Nieuwsbrief 3-2005
www.wezen.org - maandag 17 oktober 2005
 

Chag Sukoth Sameah
Wij wensen u prettige feestdagen.

ACTIE:
Er zijn inmiddels meer dan 370 reacties binnengekomen op onze actie om petities in te sturen aan JMW, en om inlichtingen te vragen naar het vermogen. We kunnen niet voldoende reacties krijgen. Voor het tekenen van de petitie is het niet nodig dat u een oorlogswees bent. Zorg ervoor dat ook anderen in uw omgeving tekenen.

REACTIE VAN JMW:
Sommigen oorlogswezen die vroegen naar hun vermogen, hebben inmiddels via een (standaard)brief van JMW, te horen gekregen dat de financiele gegevens zijn vernietigd.
Indien u een dergelijke brief van JMW heeft ontvangen, dan kunt u deze (standaard)brief als uw antwoord aan JMW sturen.
Mocht u te horen hebben gekregen dat u NIET onder voogdij stond van een van de Joodse voogdij-organisaties, dan vragen wij u met ons contact op te nemen. Het is beslist niet uitgesloten dat Le-Ezrath of JMW wel informatie heeft over uw vermogen. In het merendeel van de gevallen bestaat er ook over u een dossier.

NIEUWS:
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat wij druk doende zijn om ťťn organisatie in het leven te roepen met als primaire doelstelling, het geven van opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen. Wij kunnen u nu mededelen dat 'Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers Nederland' (VBV), namens voorzitter Flory Neter-Polak, en Amuta Leriwchat Jotsei Holland in IsraŽl (ALJH), namens voorzitter Tswi Herschel, zich inmiddels bij het Samenwerkingsverband aangesloten hebben.
Met het Wezencomitť in IsraŽl (voorzitter Shimon de Winter) worden deze week de laatste puntjes op de i gezet. Geef uw commentaar.

MEER NIEUWS
Avraham Roet, voorzitter van Stichting Platform IsraŽl, heeft zich in het NIW van 14 october 2005 uitgesproken voor een onafhankelijk onderzoek.
In het Auschwitz-bulletin van september 2005 stond een interessante bespreking van Kind van de rekening met daarbij een oproep om een aanvullend onderzoek te steunen.
Het Parool van 10 october 2005, oud verzetskrant, besteedde eveneens aandacht aan onze zaak.
Daarnaast gaf Bob Engelsman, oud bestuurslid van de Fusie (de samenwerkende Joodse voogdijorganisaties) zijn oordeel in het NIW van 14 october 2005.
Lees deze berichten en geef uw reactie!

STATENLOZEN:
Op het prikbord staan twee reacties van zgn. statenloze oorlogswezen.
Bjorn (Jeno) Gruenwald geeft zijn mening over Le-Ezrath en Reuven (Robert) Bar-Chaim vertelt hoe hij de situatie heeft ervaren. De statenloze lijken een vergeten groep. Ook naar hen behoort volgens ons onderzoek te worden gedaan. Geef uw reactie.

BIJEENKOMST:
Het ligt in de bedoeling om zo snel als mogelijk een bijeenkomst met het Samenwerkingsverband te organiseren in Nederland.
Datum: november 2005.
Onderwerp: het bewerkstelligen van een onafhankelijke onderzoek naar het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen.
Wij beseffen dat niet iedereen daarbij aanwezig kan zijn. Laat ons weten of u in staat bent in uw eigen omgeving daarover een discussie te organiseren, die ons kan helpen om de vraagstelling aan de onderzoekers te formuleren. Uw reactie wordt door ons op prijs gesteld.

GROETEN UIT....
Op het prikbord en ook in het gastenboek staan de laatste reacties. Laat de schrijvers (en ons) weten wat u van de reacties vindt. En schrijf wat u zelf hebt meegemaakt of wat u van de van de gang van zaken vindt.

Gratis Nieuwsbrief Wezen.org
Iedereen die de petitie heeft ondertekend, of die het vragenformulier heeft ingevuld, krijgt automatisch de nieuwsbrief toegestuurd.
U kunt uzelf of bekenden gratis voor deze dienst opgeven. Ook kunt u zich weer afmelden.

Met hartelijke groeten en Chag Sukoth Sameah,
de redactie van Nieuwbrief www.wezen.org,
Philip Staal en Elma Verhey


Nieuwsbrief www.wezen.org is een initiatief van Philip Staal en Elma Verhey. Nadat Joods Maatschappelijk Werk (JMW) eind augustus 2005 liet weten geen aanleiding te zien voor een algemene uitkering aan oorlogswezen, en dat individuele claims door de instelling zelf zullen worden onderzocht, zijn wij een petitie gestart die er toe moet leiden dat JMW haar standpunt herziet. Ons doel is primair een onafhankelijk onderzoek te bewerkstelligen naar het rechtsherstel van joodse oorlogswezen die in Nederland of via Nederland de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral om die oorlogswezen die onder de voogdij of toeziende voogdij stonden van een van de Nederlandse joodse instellingen van na de oorlog. Met behulp van deze nieuwsbrief willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen wij oorlogswezen en andere geÔnteresseerden een podium bieden. De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen te bekorten of te weigeren, indien die naar onze mening niet stroken met het doel van de nieuwsbrief.
Lezersreacties
Geef uw reactie

  • Ik dring nog steeds aan op een onafhankelijk onderzoek, dat zo snel mogelijk dient plaats te vinden. Ongetwijfeld is er nog steeds meer materiaal beschikbaar dan thans wordt gezegd. Harry van der Bergh heeft mij toegezegd mij nader te informeren. Helaas heb ik nog niets van hem gehoord.

  • Prof. A. Heertje, 19 october 2005.
    top