Hebrew English Nederlands France staal.bz

Contact צור קשר
Irregularities אי סדרים
PowerPoint פאואר פוינט
Archive ארכיון
Reviews ביקורות
Home דף הבית

Hebrew
הירושה שלי – האמת אינה מספיקה
סיפור מרתק הנע בין ההווה והעבר
ההצעה הנבזית הזאת מחזירה אותי להרגשות המחורבנים מהתנהגות
הרשויות בהולנד אחרי המלחמה כלפיי, יתום בן 5
! החזר זכויות לכולם

Settling the Accountביקורות לאחר פרסום הספר בגרסה המקורית (שפה ההולנדית)שלום לך מר פיליפ סטאל,
אני יליד הולנד, 1938. הסתתרתי במלחמה, שרדתי ועליתי ב-1947 לישראל. כיום אני משמש כאיש-עדוּת ביד ושם.
הספר שלך ניפץ אצלי סופית את המיתוס על אזרחי הולנד בתקופת המלחמה.
יעקב פיליפסון ערמון, ירושלים, 17/02/2018."האמת אינה מספיקה" משחזר באופן צנוע את מסע החיפושים של פיליפ סטאל לעיזבונותיהם של הוריו ושל יתומי המלחמה היהודים האחרים. זהו מסמך תקופה, שחזור מפורט על תקופה שטרם הגיעה לסיומה.
סטאל נמנע מלכלול בספר את האמוציות על אובדן הוריו בגיל כה מוקדם. כן בולט צניעות הסיפור, ללא טרוניות מרות וקשות, אלא ניסיון לשכנע בעזרת עובדות. קריאת הספר מביאה למסקנה אחת בלבד: אפילו אחרי יותר משבעים שנה, החזר הזכויות שלאחר המלחמה טרם בא אל סיומו.
(עיתון הולנדי Trouw 24-01-2009).סיפור מזעזע כתוב היטב. על אף המעורבות הרגשית של הסופר, שנאלץ לנתח את המקרה שלו עצמו, מדובר פה באובייקטיביות הראויה להערצה. העובדות שהוא מעלה בצורה שאין להפריכן אינן משקרות. אולם כמו במקרים רבים, האמת אינה מספיקה!
משה בן ברוך, ישראל, יוני 2009.הספר עמוס בעובדות אך קריא ונכתב באופן שותף. ספר זה בהחלט מעניין לקורא המעוניין להבין את נושא החזר הזכויות שלאחר המלחמה.
ירחון Terugblik של האגודת אספני התיעוד 1940-1945 בהולנד, פטר קראנס, אפריל 2009.סקירה מעמיקה על החוקים וההסדרים השונים, החל מהשילומים הגרמנים ועד לתשלום כספי המרור. אך מעל לכל הספר הוא מסמך מבוסס היטב על החזר הזכויות הפיננסיות שלאחר המלחמה, תפקידם של הבנקים והברוקרים, הבדיקות המדעיות השונות על ביצוע החזר זכויות זה.
ארגון NBD/Biblion לספריות בהולנד, מ.ג. ון מאוריק, אפריל 2009.פיליפ סטאל מתאר באופן מרתק את הנעשה מסביב לכספי המרור והמוסד לכספי המרור השיתופיים ישראל ( SCMI).
'עלה' רבעון של ארגון עולה הולנד, ברט ברמן, ישראל, מרס 2009.כל הקורא את המחקר המפורט הזה המבוסס על מסמכים חייב להגיע למסקנה שמוסדות יהודיים (בהולנד) שדדו חלקים של עיזבונותיהם של היתומים היהודים ושהמשרד לעבודה סוציאלית ליהודים בהולנד (JMW) יידע את ביתי המשפט במודע באופן שקרי על מנת להשאיר את העובדות המכוערות עטויות בערפל. מבחינה זו ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
פרופ' ד"ר (לכלכלה) א. היירטיה (Arnold Heertje) הולנד, 21 בינואר 2009."האמת אינה מספיקה" של פיליפ סטאל הוא מחאה נגד הרשלנות וחוסר האכפתיות של ראשי המוסדות היהודים שלאחר המלחמה. כיצד התנהלו הדברים באמת, עם החזר הכספים (החוב שנוצר אחרי המלחמה של יהודים ממלה"ע II) והויכוח בין JMW ויתומי המלחמה? פיליפ סטאל כתב על כך ספר מועיל ביותר.
NIW, שבועון יהודי בהולנד, דפנה מאייר, 12 בדצמבר 2008.

Vertrouwen
בית הילדים "אמון" בזמן המלחמה (מקום מיסתור של מרסל ו-פיליפ סטאל)

Rudelsheim
בית יתומים "רודלסהיים" 1947. מרסל ו-פיליפ סטאל שני ושלישי מימין.

Elta
פיליפ סטאל (שני מימין) 1967, ישראל, עם ראש הממשלה בעתיד רבין (שני משמאל), רחבעם (גנדי) זאבי (שלישי משמאל) והנשיא בעתיד וייצמן (רביעי משמאל).

Restitution פיליפ סטאל (ראשון מימין) אמסטרדם 2000, בשיחה עם תאגיד הבנקים ההולנדי.

Restitution
"פלטפורם ישראל" בשיחה עם ראש ממשלת הולנד קוק (ראשון משמאל), פיליפ סטאל (רביעי מימין).