Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen

P.O.Box 72, Haifa 31000, Israel
Internet site: www.wezen.org, E-mail: redactie@wezen.org

Nieuwsbrief 12-2006
Lezersreacties

ZONDER UW HULP KUNNEN WIJ NIET VERDER
Of dit de laatste Nieuwsbrief is hangt van u af !

Van de voorzitter
Pardes Hanna, Israel, 22 maart 2006

Beste mensen,

Dit persoonlijk schrijven is mij ingegeven na de teleurstellende ontwikkelingen rondom het door de SRJO gewenste onafhankelijk onderzoek naar het vermogen en het vermogensbeheer van de toenmalige pupillen van Le-Ezrat Ha-Jeled.

De SRJO is van mening dat alleen dan van restitutie aan Joodse oorlogswezen sprake kan zijn indien er nog "tegoeden, rechten op polissen, onroerende goederen of andere vermogensbestanddelen van Joodse oorlogswezen, tengevolge van maatregelen en/of handelingen door de voogdijinstellingen en/of bestuursleden van de voogdij-instellingen uit de tijd van 1945 tot 1966 ten onrechte thans nog bij JMW (als rechtopvolger van de Joodse voogdij-instellingen), bestuursleden en nabestaanden van de vroegere voogdij-instellingen en/of de Nederlandse Staat berusten of zouden moeten berusten."

Het is duidelijk dat alleen een onafhankelijk onderzoek dit kan bepalen. Een onderzoek in samenwerking met JMW en de SRJO is de enige mogelijkheid dat beide partijen zullen berusten in de uitkomst van het onderzoek.
Een onderzoeksopdracht en/of vraagstelling, gegeven door een van de partijen, zal door de andere partij niet geaccepteerd worden als zijnde onafhankelijk. Immers, beide partijen hebben belang bij de uitkomst van het onderzoek.

Na de botte afwijzing van JMW om samen met de SRJO een onderzoek te bewerkstelligen en het besluit van JMW om zelf en alleen een onderzoek te gaan doen, hebben wij geen andere keus dan uw hulp in te roepen.

Het is een ongelijke strijd waardoor
de uitkomst niet overeenkomstig
de gerechtigheid zal zijn.

Het is een feit dat de Joodse gemeenschap geen geld beschikbaar heeft gesteld - inclusief van het collectief te verdelen bedrag van €66 miljoen (MAROR-gelden) - voor een onderzoek naar het vermogensbeheer van Joodse WO II-wezen. De SRJO heeft weinig vertrouwen dat hierin in de toekomst verandering zal komen. De SRJO bestaat uit vrijwilligers en heeft geen geldmiddelen.
Hier staat tegenover dat JMW de beschikking heeft over de Joodse weeshuis-gelden (ruim €7,5 miljoen). Bovendien krijgt JMW subsidie van de overheid.
Het is een ongelijke strijd waardoor de uitkomst niet overeenkomstig de gerechtigheid zal zijn.
De SRJO betreurt het dat door de opstelling van JMW de SRJO gedwongen wordt om met de reeds in ons bezit zijnde gegevens een financieel forensisch onderzoek te laten verrichten.
Voor een onafhankelijk onderzoek hebben wij informatie, vrijwilligers en veel geld nodig.
Willen wij ons doel bereiken - een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen - dan zullen wij in alle opzichten de handen ineen moeten slaan.

INFORMATIE: Wij verzoeken een ieder die in het bezit is van gegevens over zijn/haar financiele dossier gedurende zijn/haar minderjarigheid alsmede de afrekening bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd, fotocopieen te sturen van het gehele dossier naar:
SRJO
P.O.Box 72
31000 Haifa
Israel

Ons e-mail adres is: redactie@wezen.org
Uw dossier wordt door ons uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.
Wij adviseren u geen documenten en/of copieen daarvan, naar Joods Maatschappelijk Werk te sturen.

GELD: De SRJO heeft geld nodig voor haar project: "een onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van Joodse WO II-wezen uit Nederland."
De stichting ALJH (Amuta Leriwchat Jotsei Holland) die deel uitmaakt van het bestuur van de SRJO heeft reeds in januari van dit jaar een bedrag op onze bankrekening gestort van NIS 25.000,--.
Dit bedrag is zeer welkom maar verre van voldoende om ons doel te bereiken.
Dit is een goed moment voor SRJO-leden, sympatisanten en/of geinteresseerden om klein of groots te kunnen bijdragen aan het doel van de SRJO.

Met vriendelijke groet,
Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen

Philip Staal, voorzitterReactie op Nieuwsbrief 10-2006
De weinige uren na de publikatie van onze Nieuwsbrief Nr. 10-2006 waarin wij u informeerden over de botte afwijzing van JMW om met de SRJO samen te werken en het feit dat JMW zelf een onderzoek gaat initieren bereikten ons een overweldigende hoeveelheid adhesiebetuigingen van onze achterban.
Het is hartverwarmend om de aanmoedigingen te lezen om vooral door te gaan, de openbaarheid niet te schuwen en de eenzijdige, zeker niet onafhankelijke opzet welke JMW voorstaat, af te wijzen.
Velen onder onze briefschrijvers verzochten openbaar te maken ons voorstel voor een onafhankelijk onderzoek welke wij aan JMW hebben gestuurd. Aan dit verzoek willen wij gaarne voldoen. U kunt ons voorstel vinden door hier te klikken.

Het doet ons vreemd aan dat JMW, naar aanleiding van dit onderzoeksvoorstel, een perscommuniqué van 6 maart 2006 heeft uitgegeven. Hierin maakt JMW melding dat ze zelf en alleen een onderzoek zal initieren. Wij trekken hieruit de volgende conclusies:

 • Er is geen sprake van dat een dergelijk onderzoek onafhankelijk is.
 • Het solo optreden van JMW wekt de schijn van belangenverstrengeling.
 • JMW heeft er belang bij dat de uitkomst van een onderzoek gunstig uitvalt.
 • JMW lost het probleem - onrust onder de oorlogswezen - niet op. Immers, de oorlogswezen zullen zo'n eenzijdig onderzoek nooit als waarheidsvinding accepteren.
 • Er moet tevens een diepgaand onderzoek komen naar het doen en laten van de besturen van Le-Ezrat Ha-Jeled tot en met vandaag.

Openbaarheid van bestuur
Naar aanleiding van het Perscommuniqué d.d. 6 maart 2006, uitgegeven door JMW en de brief van JMW van 6 maart 2006 aan de SRJO hebben wij Nieuwsbrief Nr. 10-2006 verstuurd naar ca. 1000 geinteresseerden.
De SRJO is een stichting waar zo'n 90% van de nog levende Joodse WO II Nederland-wezen, van over de hele wereld, zich hebben aangemeld (inclusief de leden van VBV, SINJOI en ALJH).
Naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, kregen wij enorm veel reacties. Verschillende personen vroegen ons openheid van zaken te geven. Ze wilden weten wat er gaande is.
Wij hebben in Nieuwsbrief 11-2006 gehoor gegeven aan dit verzoek.


Deze Nieuwsbrief is een dienst van de SRJO (Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen).
Iedereen, die de petitie heeft ondertekend en/of het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze service opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.
To top of page

Lezersreacties
Geef uw reactie
 • Ben vlug van begrip. Met leden kan je om contributie vragen voor de hoge onkosten die je zeker hebt. Hoeveel heb je nodig? Ik was van plan je 100 gefrankeerde enveloppe te sturen, mocht je die nodig hebben. Ja, wat is de betekenis van zonder hulp kun je niet verder? Tegenwoordig kost alles geld, het ligt er aan hoeveel je denkt te moeten incasseren om met vakmensen verder te kunnen gaan, laten we niet vergeten in Nederland gaat men ook met juristen aan het werk. Wat zijn de kansen ???
  In ieder geval bedankt voor het fantastische werk dat verricht wordt door SRJO.
  Giora Nevo, Israel 23 maart 2006
 • Ik heb al 1 keer gereageerd, n.l.in Oktober 2005. Het is echt een gutspah dat het J.M.W. zo met de gelden omspringt, die ons allen eigenlijk toe moeten komen. Ik ben ook een wees, sinds 1942, toen mijn familie vergasd werd in Auschwitz. Ik was toen precies 20 jaar oud, dus geen kind meer. Stond dus ook niet onder de voogdij, maar een wees was ik wel. Shalom van,
  Aviva Langer, Israel 22 maart 2006

 • To top of page