiten, als 7 jarige jochie al in de Rudelsheimstichting 1946, voelde ik mij al beroofd, beroofd van liefde beroofd van mijn ouders en familie mijn omgeving (liberaal). Beroofd van mijn vrijheid in een gedwongen orthodoxe leven door de zelfde instellingen die nu samen met JMW ons weer beroofd hebben, in zo gezegd op een juristische wijze. Mijn eigen volk? Nee alleen maar mensen die de wereld bekijken door ogen zonder pupilen inplaats daarvan hebben ze Euro ogen, een verachtelijk bedrag voor zoveel leed en verlies. Schaamte is de wereld niet uit. Toch mensen, met alle jullie reacties, wat hebben jullie er aan gedaan een paar regeltjes te schrijven op een internet site, met de woorden Beste Philip goeie Philip zelfs je bent een heer, nou ik ken je 70 jaar nooit aan getwijfeld dat je een heer bent je staat rechtop als je pist. JMW weet wel, daar zit niks achter alleen maar een paar woorden. Op de rechtzaak tegen JMW waren we alleen! ook met de onkosten.
  Marcel Staal, Netaïm, Israel, 23 december 2010.

  Beste Jacques, De uitkeringen aan de individuele belanghebbenden waren zoals beschreven in pagina 327 van het boek Roestvrijstaal. Indien u een uitkering heeft ontvangen omdat u een Plaatsvervanger bent dan heeft u uw gedeelte van de portie ontvangen.
  Philip Staal, Pardes Hanna, Israel, 23 december 2010.

  Ik heb 2 kleine bedragen van Maror gekregen in 2001 en 2004 maar nooit iets anders.
  Isidoor Jacques de Geus (Jack de Geus), Milford, USA, 23 december 2010.

  Nee Nikkie dat vinden een heleboel niet, vandaar al deze reacties. Le-Ezrath Ha-Jeled had met zijn poten af moeten blijven van het geld van onze vermoorde families die niet konden vechten. Zo simpel licht het. In 2004 heeft JMW miljoenen euro's van de Joodse voogdijinstellingen gepakt. Nu komen ze met een bedrag van eentiende procent hiervan en stoppen dit in een fonds voor behoeftige wezen. Ze moeten zich schamen, 4 euro per oorlogswees. Met geld kan je het verdriet bij de wezen niet goed maken maar het is wel een erkenning van leed en hun schaamteloos gedrag.
  Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 23 december 2010.

  Ik vind al deze reactie mails een spannend verhaal van een gevecht op oudere leeftijd tegen beroeps oplichters. Is dat niet jammer van de overgebleven tijd?
  Nikkie Hakker, Caesarea, Israel, 22 december 2010.

  Not only am I so completely disgusted with the "offer" of 2 cups of coffee, the equivalent worth of 4 euros, but this nasty offering brings back the devastating feelings of the post-war behavior of the Jewish community towards me, as a 5 year old orphan. The effects of which still haunt me today. I too was a ward of L'ezrath Ha Jeled.
  Leo Vogel, Courtenay, BC, Canada, 22 december 2010.

  Mevr Neter,
  Philip is niet mild tegen JMW maar hij is een HEER. Hij wil niet de hele boel uitschelden op zijn web site, daarom doe ik het: Het is een luizenstreek, een schoftestreek wat jullie ons aan doen!! Jullie moeten je schamen en dat zijn joden die de wezen poten zitten uit te draaien. Harry Van den Bergh met zijn grote snor (een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken) en zijn baas vliegreisjes maken en in duren hotels zitten op kosten van de wezen. Schamen en nog eens schamen moeten jullie je allemaal.
  Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 21 december 2010.

  Beste Flory,
  Ik vermoed dat Nieuwsbrief 21 niet goed en/of niet volledig door jou is gelezen. De reacties van de oorlogswezen gelezen te hebben, concludeer ik dat jouw reactie de enige is die deze Nieuwsbrief als mild heeft ervaren. Welterusten,
  Philip Staal, Pardes Hanna, Israel, 20 december 2010.

  Hoi Philip,
  Kan je mij uitleggen wat jou zo mild heeft gestemd dat je gehoor geeft aan het verzoek van JMW? Hartelijke groet,
  Flory Neter-Polak, Schellinkhout, Nederland, 20 december 2010.

  Zijn die 4 euro's gebonden aan index en rente? Ik denk echter dat ze in elk geval zullen wachten tot we allemaal in de 'olam haba zijn. M.V.G.,
  Sara de Roos, Nof Ayalon, Israel, 19 december 2010.

  Ben het volkomen met Hans eens, zeker wat onze regering betreft waar wij enigzins zelf schuldig aan zijn.
  Vergeet niet dat de onkosten om de 4 Euro op je bankrekening te ontvangen hoger kunnen zijn dan het cadeautje. Groeten,
  Giora Nevo, Kiryat Gat, Israel, 19 december 2010.

  goeje morgen,
  Ik ben helemaal niet verbaasd over het gedrag van het JMW en handelen ze net zo als de joodse raad in de oorlogstijd en zijn wij altijd het meeste genaaid geworden door joodse instellingen en vind ik dat 4 euro een groot genoeg bedrag is om op ons te kotsen. Gelukkig wonen wij in een land die een regering heeft die tegen over zijn burgers precies als het JMW zich gedraagt.
  Hans Kapper, Israel, 19 december 2010.

  Beste mijnheer van Cleef,
  Ik las Uw ingezonden stukje op de web van de wezen. Heel erg goed. Vooral wat U schreef over Harry van den Bergh met zijn grote snor. De man is de tweede kamer uitgezet vanwege smerige zaken wat geld betreft en zoiets heeft JMW juist nodig, dus werd de "oplichter" daar aangenomen.
  Wat is dat verhaal van die drie, die helemaal geen oorlogswezen zijn? Ik weet daar niets van.
  Blijf vooral fel reageren op alle stukken van de web site. JMW leest alles en dat commentaar lusten ze niet. Zal me niet gebeuren dat JMW boos wordt dan krijgen we maar 1 euro. Groetjes,
  Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 19 december 2010.

  Geachte heer Israels,
  Wat een mooie achternaam voor iemand die niet in Israel woont maar in Blaricum, Zeker ook geen wees he? Zowel, dan moet u, u schamen om zo'n mail naar Philip te sturen. De man die zo zijn best doet om recht op tafel te krijgen voor ons allemaal. Als ik had gedaan wat Philip heeft gedaan had het mijn gezondheid gekost. En verder wens ik u veel plezier met de 4 euro. Vergeet U niet te verzekeren tegen diefstal als U dat bedrag bij U draagt. Vriendelijke groet,
  Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 19 december 2010.

  Ik neem aan dat ik onder voogdij van de Ezrath-Lajeled was totdat ik onder voogdijschap van een oom ben gekomen ergens in 1946. Verder denk ik dat de JMW als ze nog iets willen restitueren, wachten totdat we allemaal in de 'Olam Habah zijn. M.V.G.
  Sara de Roos a-Cohen, Nof Ayalon, Israel, 18 december 2010.

  Ook ik was onder voogdijschap van Le'ezrath Hajeled. Een grote schande dat wij op onze leeftijd nog moeten vechten voor wat ons toekomt! En dan 4 Euro.......wat een gotspe!!
  Rachel S. Dipokromo-Cozijn, Paramaribo, Suriname, 18 december 2010.

  Ik was onder voogdijschap van Lezrath Hajeled.
  Barend Noot, Beer-Sjewa, Israel, 18 december 2010.

  Kwestie oorlogswezen: schande dat we weer worden afgeschoven als stuk vuil door JMW. Die niet eerlijk voor uit willen komen. Om op goede manier af te handelen de vermogen die behoord aan oorlogswezen. Die H. van de berg was al lang niet meer koscher, ook vele andere in holland maar ook die kleine groep in israel de drie die helemaal geen oorlogswezen zijn. Als om het geld gaat is er geen vrienden om medemensen te helpen. Is dat niet genoeg wat ons allemaal is overkomen in de tweede wereld oorlog?? Waar gaat dat allemaal naar toe?????
  M. van Cleef, Arad, Israel, 18 december 2010.

  Beste mevrouw Barzilay-Bloemhof,
  U kunt zich het beste rechtstreeks tot het JMW wenden met uw vragen. Hun e-mail is: oorlogswezen@joodswelzijn.nl
  Wij hebben geen idee hoe JMW aan de getallen 100 en 200 komen, evenens weten wij niet de herinneringen van JMW.
  redactie@wezen.org, Pardes Hanna, Israel, 18 december 2010.

  Waar kan je de lijst van oorlogswezen vinden? Hoe komen ze aan het nummer 100 of 200? Mijn broer en ik zouden graag weten of JMW ons nog herinnerd.
  Lea Barzilay Bloemhof, Kfar Azar, Israel, 18 december 2010.

  Beste heer Israels,
  Ik raad u aan om Nieuwsbrief 21 nog een keer te lezen. Wij hebben namelijk geen enkele voldoening met deze eenzijdige regeling van JMW, zonder hun exuses en met een bedrag van 4 euro per oorlogswees.
  redactie@wezen.org, Pardes Hanna, Israel, 18 december 2010.

  Beste Philip, Het zal je voldoening geven dat, na vele jaren inzet, er eindelijk een bevredigende regeling is getroffen. Nu kun je je aandacht weer op meer plezierige dingen richten! Met hartelijke groet en de beste wensen voor 2011.
  L.Ph. Israels, Blaricum, Nederland, 18 december 2010.

  I would be interested in this book when it is translated into English. Could you let me know when the book is published,and the cost of postage to London.
  Carel Frank, London, England, 18 december 2010.

  Ik ben het met u eens. SCHANDE, Zij willen hun conscience heel maken.
  Arnold van der Horst, Lansdowne, Pennsylvania, USA, 17 december 2010.

  Ook als je door het enige overgebleven familielid bent opgevangen.is dit nog geen garantie voor een eerlijke en doorzichtige gang van zaken, noch kan je rekenen op enig begrip voor je situatie. Ik wens jullie succes bij deze strijd, maar laat je oude dag er niet door verzieken!
  Frank R van Hessen, Maarsbergen, Nederland, 17 december 2010.

  Zo was het toch al van af de eerste dag bekokstooft, dat wisten wij wezen toch al lang dat JMW ons zo de straat op zou gooien. Ik voel me getrapt in mijn rug, ik voel mij geslagen in mijn gezicht, ik voel mij in mijn maag gestompt. Nou JMW stop je 4 euro maar in je r...t. En Mevr Neter nog vriendelijk bedankt hoe je zaak voor ons heb verprutst maar dat zal jou een worst wezen want je bent geen wees.
  Marianne van Geuns, Ramat Hasharon, Israel, 17 december 2010.

  Teveel om in een kort bestek te beschrijven.
  Hans Noach, Beer Sheva, Israel, 17 december 2010.

  Ook het OPK begint met "denying" dat je bestaat, pas als je een document kan vinden op een andere plaats (zoals Le Ezrat Hajeld) - zijn ze half bereid je te antwoorden en dan ook op een onaangename manier, en hun argument is dat je dosier "Historise waarde" heeft, dus dat je het NIET kan zien.
  Lea Barzilay Bloemhof, Kfar Azar, Israel, 17 december 2010.

  Hartelijk dank voor de genome moeite. Zelf heb ik bij de stichting Le- Ezrath Ha-Jaled gezeten, Later naar het M.O.B en met J.M.W later. Ik heb brieven van Le-Ezrath Ha-Jaled Maar toen ik deze later nodig had, vermelde zij mij , dat zij nooit bemoeienis met hebben gehad Een vreemde zaak in deze, daar ik bewijzen van brieven had., Hier is nooit meer op gereageerd.J.M.W deelde mij mede , dat dit geld van het wezenfonds, niet voor persoonlijke doeleinde gebruikt kan worden. Is dit ook Zo?? Ik wil zo graag naar Sobibor omdat mijn Familie daar is vermoord. Dank voor Uw artikel Vriendelijk groet,
  Alida Engelsman, Amsterdam, Nederland, 17 december 2010.

  Dag Philip! Hopelijk toch alles goed bij jou en de jouwen. Ik bewonder je volharding in je strijd tegen onrecht. Ik wou dat ik je helpen kon, maar ik weet echt niet hoe. Liefs en een goed 2011.
  Reina Spier-van der Woude, Amsterdam, Nederland, 17 december 2010.

  Vernederend en genant dat dit nooit fatsoenlijk is afgehandeld en we nu op onze oude dag ermee geconfronteerd worden. 4 Euro! dat is nog eens gotspe.
  Berthe Meijer, Amsterdam, Nederland, 17 december 2010.

  Heb je goede hoop dat het JMW zich een syllabe aantrekt van de inhoud en conlusies in dit bericht? Dat zou een mooi resultaat zijn als ze het wel zouden doen!
  Lies Hakze, Beilen, Nederland, 17 december 2010.

  Philip, Het onrecht waar joodse oorlogswezens mee te maken hebben moet ongedaan gemaakt worden.Van verjaring mag helemaal geen sprake zijn.Het is in een woord schandalig dat joodse oorlogswezen zijn besto- len door joodse instanties.
  Victor Kohen, Thailand, 17 december 2010.

  Dank voor deze mail vecht door tegen deze gotspe
  I.B. van IJssel (pum), Voorschoten, Nederland, 17 december 2010.

  Mijn persoonlijke mening: 125.000 euro waarvan maar 100.000 gereserveerd voor persoonlijke doeleinden met een maximum van 2.000 euro. Laten wij zeggen gemiddelde aanvraag 1.000 euro dat betekent dat de aanvraag van maximum 50 mensen gehonoreerd kan worden. En gemiddelde aanvraag 500 euro dan zijn dat 100 mensen.
  Hoe heet dat in het Nederlands: Jodenfooi? Het maakt mij misselijk.
  Avraham (Albert) de Vries, Azor, Israel, 16 december 2010.
  top